Họ tên của đứa trẻIn ra

Đứa trẻ sinh ra trong hôn nhân sẽ mang họ đã được chọn trong khi kết hôn theo nguyện vọng  

của cha mẹ.

Nếu vợ hoặc chồng đã không chọn họ cho con mình, thì đứa trẻ sẽ mang họ bao gồm họ của

mẹ và cha .

Khi đứa trẻ sinh ra ngoài gia thú, không có sự xác nhận ai là cha trong khi làm giấy khai sinh

cho đứa trẻ, thì đứa trẻ sẽ mang họ của người mẹ tại thời điểm sinh đứa trẻ đó. Nếu cha đẻ

nhận đứa con mình thì đứa sẽ mang họ mà  được chỉ định và thống nhất chọn của cha và mẹ.

Điều này có nghĩa là đứa trẻ có thể mang họ của cha hoặc mẹ, hoặc họ bao gồm họ của cả cha

lẫn mẹ. Họ của trẻ không thể chứa nhiều hơn hai họ.

Các thủ tục để được công nhận con của người cha có thể đọc được ở trên.

 

Facebook