bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Hoạt động kinh doanh có quy định điều chỉnh

Hoạt động kinh doanh có quy định điều chỉnhIn ra

Ngoài việc đăng ký hoạt động kinh doanh có quy định điều chỉnh vào Sổ đăng ký hoạt động kinh doanh (CEIDG) hoặc đăng ký qua Tòa án Quốc gia ( KRS ) , còn  phải ghi vào sổ đăng ký kinh doanh đặc biệt. Ghi vào sổ đăng ký hoạt động có quy định điều chỉnh, không nên nhầm lẫn với  đăng ký hoạt động kinh doanh bình thường vì đây là hai loại đăng ký riêng biệt. Không có một cơ quan đăng ký hoạt động kinh doanh có quy định điều chỉnh nào cả - mà tùy thuộc vào loại hoạt động kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh này sẽ là cơ quan phù hợp chịu trách nhiệm về việc đăng ký hoạt động kinh doanh cụ thể . Ví dụ, trong trường hợp kinh doanh liên quan đến việc sản xuất và đóng chai rượu vang, thì cơ quan đăng ký cho hoạt động này sẽ là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, hay cơ quan đăng ký cho các doanh nghiệp viễn thông sẽ là Chủ tịch Ủy Ban Viễn thông .

Thủ tục nộp đơn xin đăng ký cho hoạt động có quy định điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào cơ quan được quyền đăng ký .
Danh sách các hoạt động có quy định điều chỉnh theo chữ cái, thông tin về các thủ tục , cơ quan đăng ký và lệ phí đăng ký hoạt động như vậy có thể  tìm thấy trên trang web. của Bộ Kinh tế (bằng tiếng Ba Lan) . Trên trang web. ,  cũng có thể tìm thấy mẫu đơn để xin đăng ký hoạt động kinh doanh có quy định - điều chỉnh , đây không phải là mẫu đơn có tiêu chuẩn và mỗi đơn sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hình hoạt động kinh doanh .

Doanh nghiệp được đăng ký vào Sổ đăng ký hoạt động có quy định điều chỉnh  Sau khi đặt đơn, cần phải nộp những tài liệu xác nhận có đủ các điều kiện cụ thể cần thiết cho hoạt động của mình .

Facebook