bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN HỌC ĐẠI HỌC Ở BA LAN

HỌC ĐẠI HỌC Ở BA LANIn ra

Tại Ba Lan, có một số loại đại học. Chúng khác nhau về những điều kiện mà sinh viên phải đáp ứng được thì mới được nhận vào học, thời gian học và các học vị chức danh chuyên môn, sinh viên có thể nhận được sau khi kết thúc:

 •    Hệ cử nhân – là đại học chuyên nghiệp chuẩn bị để làm việc trong một nghề  cụ thể và khi tốt nghiệp là cử nhân hoặc kỹ sư. Thời gian học từ 6-7 học kỳ. Để được vào học cần kết thúc trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp- tú tài (tại Ba Lan hoặc ở nước ngoài).
 •    Hệ thạc sĩ – là đại học chuyên nghiệp,khi tốt nghiệp với bằng thạc sĩ, thạc sĩ-kỹ sư hoặc học vị chức danh tương đương (ví dụ, bác sĩ, bác sĩ nha khoa, bác sĩ thú y). Thời gian học từ 3-4 học kỳ. Để được vào học hệ thạc sĩ đòi hỏi phải kết thúc hệ cử nhân (ở Ba Lan hoặc ở nước ngoài).
 •    Hệ thạc sĩ chính quy- là đại học, khi tốt nghiệp với bằng thạc sỹ, thạc sĩ-kỹ sư  hoặc học vị tương đương . Thời gian học là từ 9 đến 12 học kỳ. Để học hệ này đòi hỏi có bằng tốt nghiệp trung học-tú tài, kết thúc ở Ba Lan hoặc ở nước ngoài. Quy định trong các lĩnh vực của ngành nghề  như dược, luật, tâm lý, y , phải học chương trình hệ thạc sĩ chính quy.

Sau khi có học vị chuyên nghiệp, có thể tiếp tục học tại:

 •    Học-nghiên cứu sinh – tức học lấy bằng tiến sĩ. Học để có một kiến ​​thức tiên tiến trong một lĩnh vực cụ thể hoặc trong một môn khoa học. Những chương trình nghiên cứu sẽ giúp chuẩn bị để có được một trình độ tiến sĩ mà nghiên cứu sinh có thể nhận được sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Điều kiện cần thiết để trở thành nghiên cứu sinh là phải có bằng thạc sĩ  ở Ba Lan hoặc ở nước ngoài.
 •    Học sau đại học, hoặc nghiên cứu nhằm mục đích để nâng cao kiến ​​thức trong một lĩnh vực cụ thể hoặc trong một khoa học. Thời gian học sau đại học là từ 2-4 học kỳ. Sau khi hoàn thành sinh viên nhận được giấy chứng kết thúc lớp học sau đại học ( không phải là bằng tốt nghiệp), cũng không nhận được bất kỳ danh hiệu chuyên nghiệp, hoặc học vị khoa học.

Người nước ngoài – nếu có đủ những điều kiên để nhập vào học - họ có thể học tại bất kỳ các loại đại học nào nói trên.

Điều kiện chung cho việc tiếp nhận người nước ngoài học đại học tại Ba Lan

Học đại học tại các trường đại học nhà nước và học hệ chính quy là miễn phí cho các công dân Ba Lan. Từ năm 2013 sẽ phải trả học phí khi học khoa thứ hai đại học chính quy. Đại học buổi tối và đại học bổ túc tại trường đại học công lập phải trả lệ phí. Trường sẽ quy định mức lệ phí .
Đại học chính quy, buổi tối và bổ túc tại trường tư nhân phải nộp học phí.

Theo quy định, tất cả người nước ngoài có thể học tại các trường đại học Ba Lan. Tuy nhiên, các quy định nhập học và điều kiện học tại trường đại học công lập khác nhau tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của người nước ngoài ở Ba Lan. Một số nhóm người nước ngoài có thể học với mọi các điều kiện giống như công dân Ba Lan (được miễn phí). Các nhóm này bao gồm:

 

 

 •    người nước ngoài, được công nhận tị nạn tại Ba Lan;
 •    người nước ngoài, được bảo vệ tạm thời ở Ba Lan;
 •    người nước ngoài là nhân viên di cư, là công dân của 1 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ hoặc Hiệp hội  thương mại tự do châu Âu (EFTA) - Các bên tham gia các khu vực kinh tế châu Âu (EOG), và thành viên gia đình của họ nếu họ sống ở Ba Lan;
 •    người nước ngoài được cấp tiêu chuẩn được bảo vệ  ở Ba Lan;
 •    công dân của nước thành viên EU, các nước EFTA - Các bên tham gia EOG hoặc Thụy Sĩ và các thành viên gia đình của họ có giấy phép định cư.

Công dân nước ngoài khác có thể học tại Ba Lan, nhưng phải trả tiền, trừ khi họ được học bổng  và miễn trả các khoản phí (để biết thêm thông tin về học bổng này là có sẵn dưới đây).
Người nước ngoài có thể viết đơn đề nghị, Hiệu trưởng của trường có thể giảm một phần hoặc hoàn toàn miễn học phí.
Thông tin về chi phí học đại học tại Ba Lan có sẵn ở đây

Học bổng dành cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thể học đại học với mọi điều khoản giống như công dân Ba Lan, có quyền nộp đơn xin học bổng chi trả từ ngân sách nhà nước. Có một số loại học bổng khác nhau :

 •     xã hội;
 •    đặc biệt cho người tàn tật;
 •    cho kết quả học tập, hoặc thể thao;
 •    học bổng của Bộ trưởng cho những thành tựu trong khoa học;
 •    học bổng của Bộ trưởng cho các thành tích thể thao xuất sắc;
 •    cho chi phí ăn uống;
 •    cho chi phí nhà ở;
 •    các khoản tài-hỗ trợ.

Người nước ngoài không có thể hưởng lợi từ những học bổng trên.Học bổng, họ có thể giải quyết:

 •    học bổng của chính phủ Ba Lan;
 •    học bổng của chính phủ của một nước khác;
 •    nhập học miễn phí và học bổng;

Học bổng Chính phủ Ba Lan.

Chính phủ Ba Lan trao học bổng cho sinh viên và thực tập viên trên cơ sở thỏa thuận song phương. Những người có học bổng của Chính phủ Ba Lan,  được miễn học phí. Mỗi năm quy ước quốc tế xác định số lượng học bổng. Công nhận học bổng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Người nộp đơn xin học bổng du học tại Ba Lan nên đến các cơ quan đại diện ngoại giao Ba Lan ở nước ngoài (lãnh sự). Mức lương học bổng cho năm học 2010-2011 là:
      900  zł. - cử nhân và thạc sĩ
     1350 zł. - thực tập viên nghiên cứu và nghiên cứu sinh
     1600 zl. - học bổng sau tiến sĩ- học tiến sĩ khoa học
Học bổng được trả trực tiếp tại các trường,cơ sở nơi nhận sinh viên vào học, nghiên cứu.

Những người nhận được học bổng của chính phủ nước khác (nước gửi đi học). Các học bổng này được trao cho người nước ngoài, sẽ học đại học trên cơ sở thỏa thuận quốc tế, do các Bộ, các tổ chức có trách nhiệm của quốc gia đó để trao đổi sinh viên với nước ngoài. Sinh viên, nghiên cứu sinh có học bổng của chính phủ nước ngoài không phải trả tiền học phí.

Không trả học phí và không có học bổng.

Nhập học của những điều kiện như vậy có thể áp dụng cho người nước ngoài theo các hiệp định quốc tế hoặc các chương trình hỗ trợ được cung cấp cho một số quốc gia bởi chính phủ Ba Lan. Những người muốn vào học ở Ba Lan mà không trả học phí và không có học bổng nên đến đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự quán Ba Lan. Công dân nước ngoài không phải trả tiền học phí, nhưng không nhận được học bổng của chính phủ Ba Lan. Họ phải tự trả chi phí cho cuộc sống của họ ở Ba Lan.
Mỗi trường đại học ở Ba Lan có quyền tự thiết lập các quy tắc riêng của họ để cấp học bổng cho người nước ngoài và các quy định miễn nộp lệ phí .

Tuyển nhận sinh viên vào đại học như thế nào

Mỗi trường đại học ở Ba Lan, tự thiết lập các điều khoản và điều kiện nhập học cho viên sinh.

Tuyển nhận vào đại học có thể được thực hiện trên cơ sở từ tổng số điểm đạt được của các môn thi tú tài theo yêu cầu của các khoa trường đại học (thi tú tài là gì ->). Người đã thi đỗ, có bằng nước ngoài tương tự như bằng tú tài Ba La, có thể bị yêu cầu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào đại học, nếu tổng số điểm cho các môn trong kỳ thi tú tài của họ là khác hơn so với điểm thi tú tài ở Ba Lan và không thể tính so sánh được. Một số trường đại học cũng chỉ tuyển nhận trên cơ sở của kỳ thi tuyển sinh, đôi khi yêu cầu điểm thi bằng tốt nghiệp và cả phải đỗ kỳ thi tuyển sinh. Để biết thông tin chi tiết về tuyển sinh, hãy liên hệ với các khoa mà bạn lựa chọn của trường đại học.

Tuyển nhận sinh viên vào học được thực hiện bởi Hội đồng tuyển chọn do Hiệu trưởng đề bạt  hoặc một bộ phận khác do điều lệ quy định. Hội đồng tuyển chọn quyết định về việc tiếp nhận sinh viên. Trong quá trình tuyển dụng với nguyên tắc không phân biệt đối xử , có nghĩa là tuyển dụng nên được dựa trên sự đánh giá khách quan về kiến ​​thức và  kỹ năng của các thí sinh, và cơ hội được nhận vào học cho tất cả mọi người như nhau- bất kể giới tính, tuổi tác, hoặc nguồn gốc.

Biết tiếng và vào học đại học

Học đại học – sử dụng bằng tiếng Ba Lan có thể vào học là những người nước ngoài có kiến ​​thức về ngôn ngữ Ba Lan ở một mức độ đủ để hiểu, được chứng thực bởi:

 •    giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng (ví dụ, khóa đào tạo chuẩn bị vào học một năm bằng tiếng Ba Lan trong các đơn vị được Bộ trưởng Bộ đại học chỉ định và thời gian của khóa học này được tính vào thời gian đào tạo mà người nước ngoài được nhận vào học, trong thời gian này họ được hưởng mọi quyền lợi như người đang học tại trường đại học );
 •    Giấy chứng nhận thông thạo ngôn ngữ Ba Lan được cấp bởi Hội Đồng Nhà nước Chứng nhận thành thạo tiếng Ba Lan như là một ngoại ngữ;
 •    cơ sở - trường tiếp nhận vào học.

Người nước ngoài cũng có thể được nhận vào học bằng ngôn ngữ nước ngoài (ngoại trừ học tiến sĩ trường đại học y trong ngành lâm sàng), nếu họ có bằng chứng thông thạo của ngôn ngữ nước ngoài (ví dụ, giấy chứng nhận tốt nghiệp bậc trung học, nơi đã học bằng ngôn ngữ nước ngoài đó).

Điểm ECTS là gì?

Điểm ECTS là một mức đo trung bình việc học tập của một sinh viên , cần thiết để đạt được dự định kết quả học tập. Mỗi một môn học, mà sinh viên được học trong thời gian đại học được ghi trước số lượng điểm ECTS.
Để nhận được bằng tốt nghiêp:

 •    đại học cử nhân- sinh viên phải có ít nhất 180 điểm ECTS;
 •    học thạc sĩ - ít nhất 90 điểm ECTS;
 •    học thạc sĩ chính quy trong chương trình học năm năm - ít nhất 300 điểm ECTS;
 •    trong hệ thống học đại học sáu năm - 360 điểm ECTS.

Ngoài số điểm ECTS quy định ở trên. Sinh viên học chính quy tại đại học công lập có  quyền học miễn phí các lớp học thêm không nằm trong chương trình giảng dạy, mà có thể nhận được thêm không quá 30 điểm ECTS, sinh viên theo đuổi chương trình đào tạo cá nhân giữa các khoa, nhận được không quá 90 điểm ECTS.

Làm thế nào để hợp thức hoá cư trú ở Ba Lan trên cơ sở học đại học?

Thủ tục cấp giấy phép cư trú trên cơ sở học đại học có thể đọc được ở đây

Thủ tục để được cấp thị thực có thể đọc được ở đây

Nếu người nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học tại Ba Lan và sau khi hết hạn thị thực hoặc thẻ cư trú muốn ở lại Ba Lan, phải hợp thức hoá thời gian lưu trú ở Ba Lan. Làm thế nào để hợp pháp hóa thời gian lưu trú và để có được thẻ cư trú - tìm đọc được ở đây

                  Chú ý: Hãy nhớ rằng, nộp một bộ giấy tờ đầy đủ để xin giấy phép cư trú phải đặt trước khi kết thúc của thẻ cư trú cũ hoặc thị thực.

Bảo hiểm y tế trong thời gian học đại học

Sinh viên nước ngoài có thể hưởng lợi từ dịch vụ chăm sóc y tế tại Ba Lan, với điều kiện họ được bảo hiểm trong NFZ -  thông tin về bảo hiểm y tế công cộng tại Ba Lan hiện có sẵn ở đây
Đối với những người Ba Lan,trả bảo hiểm sức khỏe do trường đại học nơi họ học. Người đó phải chứng minh cho trường đại học rằng họ có nguồn gốc Ba Lan.
Người không phải là người Ba Lan, phải tự trả tiền bảo hiểm y tế .

Chỗ ở trong quá trình học

Sinh viên, trong đó cả nước ngoài, có thể được cấp chỗ ở trong nhà sinh viên (ký túc xá). Để có được chỗ ở trong ký túc xá phải  gửi đơn đề nghị. Mỗi trường đại học có ký túc xá cho sinh viên, họ sẽ cho biết thời gian để nộp đơn. Trước khi lựa chọn trường đại học, hãy kiểm tra xem trường có ký túc xá , giá nhà ở và vị trí. Trong năm đó nếu sinh viên đã được trao chỗ trong ký túc xá và muốn sử dụng nó trong các năm học tiếp theo, phải được nộp trước khi kết thúc năm học với yêu cầu tiếp tục đề nghị được sử dụng chỗ trong ký túc xá.

                  Chú ý: Cần lưu ý là rất có nhiều sinh viên muốn có chỗ ở trong ký túc xá, nhưng sỗ số lượng phòng lại hạn chế. Nên khi nộp đơn có thể không được chia chỗ.

Chỗ ở trong ký túc xá phải trả tiền, và mức tiền lệ phí được xác định bởi ký túc xá.

Giá của ký túc xá khác nhau ở các thành phố khác nhau, nhưng giá thường trong

khoảng từ 400 đến 500 zł./tháng. Thông thường phòng trong ký túc xá cho 2-3

người.

Ready, Study, Go! Poland

http://www.go-poland.pl

Facebook