close

Xin thông báo, đường điện thoại tư vấn Di trú ngưng hoạt động  từ ngày 31.7.2018.

Chúng tôi xin lỗi về sự phiền nhiễu này.

  • 1
  • 2
bạn đang ở:
trang chủ

Tin tức

Kết thúc hoạt động của đường dây điện thoại tư vấn Di trũ

Xin thông báo, đường điện thoại tư vấn Di trú ngưng hoạt động  từ ngày 31.7.2018. Chúng tôi xin lỗi về sự phiền nhiễu này. - Đọc thêm...

2018-06-29

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email.

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email. Xin lỗi vì bất tiện này. Kính mời quí khách liên lạc qua số máy +48 22 490 20 44 - Đọc thêm...

2017-05-15

THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP TẠI BA LAN

Được sự tài trợ của Trung tâm Đa văn hoá Warszawa trong khuôn khổ Chương trình Trợ cấp Grant năm 2015 của thủ đô Warszawa, Quỹ Hỗ trợ Người Việt Hội nhập tại Ba Lan sẽ chủ trì tổ chức
HỘI THẢO GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP - Đọc thêm...

2015-10-21
Facebook