bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép tạm trú với mục đích nghiên cứu khoa học

Giấy phép tạm trú với mục đích nghiên cứu khoa họcIn ra

Nếu người nước ngoài là một nhà khoa học và mục đích cư trú của họ tại Ba Lan là tiến hành nghiên cứu, phát triển trên cơ sở hợp đồng nhận người đó vào cơ sở nghiên cứu cho mục đích triển khai dự án nghiên cứu, có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời để tiến hành nghiên cứu. Để có được giấy phép cư trú người nước ngoài phải nộp:

  1. hợp đồng được ký kết với trung tâm nghiên cứu có trụ sở ở Ba Lan đã nhận người nước ngoài vào cơ sở nghiên cứu để triển khai dự án nghiên cứu;
  2. giấy chứng nhận bằng văn bản của đơn vị khoa học có cam kết chịu trả chi phí lưu trú cho nhà khoa học nước ngoài ở Ba Lan, cũng như chi phí để thực hiện quyết định nghĩa vụ cho người nước ngoài trở về nước (quyết định về nghĩa vụ trở về nước của người nước ngoài là gì? ->), có thể được phát hành khi người nướcngoài lưu trú bất hợp pháp , nếu các chi phí để thực hiện quyết định sẽ phải chi trả từ quỹ tài chính công cộng. Chi phí để thực hiện các quyết định nghĩa vụ trở về nước của người nước ngoài, có thể, ví dụ như chi phí liên quan đến việc trục xuất người  nước ngoài. Nếu chi phí trục xuất người nước ngoài sẽ được chi trả từ quỹ công cộng , thì cơ sở nghiên cứu phải trả lại các chi phí trước thời hạn sáu tháng kể từ ngày hết thời hạn của hợp đồng nhận người nước ngoài vào cơ sở nghiên cứu;
  3. có bảo hiểm y tế (tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế?->);
  4. có đủ nguồn tài chính để trang trải cho các chi phí sinh hoạt cư trú (thế nào là đủ nguồn tài chính để trang trải các chi phí cho cư trú?->) Và chi phí trở về nước xuất xứ (bao nhiêu tiền để đủ trả chi phí trở về nước xuất xứ ?->).

Hợp đồng nhận người nước ngoài vào cơ sở nghiên cứu cho mục đích triển khai dự án nghiên cứu là hợp đồng lao động (hợp đồng lao động là gì? ->) hoặc là hợp đồng dân sự - pháp luật (hợp đồng dân sự-pháp luật là gì ?->).

Chú ý ! Các nhà khoa học làm việc tại các viện nghiên cứu được miễn nghĩa vụ có giấy phép lao động tại Ba Lan.

Giấy phép tạm trú cho mục đích nghiên cứu khoa học được cấp cho cả thời gian thực hiện dự án nghiên cứu, hoặc cho thời gian nghiên cứu khoa học hoặc cho công việc phát triển nhưng không quá 3 năm.

Facebook