bạn đang ở:

Giấy phép tạm cư khi có lao động theo mùaIn ra

Giấy phép tạm cư khi có lao động theo mùa có thể cấp cho người nước ngoài, khi mà mục đích cư trú của người đó là làm việc dựa trên cơ sở có lao động theo mùa.

Giấy phép tạm cư khi có lao động theo mùa có thể cấp cho người nước ngoài, mà:

  1. đã vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan dựa trên cơ sở có visa cấp với mục đích để thi hành công việc theo mùa hoặc trong khuôn khổ qua lại không cần visa, liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa mà đã được đăng ký trong danh sách các đơn xin;
  2. có giấy phép lao động theo mùa hoặc được gia hạn giấy phép lao động theo mùa, còn hạn trong khoảng thời kỳ vượt quá khoảng thời gian cư trú xác định trong visa hoặc khoảng thời gian cư trú trong khuôn khổ qua lại không cần visa;
  3. có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên (nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên là gì ? ->);
  4. có bảo hiểm y tế (những giấy tờ gì khẳng định là có bảo hiểm y tế? ->);
  5. có sự bảo đảm có chỗ để sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan (sự bảo đảm có chỗ để sinh sống là gì? ->).

Chú ý! Giấy phép tạm cư khi có lao động theo mùa có thể cấp cho khoảng thời gian không quá 9 tháng tính từ ngày đầu tiên nhập cư với mục đích thi hành lao động theo mùa.

Giấy phép tạm cư khi có lao động theo mùa có thể cấp cho thậm chí khi những bối cảnh xin giấy phép đó không bảo đảm lập luận được cho việc cư trú của người nước ngoài trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan với khoảng thời gian dài hơn 3 tháng.

Facebook