Giấy phép Lao độngIn ra

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Ba Lan.

Trong giấy phép được ghi rõ tổ chức uỷ thác công việc, vị trí và làm việc gì cho người nước ngoài thực hiện. Việc làm được coi là hợp pháp nếu người nước ngoài làm công việc như đã được ghi trong giấy phép.

Điều này có nghĩa là nếu người nước ngoài muốn thay đổi công việc (ví dụ: người sử dụng lao động và / hoặc vị trí làm việc và / hoặc công việc khác), thì phải xin giấy phép lao động mới. Tuy nhiên, có một số trường hợp giấy phép lao động vẫn có giá trị mặc dù có sự thay đổi trong trường hợp cấp – những thông tin về chủ đề này tìm được ở đây.

Giấy phép có giá trị trong một thời gian đã được ban hành. Thời hạn giá trị của giấy phép được ghi rõ ngay trong giấy phép đó.

Giấy phép lao động cần phải có, trong trường hợp làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động hay hợp đồng dân sự - thêm thông tin về các hợp đồng tìm thấy ở đây

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là đối tượng uỷ thác thực hiện công việc – ai là đối tượng ủy thác thực hiện công việc?  Trong các phần tiếp theo, đối tượng uỷ thác thực hiện công việc cho người nước ngoài được gọi là "chủ nhân – người sử dụng lao động".

Giấy phép lao động do Tỉnh Trưởng cấp, nơi có trụ sở cơ quan / nơi cư trú của người sử dụng lao động.

Ai cần giấy phép lao động tại Ba Lan?

Làm việc mà cần phải có giấy phép lao động là người nước ngoài, công dân của các nước không thuộc EU, cư trú hợp pháp tại Ba Lan trên cơ sở:

 

 1. thị thực (có những ngoại lệ cho quy tắc này – tìm được ở đây;
 2. thị thực Schengen hoặc giấy phép cư trú khác đã ban hành bởi các nước khác thuộc khối Schengen ;
 3. giấy phép cư trú có thời hạn (có trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này, bạn có thể đọc dưới đây);
 4. đi lại miễn thị thực, nếu là quy định trong thỏa thuận về đi lại miễn thị thực cho phép người nước ngoài có thể làm việc (công dân của các quốc gia nào được phép nhập cảnh vào Ba Lan theo diện đi lại miễn thị thực ->).

Ai có thể làm việc ở Ba Lan mà không cần có giấy phép lao động?

Người nước ngoài không có giấy phép lao động có thể làm việc ở Ba Lan, nếu:

 1. là người tị nạn được Ba Lan công nhận;
 2. những người được nhận bảo vệ ở Ba Lan;
 3. có giấy phép định cư tại Ba Lan - đó là gì?;
 4. có giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU được cấp tại Ba Lan hoặc trong trường hợp đặc biệt được cấp bởi một nước thành viên EU khác - đó là gì?;
 5. có giấy phép cư trú nhân đạo ở Ba Lan;
 6. đang được bảo vệ tạm thời ở Ba Lan;
 7. công dân của nước thành viên EU hoặc EOG hoặc các thành viên trong gia đình của họ;
 8. là nạn nhân của nạn buôn người, nếu họ đáp ứng với các điều kiện nhất định - để biết thêm thông tin về chủ đề này tìm được ở đây;
 9. có giấy phép cư trú có thời hạn ở Ba Lan, bởi được cấp khi kết hôn với công dân Ba Lan hoặc với người nước ngoài dưới tình trạng là người tị nạn, đượcbảo vệ, có giấy phép định cư, có giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU, có giấy phép cư trú nhân đạo hoặc được bảo vệ tạm thời ở Ba Lan;
 10. người nước ngoài, trong hậu quả của các trường hợp cuộc sống - chẳng hạn    như cái chết của vợ hoặc chồng là công dân EU hoặc ly hôn với công dân EU – vẫn giữ quyền cư trú trên cơ sở giấy phép cư trú tại Ba Lan;
 11. những người đã nộp hoàn chỉnh bộ đơn xin gia hạn giấy phép cư trú có thời hạn, nếu ngay trước khi nộp đơn họ có quyền làm việc không cần có giấy phép;
 12. có thẻ Người Ba Lan - đó là gì?;
 13. diễn dắt đào tạo, tham gia thực tập nghề, tham gia các chương trình được thực hiện trong hoạt động của EU hoặc các chương trình hỗ trợ quốc tế khác;
 14. là giáo viên dạy ngoại ngữ;
 15. làm việc đến 30 ngày mỗi năm là nhà khoa học hoặc nghệ sĩ;
 16. sinh viên chính quy học tập tại Ba Lan ở Ba Lan trên cơ sở thị thực – đại học chính quy là gì?;
 17. sinh viên chính quy học tập tại Ba Lan ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú cấp trong suốt cả năm;
 18. học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường trung học, đại học chính quy

         hoặc nghiên cứu sinh chính quy của các trường đại học, các viện khoa học và

         nghiên cứu của Ba Lan;

    19. những người có tiêu chuẩn theo Hiệp định trong Hiệp hội giữa Cộng đồng

        Kinh tế châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ;

    20. thuộc các nhóm khác như giáo viên ngoại ngữ, được cử đi làm việc trong các

         cơ sở văn hóa, các thành viên của các lực lượng vũ trang, là phóng viên của

                  các hãng thông tin đại chúng, vận động viên, giáo sĩ.

Danh sách trên cung cấp những quy định chung liên quan đến làm việc không cần có giấy phép và phải có giấy phép lao động theo danh mục cụ thể cùng các nhóm người nước ngoài.

                  Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với văn phòng khu vực tỉnh!

Khi nào giấy phép được ban hành và các loại giấy phép lao động

Giấy phép lao động là cần thiết nếu người nước ngoài:

 

 1. làm việc tại Ba Lan trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự với người sử dụng lao động , có trụ sở /cư trú tại Ba Lan - trong trường hợp này, người nước ngoài nhận được giấy phép lao động loại A ;
 2. trong trường hợp làm nhiệm vụ là thành viên hội đồng quản trị của công ty ở Ba Lan, trong tổng thời gian quá 6 tháng trong vòng 12 tháng tới - người nước ngoài nhận được giấy phép lao động loại B;
 3. làm việc cho người sử dụng lao động nước ngoài và được cử đến Ba Lan trong thời gian hơn 30 ngày mỗi năm lịch đến Ba Lan để làm việc trong một chi nhánh hoặc nhà máy của người sử dụng lao động nước ngoài - người nước ngoài nhận được giấy phép lao động loại C;
 4. làm việc cho người sử dụng lao động nước ngoài, không có tổ chức hoạt động tại Ba Lan - (chi nhánh, nhà máy) và được cử đến Ba Lan với mục đích làm dịch vụ xuất khẩu, hoặc dịch vụ có tính chất tạm thời và cơ hội - người nước ngoài nhận được giấy phép lao động loại D;
 5. Giấy phép lao động loại E là ít phổ biến nhất và chỉ được áp dụng khi không thể phân loại được theo cách phân loại giấy phép từ A-D.

 

Làm thế nào để có được giấy phép lao động?

Giấy phép lao động được cấp bởi Tỉnh Trưởng khu vực nơi cư trú / trụ sở của người sử dụng lao động .
Địa chỉ văn phòng tỉnh - khu vực tìm thấy ở đây

Giấy phép lao động cho người nước ngoài do người sử dụng lao động yêu cầu-xin .

Tài liệu kèm theo đơn phải trình bản gốc hoặc xác nhận như bản gốc (ngoại lệ chứng minh thư và hộ chiếu).
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Ba Lan bởi phiên dịch tuyên thệ.

Trong quá trình xét duyệt Văn phòng Ủy ban có thể mời người đương đơn – tức người sử dụng lao động, cung cấp tài liệu hoặc thông tin bổ sung. Bất kể loại giấy phép nào, người sử dụng lao động phải nộp:

 1. đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – mẫu đơn tìm được ở đây  ;
 2. bản sao hộ chiếu / giấy đi đường của người nước ngoài  (tờ có ghi đầy đủ dữ liệu cá nhân);
 3. bản sao giấy tờ xác nhận cần thiết cho người nước ngoài để thực hiện công việc, đòi hỏi sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền (đối với ngành nghề quy định - ngành nghề quy định là gì;
 4. bản sao các tài liệu chứng minh rằng người nước ngoài:
 •    trong 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động, tốt nghiệp trung học hoặc đại học có trụ sở tại Ba Lan hoặc nước EOG khác hoặc Liên bang Thụy Sĩ;
 •    3 năm trước khi nộp đơn cư trú hợp pháp tại Ba Lan;

     5.  văn bản xác nhận có đủ yêu cầu quy định trong các quy tắc riêng khác cần thiết để xét duyệt đơn ;

     6. nếu người sử dụng lao động không nộp đơn trực tiếp – bản chính ủy quyền qua luật sư hoặc giấy ủy quyền trực tiếp cho người nộp đơn;

     7. bản sao phiếu trả phí cho cấp giấy phép, bao gồm thông tin:

 •    tên và địa chỉ trụ sở của người sử dụng lao động;
 •    người sử dụng lao động xin cấp giấy phép mới hay gia hạn giấy phép;
 •    tên, họ của người nước ngoài trong đơn xin giấy phép lao động.

Các giấy tờ khác phải được nộp để nhận được giấy phép lao động người cho nước ngoài phụ thuộc vào loại giấy phép nào để làm các thủ tục.

Giấy phép lao động loại A

 •  nếu người sử dụng lao động là:
  • công ty có đăng ký pháp nhân (đăng ký pháp nhân là gì ->), cần phải nộp bản sao Đăng ký Tòa án Quốc gia (KRS) - ( KRS là gì ), hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc đăng ký khác (có chứa các dữ liệu thực tế từ ngày nộp đơn) ,
  • kinh doanh cá nhân, nộp bản sao giấy chứng minh thư hoặc bản sao của các trang chứa các dữ liệu của hộ chiếu người đó ,
  • công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) , cung cấp bản sao điều lệ của công ty - công ty trách nhiệm hữu hạn là gì,
  • công ty cổ phần, cung cấp bản sao công chứng hợp đồng thành lập Công ty - công ty cổ phần là gì? ->

           Chú ý: mức lương, mà sẽ được ghi trong hợp đồng cho người nước ngoài không đươc thấp hơn tiền lương của nhân viên thực hiện loại công việc tương đương hoặc một vị trí tương tự.
Trong trường hợp nhận người nước ngoài vào làm việc, hợp đồng làm việc toàn thời gian, tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu - mức lương tối thiểu là gì?
Trong trường hợp,  khi người sử dụng lao động có ý định sử dụng người nước ngoài trên cơ sở khác với hợp đồng lao động-làm việc toàn thời gian, thì mức lương:

 • trong trường hợp hợp đồng lao động, làm việc không toàn thời gian phải có tỷ

          lệ thuận với giờ làm việc, hoặc

 • trong trường hợp hợp đồng dân sự phải có tỷ lệ thuận với dự kiến thời gian​

         thực hiện nghĩa vụ công việc theo hợp đồng - thông tin về các loại hợp đồng có

                             sẵn đây 

 

Giấy phép lao động loại B

 •    nếu người sử dụng lao động là:
  • công ty có đăng ký pháp nhân (đăng ký pháp nhân là gì ->), cần phải nộp bản sao Đăng ký Tòa án Quốc gia (KRS) - (KRS là gì), hồ sơ đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc đăng ký khác (có chứa các dữ liệu thực tế từ ngày nộp đơn) ,
  • công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) , cung cấp bản sao điều lệ của công ty - công ty trách nhiệm hữu hạn là gì -> ,
  • công ty cổ phần, cung cấp bản sao công chứng hợp đồng thành lập Công ty - công ty cổ phần là gì? ->
 •    trong trường hợp hoạt động không đăng ký pháp nhân:
  • bản sao của tờ khai về thu nhập hoặc lỗ tính thuế của năm trước, của người sử dụng lao động khi nộp đơn,
  • thông tin về tình trạng nhận nhân viên làm việc trong công ty – tờ khai có sẵn ở đây

Để Tỉnh trưởng cấp giấy phép loại B, người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

 1. trong tính thuế năm trước của người sử dụng lao động khi đặt đơn thì thu nhập không thấp hơn 12 lần mức lương trung bình hàng tháng trên địa bàn tỉnh trong quý thứ ba của năm trước nộp đơn - thông tin về mức lương có thể được lấy từ các văn phòng khu vực tỉnh;
 2. làm việc trong một thời gian không xác định, làm việc toàn thời gian, ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn, có ít nhất hai nhân viên không đòi hỏi phải có giấy phép lao động (chẳng hạn như công dân Ba Lan);
 3. chứng minh sở hữu hoặc thực hiện các hoạt động để đáp ứng được các điều kiện trong tương lai tại điểm. 1 và 2, đặc biệt bằng cách thực hiện các hoạt động đóng góp vào sự tăng trưởng của đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới hoặc tạo việc làm.

 

           Chú ý: Trong trường hợp giải thích được tình hình trên thị trường lao động , tỉnh trưởng có thể hạn chế trong giấy phép loại B phạm vi thực hiện nhiệm vụ của người nước ngoài chỉ làm việc quản lý và đại diện.

 

Giấy phép lao động loại C

 •              tài liệu đăng ký xác nhận tư cách pháp lý và hình thức, tính chất hoạt động của người sử dụng lao động nước ngoài (tức là các giấy tờ nước ngoài tương ứng với KRS);
 •              trong ngày nộp đơn cùng bản sao KRS hiên tại hoặc đăng ký khác có liên quan hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh tế của người sử dụng lao động nước ngoài hoặc tổ chức liên quan đến thỏa thuận hợp tác dài hạn với người sử dụng lao động nước ngoài - KRS là gì? ;
 •              giấy giới thiệu cử đi công tác của người sử dụng lao động nước ngoài, cho nhân viên có tên cụ thể được phân công với công việc ,vị trí ,nơi làm việc tại Ba Lan ;
 •              bản sao của thỏa thuận hợp tác dài hạn của người sử dụng lao động Ba Lan với người sử dụng lao động nước ngoài .

 

Giấy phép lao động của loại D

 •              tài liệu đăng ký xác nhận tư cách pháp lý và hình thức, tính chất hoạt động của người sử dụng lao động nước ngoài (tức là các giấy tờ nước ngoài tương ứng với KRS);
 •              giấy giới thiệu cử đi công tác của người sử dụng lao động nước ngoài, cho nhân viên có tên cụ thể được phân công với công việc ,vị trí ,nơi làm việc tại Ba Lan ;
 •              bản sao hợp đồng, trên cơ sở đó công ty hoạt động tại Ba Lan, hoặc 1 phần của hợp đồng xác định đối tượng nghĩa vụ người sử dụng lao động nước ngoài (nếu họ không muốn tiết lộ các điều khoản khác của hợp đồng, và các điều khoản đó không liên quan đến các thủ tục xin giấy phép) hoặc xác nhận bằng văn bản của người sử dụng lao động nước ngoài, nếu hợp đồng chưa được ký kết, và bản sao của hợp đồng với nội dung cần thiết người sử dụng lao động nước ngoài cung cấp ngay sau khi ký hợp đồng;
 •              danh sách người nước ngoài phải thực hiện các dịch vụ xuất khẩu ,với họ, tên, số hộ chiếu và vị trí làm việc tại Ba Lan;
 •              phụ lục của đơn xin cấp giấy phép, đó là PKD của công ty và số lượng người làm việc trong đó – PKD là gì?


Giấy phép lao động của loại E

 •              phụ lục của đơn xin cấp giấy phép, đó là PKD của công ty và số lượng người làm việc trong đó – PKD là gì?
 •              tài liệu đăng ký xác nhận tư cách pháp lý và hình thức, tính chất hoạt động của người sử dụng lao động nước ngoài (tức là các giấy tờ nước ngoài tương ứng với KRS);

 

Để tỉnh trưởng cấp giấy phép lao động loại C-E, người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


1)     Các điều kiện làm việc không kém thuận lợi hơn theo quy định của Bộ luật Lao

                 động và pháp luật khác về quyền và nghĩa vụ của nhân viên,
2)     Mức lương, trả cho người nước ngoài làm việc, không thấp hơn 30% mức lương

                  trung bình hàng tháng trên địa bàn tỉnh, do văn phòng thống kê Trung ương tang báo (thông tin này có thể được thu thập được từ  văn phòng khu vực tỉnh công bố)

 3)      người sử dụng lao động nước ngoài chỉ định người đang lưu trú ở tại Ba Lan, có

 tài liệu chứng minh để thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong khoản 1) và 2) và có thẩm quyền để đại diện cho người sử dụng lao động trước tỉnh trưởng và các cơ quan khác như Thanh tra Lao động - nếu thời gian công tác của người nước ngoài nhiều hơn 30 ngày mỗi năm.

 

Giấy phép lao động được cấp trong những hình thức nào?

Giấy phép lao động được cấp bằng ba bản: một bản được giữ lại tại nơi cấp, 2 bản trao cho người sử dụng lao động, họ giữ lại 1 bản cho mình còn 1 bản phải đưa cho người nước ngoài.

Thời gian giá trị của giấy phép lao động

Giấy phép lao động chỉ có giá trị trong một thời gian nhất định, nhưng không quá 3 năm. Trong trường hợp người nước ngoài làm trong ban quản trị của các công ty, nếu trong ngày nộp đơn xin giấy phép có hơn 25 người làm việc, thì tỉnh trưởng có thể cấp giấy phép có giá trị thời gian không quá 5 năm.

Mặc dù bộ luật cho thấy, khoảng thời gian có thể được cấp trong giấy phép lao động, tỉnh trưởng trong các quy định của mình có thể rút ngắn giá trị thời gian giấy phép trên địa bàn tỉnh. Thời hạn của giấy phép lao động do đó có thể khác nhau giữa các tỉnh.

Trong tỉnh Mazowiecki, giấy phép loai A thường được ban hành trong một thời gian 12 tháng, và gia hạn giấy phép trong thời gian không quá 2 năm (nhưng vẫn có những ngoại lệ cho quy tắc này).

Khi nào giấy phép lao động sẽ bị thu hồi?

Trong những trường hợp sau đây tingr trưởng có thể đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép:

 

 1. thay đổi hoàn cảnh hoặc bằng chứng mà trên cơ sở đó đã được cấp giấy phép, tỉnh trưởng không được thông báo để biết thực tế này;
 2. dừng thực hiện lý do mà trên cơ sở đó đã được cấp giấy phép lao động (ví dụ: hủy hợp đồng lao động với người nước ngoài , người sử dụng lao động bị phá sản, v.v.);
 3. tỉnh trưởng được thông báo người nước ngoài đã không làm việc trong 3 tháng kể từ ngày đầu giá trị của giấy phép, hoặc kết thúc công việc sớm hơn 3 tháng trước khi hết thời hạn của giấy phép mà không có sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 4. người sử dụng lao động đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình liên quan đến việc xin giấy phép lao động và việc làm của người nước ngoài;
 5. không có sự đồng ý của cơ quan khác mà phụ thuộc vào đó để thực hiện một công việc cụ thể;

tỉnh trưởng nhận được thông tin, rằng người nước ngoài có tên trong danh sách của người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Ba Lan là không mong muốn - thêm thông tin về chủ đề này tìm thấy ở đây

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong các thủ tục hợp pháp hoá lao động và hậu quả của sự thực hiện sai nghĩa vụ:

Trong quá trình giải quyết giấy phép lao động, người sử dụng lao động có những trách nhiệm nghĩa vụ cụ thể. Chúng bao gồm :

 

 •    thông báo cho người nước ngoài các giai đoạn làm thủ tục cấp giấy phép lao động và các sự kiện khác ảnh hưởng đến quá trình này;
 •    cẩn thận trong quá trình làm thủ tục xin và đổi giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 •    thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện với nước ngoài như đã ghi trong đơn xin giấy phép lao động;
 •    thỏa thuận bằng văn bản và dịch nó sang ngôn ngữ được người nước ngoài hiểu  trước khi ký kết;
 •    trao cho nhân viên một bản sao của giấy phép lao động và các văn bản khác liên quan đến việc làm;
 •    thông báo cho tỉnh trưởng biết,nếu người nước ngoài không làm việc trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu của giấy phép và kết thúc công việc sớm hơn 3 tháng trước khi hết thời hạn của giấy phép lao động.
 •    người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm thông báo cho tỉnh trưởng biết những thay đổi trong thực hiện công việc của người nước ngoài trên cơ sở của giấy phép lao động – tờ khai có sẵn ở đây

Nếu phát hiện có hành vi thiếu sót với các nghĩa vụ trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm ngay lập tức sửa đổi thực hiện đúng các nhiệm vụ.


Lưu ý: Người sử dụng lao động không thực hiện đúng những trách nhiệm khi sử dụng người nước ngoài,có thể bị phạt (3-5 nghìn zł.).

Khi nào tỉnh trưởng từ chối cấp giấy phép lao động?

Tỉnh trưởng từ chối cấp giấy phép lao động, nếu người sử dụng lao động:

 

 1. ghi thông tin sai lệch trong đơn, sử dụng tài liệu giả, khai không đúng sự thật hoặc che giấu sự thật;
 2. không đáp ứng được các quy định, điều kiện cần thiết theo luật pháp để xin giấy phép;
 •    quyết định cuối cùng của tòa án, rằng đã phạm tội liên quan đến việc sử dụng người nước ngoài bất hợp pháp hoặc làm việc trong các điều kiện không cho phép;
 •    đã phạm tội chống lại các quyền của những người làm việc,
 •    đã phạm tội chống lại những tài liệu đáng tin cậy,
 •   đã phạm tội buôn bán người,
3. không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giải quyết xin giấy phép lao động và việc làm của người nước ngoài;
4. yêu cầu xin cấp giấy phép cho người nước ngoài, khi họ:
 •    không đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn hoặc trong trường hợp của nghề nghiệp quy định -  ngành nghề quy định là gì?;
 •    trong quá trình giải quyết giấy phép lao động đã bị phạt vì tội chống lại tài liệu đáng tin cậy,
5. người nước ngoài đã bị ghi trong danh sách của nước ngoài, mà cư trú ở Ba Lan là không mong muốn - thông tin về chủ đề này có sẵn đây 

Khi nào giấy phép lao động có giá trị?

Giấy phép lao động có giá trị trong trường hợp:

 

 1. khi người sử dụng lao động có dự định ủy thác công việc cho người nước ngoài có tính chất và vị trí khác nhau so với những quy định trong giấy phép lao động trong thời gian không quá 30 ngày mỗi năm ,

                           CHÚ Ý: Thay đổi vị trí việc làm hơn 30 ngày mỗi năm, cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động mới!

 

 1. thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú, tên hoặc hình thức pháp lý hoạt động của người sử dụng lao động bởi người nước ngoài và cả khi nhận chuyển nhượng người sử dụng lao động hoặc chỉ một phần của họ bởi người sử dụng lao động khác,
 2. cả nhà máy hoặc một phần của nó được chuyển giao cho người sử dụng lao động khác,
 3. thay đổi người đại diện của người sử dụng lao động, có tài liệu xác nhận thực hiện nghĩa vụ nhất định và có thẩm quyền để đại diện cho người sử dụng lao động trước tỉnh trưởng và các cơ quan nhà nước khác, nếu thời gian công tác của người nước ngoài nhiều hơn 30 ngày mỗi năm,
 4. giảm giờ làm việc quy định trong hợp đồng với người nước ngoài trong một thời gian không quá 6 tháng và không quá một nửa toàn thời gian làm việc, đồng thời giảm tiền lương theo tỷ lệ thời gian làm việc,
 5. khi người nước ngoài không làm việc trong vòng 3 tháng đầu tiên của giá trị giấy phép hoặc ngừng làm việc đến 3 tháng, với điều kiện là có nguyên nhân hợp lý và nó sẽ được thoả thuận với người sử dụng lao động.

 

Trong tất cả mọi trường hợp, người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo ngay những thay đổi bằng văn bản cho tỉnh trưởng - người cấp giấy phép còn các điều kiện cần thiết để cấp phép vẫn còn giá trị - mẫu đơn thông báo có sẵn ở đây

Làm thế nào để gia hạn giấy phép lao động?

Người sử dụng lao động nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đơn này phải được nộp không muộn hơn 30 ngày trước khi hết hạn của giấy phép lao động trước đó. Đơn xin gia hạn giấy phép lao động có sẵn ở đây

Trong đơn xin gia hạn giấy phép lao động của người nước ngoài phải kèm theo:

 

 •    những tài liệu cần thiết để xin giấy phép mới, với điều kiện đã thay đổi hoàn cảnh hợp lý đối với giấy phép lao động trước đó;
 •    phiếu thu phí;
 •    hợp đồng lao động trên cơ sở đó đã làm công việc trong thời hạn hiệu lực của giấy phép trước đó.

Nếu người sử dụng lao động quyết định rằng người nước ngoài cần được thăng chức, để nhận được tiếp giấy phép loại A, phải cần ý kiến ​​của Trưởng phòng Lao Động  về vị trí mới cho người nước ngoài - thị trường lao động là gì?

Thời gian giải quyết

Giấy phép được cấp trong vòng một tháng.
Trong các trường hợp đặc biệt phức tạp - không muộn hơn trong vòng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu xét duyệt.

Chi phí bao nhiêu cho giấy phép?

50 PLN - trong trường hợp giấy phép cấp cho 3 tháng
100 PLN - trong trường hợp giấy phép cấp cho thời gian dài hơn 3 tháng
200 PLN - trong trường hợp người nước ngoài cử đi công tác ở Ba Lan để thực hiện các dịch vụ xuất khẩu.


Trong trường hợp gia hạn giấy phép lao động mức giá là một nửa số tiền trên cho từng trường hợp.

Phương thức kháng cáo

Quyết định có thể  kháng cáo trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thông qua Tỉnh trưởng đến Bộ trưởng Bộ Lao động và Chính sách xã hội.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật ra ngày 20 tháng 04 năm 2004. về xúc tiến việc làm và tổ chức thị trường lao động ( tạp chí luật năm 2008 số 69, mục. 415, với những sửa đổi) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001


 Quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động và Chính sách Xã hội ngày 29 tháng 1 năm 2009. Về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Tạp chí Luật năm 2009 số 16, mục 84).

Quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động và Chính sách Xã hội ngày 20 tháng 7 năm 2011 về các trường hợp, trong đó phân công công việc cho người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan mà không cần có giấy phép lao động (Tạp chí Luật năm 2011, số 155, mục 919)

Facebook