bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép tạm trú cho mục đích làm việc trong nghành nghề yêu cầu có trình độ cao (còn gọi là Thẻ Xanh)

Giấy phép tạm trú cho mục đích làm việc trong nghành nghề yêu cầu có trình độ cao (còn gọi là Thẻ Xanh)In ra

Người nước ngoài có ý định thực hiện công việc tại Ba Lan yêu cầu có trình độ cao (ngành nghề có trình độ cao là gì->?) có thể nộp đơn xin  giấy phép tạm trú nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 1. xuất trình thông tin về kết quả của kiểm tra – thử nghiệm thị trường lao động của Trưởng Phòng Lao Động (kiểm tra –thử nghiệm thị trường lao động là gì?->)

  Chú ý !
  Trong một số trường hợp , khi xin cấp giấy phép cư trú tạm thời để làm việc trong ngành nghề yêu cầu trình độ cao không cần phải có thông báo của Trưởng Phòng Lao Động về kết quả kiểm tra- thử nghiệm của thị trường lao động . Những trường hợp đó được liệt kê ở đây ->

 2. có hợp đồng lao động hoặc pháp luật dân sự được ký kết trong thời gian ít nhất một năm ;
 3. đáp ứng được các yêu cầu và các điều kiện khác nếu có ý định thực hiện công việc trong nghề nghiệp quy định (nghề nghiệp quy định là gì ->?);
 4. có trình độ chuyên môn cao (trình độ chuyên môn cao là gì?);
 5. có bảo hiểm y tế (những tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế ->?)
 6. có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền để đánh giá vị trí , nghề nghiệp hoặc các hoạt động khác , khi có nghĩa vụ phải có - trước khi ký kết hợp đồng mà pháp luật yêu cầu;
 7. tổng tiền lương brutto cả  hàng năm là kết quả từ tiền lương hàng tháng hoặc hàng năm ghi trong hợp đồng , sẽ không được thấp hơn .....
 8. được đảm bảo nơi cư trú ở Ba Lan (đảm bảo nơi cứ trú là gì  ->?)

Giấy phép tạm trú cho mục đích làm việc với trình độ nghề nghiệp cao được cấp trong thời hạn lâu hơn ba tháng, so với thời gian làm hết việc , nhưng không quá ba năm.

Chú ý ! Người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời để làm việc với yêu cầu trình độ cao phải thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc cho tỉnh trưởng có thẩm quyền nơi cư trú hiện tại của mình khi mất việc làm.

Theo yêu cầu trong đơn của người nước ngoài, giấy phép tạm trú được cấp cho mục đích làm việc với trình độ cao có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi tỉnh trưởng có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người nước ngoài, nếu người nước ngoài muốn làm việc cho chủ nhân khác so với quy định trong giấy phép , có kế hoạch thay đổi vị trí hoặc nhận được mức lương thấp hơn so với quy định trong giấy phép.

Tuy nhiên, trong 2 năm đầu tiên cư trú ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời để làm việc yêu cầu ngành nghề có trình độ cao:

 1. người nước ngoài không có thể làm việc cho một chủ nhân khác theo trong quy định  giấy phép;
 2. người nước ngoài không thể thay đổi vị trí làm việc mà trước đó được nhận vào;
 3. không thể trả lương cho người nước ngoài thấp hơn so với quy định trong giấy phép.
  -  không thay đổi  giấy phép.

Nếu sau hai năm cư trú ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời để làm việc với yêu cầu có trình độ cao , người nước ngoài thay đổi vị trí công việc , nhận  tiền lương thấp hơn hoặc thay đổi thời gian làm việc và / hoặc thay đổi hợp đồng làm việc thì phải có nghĩa vụ thông báo cho tỉnh trưởng có thẩm quyền nơi cư trú trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú, tên hoặc hình thức pháp lý của chủ nhân hoặc trong trường hợp chuyển nhượng người sử dụng lao động hay một phần của người sử dụng lao động khác là không cần thiết để thay đổi hoặc làm giấy phép tạm trú mới để làm việc trong ngành nghề yêu cầu có trình độ cao.

Để biết thêm thông tin về việc làm của người nước ngoài tại Ba Lan có sẵn ở đây ->

Facebook