այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia Կենտրոնական Վիճակագրական վարչություն (GUS)

Կենտրոնական Վիճակագրական վարչություն (GUS)Տպիր

Կենտրոնական Վիճակագրական վարչությունը համարվում է պետական կառավարման կենտրոնական մարմին, որը գտնվում է վարչապետի ենթակայության ներքո և իրականացնում է հասարակական կյանքի վոլորտների վիճակագրական տվյալների հավաքագրմամբ և տրամադրմամբ:

Վարչության ինտերնետային կայքը http://www.stat.gov.pl/gus

Facebook