Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi

Handel ludźmidrukuj

Co to jest handel ludźmi?

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

  • przemocy lub groźby,
  • uprowadzenia,
  • podstępu,
  • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub też niezdolności do należytego rozumienia podjętego działania,
  • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka (jakie dodatkowe okoliczności mogą wskazywać na fakt, bycia ofiarą handlu ludźmi? ->) lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

UWAGA! Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy dziecka (osoby poniżej 18. roku życia), stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Handel ludźmi to przestępstwo zagrożone w Polsce karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

UWAGA! Ofiarom handlu ludźmi przysługuje pomoc, niezależnie od obywatelstwa i statusu prawnego.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj-> 

 

Facebook