• 1
  • 2
bạn đang ở:
trang chủ

Tin tức

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email.

Vì quá tải nên kênh thông tin Migrant Info tạm ngưng tư vấn qua điện thư email. Xin lỗi vì bất tiện này. Kính mời quí khách liên lạc qua số máy +48 22 490 20 44 - Đọc thêm...

2017-05-15

THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP TẠI BA LAN

Được sự tài trợ của Trung tâm Đa văn hoá Warszawa trong khuôn khổ Chương trình Trợ cấp Grant năm 2015 của thủ đô Warszawa, Quỹ Hỗ trợ Người Việt Hội nhập tại Ba Lan sẽ chủ trì tổ chức
HỘI THẢO GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP - Đọc thêm...

2015-10-21

Thông tin cần chú ý về các cuộc gọi bằng tiếng Việt!

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, số điện thoại  +84 4 3795 7644 ở Việt Nam sẽ ngừng hoạt động, thay vào đó bạn có thể gọi tới +48 22 490 20 44 để được tư vấn bằng tiếng Việt. - Đọc thêm...

2015-06-30
Facebook