• 1
  • 2
bạn đang ở:
trang chủ

Tin tức

22.03.2018

Văn phòng xin trân trọng thông báo vào ngày 22.03.2018 Đường dây thông tin cho người di cư đi Ba Lan sẽ tạm nghỉ hoạt động. Mong quý vị thông cảm! - Đọc thêm...

2018-03-21

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email.

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email. Xin lỗi vì bất tiện này. Kính mời quí khách liên lạc qua số máy +48 22 490 20 44 - Đọc thêm...

2017-05-15

THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP TẠI BA LAN

Được sự tài trợ của Trung tâm Đa văn hoá Warszawa trong khuôn khổ Chương trình Trợ cấp Grant năm 2015 của thủ đô Warszawa, Quỹ Hỗ trợ Người Việt Hội nhập tại Ba Lan sẽ chủ trì tổ chức
HỘI THẢO GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP - Đọc thêm...

2015-10-21
Facebook