Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Handel ludźmi do pracy przymusowej

Handel ludźmi do pracy przymusowejdrukuj

Pomocne w ustaleniu, czym jest handel ludźmi do pracy przymusowej powinny być następujące elementy charakterystyczne dla pracy przymusowej:

  • gdy pracodawca lub osoba rekrutowana na stanowisko stosują nieuczciwe praktyki lub przymus,
  • stosowanie fizycznej lub psychicznej przemocy,
  • pozbawienie wolności, kontrola przemieszczania się,
  • praca bez wypłacanego wynagrodzenia,
  • praca bez umowy o pracę,
  • złe warunki socjalno-bytowe,
  • praca za długi,
  • czas pracy znacznie przekraczający dopuszczalne normy,
  • odebranie dokumentów (np. ważnej wizy, dokumentu tożsamości, itp.).

Jeśli ktoś zorganizował pracę cudzoziemcowi w Polsce (nawet jeśli była to agencja zatrudnienia), ale nie poinformował go o warunkach wykonywania pracy albo jeśli warunki  te były inne niż określone w dokumentach, którymi posługuje się cudzoziemiec (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, wiza) i w następstwie był on wykorzystywany przez swojego pracodawcę do pracy, istnieje przypuszczenie, że mógł on stać się ofiarą handlu ludźmi do pracy przymusowej.

Jakie dodatkowe okoliczności mogą wskazywać na fakt, bycia ofiarą handlu ludźmi? ->

Facebook