bạn đang ở:
trang chủ QAK-Hỏi đáp Hoạt động kinh doanh ở Ba Lan

Hoạt động kinh doanh ở Ba LanIn ra

Tôi là người nước ngoài và tôi muốn mở hoạt động kinh doanh tại Ba Lan. Luật pháp Ba Lan cho phép tôi mở hoạt động kinh doanh không?

Người nước ngoài có thể đăng ký và hoạt động kinh doanh ở Ba Lan, có phụ thuộc vào loại quyền cư trú của họ ở lại Ba Lan. Tuỳ vào loại  cư trú để xác định quyền và khả năng để lựa chọn các loại hình hoạt động kinh tế của người nước ngoài .

a) bất kỳ người nước ngoài nào (không phụ thuộc vào loại quyền cư trú nào ở Ba Lan) có thể mở hoạt động kinh doanh ở Ba Lan bằng các hình thức:

  • công ty quan hệ đối tác ,
  • công ty quan hệ đối tác - cổ phần,
  • công ty trách nhiệm hữu hạn,
  • công ty cổ phần.

b)    người nước ngoài cũng có thể hoạt động kinh doanh tại Ba Lan bằng các hình thức khác đó là kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, không phải tất cả người nước ngoài được quyền làm như vậy. Quyền này được áp dụng chỉ cho người nước ngoài đang có giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU.

Tôi có thị thực trên cơ sở thẻ Người Ba Lan. Tôi muốn đăng ký một công ty ở Ba Lan. Làm thế nào để thực hiện được điều đó?

Người có thẻ Người Ba Lan và thị thực đã cấp trên cơ sở của nó, có quyền quyết định và thực hiện các hoạt động kinh tế trong mọi các điều khoản tương tự như công dân Ba Lan. Doanh nhân có thể thực hiện kinh doanh vào ngày nộp đơn đăng ký tại Trung tâm đăng ký và Thông tin về Hoạt động Kinh tế, hoặc sau khi đã ghi vào sổ đăng ký của các doanh nghiệp Cục Đăng kiểm Tòa án quốc gia. Ghi vào sổ đăng ký tại Trung Tâm đăng ký và Thông tin  chỉ có thể cho các doanh nhân là người không có pháp nhân. Doanh nhân có quyền trong đơn đăng ký tại Trung tâm đăng ký và Thông tin về hoạt động kinh tế để xác định ngày hoạt động muộn hơn so với ngày nộp đơn. Doanh nhân đã nhập vào sổ đăng ký của các doanh nhân hoặc ghi vào hồ sơ, có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản về phạm vi hoạt động của mình đến những người và các tổ chức đã được quy định về mã số thuế (NIP) và sử dụng mã số này trong hoạt động kinh tế. Để xác định một doanh nghiệp trong các cơ quan, ủy ban hành chính trên cơ sở mã số thuế (NIP).

Người nước ngoài có thị thực nội bộ quốc gia loại D - thị thực lao động, có thể đăng ký công ty một thành viên ở Ba Lan được không? Những giấy tờ gì cần thiết để thành lập?

Không thể được. Loại thị thực này chỉ cho phép bạn làm việc tại Ba Lan.

Facebook