bạn đang ở:

Giấy phép lao động theo mùaIn ra

Cho ai

Giấy phép là do chủ lao động xin, người mà có dự định sẽ tuyển người nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động xác định trong Nghị định của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội ra ngày 08.12.2017. Giấy phép lao động theo mùa cấp cho thời hạn xác định, mà không dài quá 9 tháng trong vòng một năm lịch.

Trong trường hợp người nước ngoài, mà đã vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan dựa trên cơ sở có visa cấp với mục đích để thi hành công việc theo mùa hoặc trong khuôn khổ qua lại không cần visa, liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa mà đã đăng ký trong danh sách các đơn xin, khoảng thời gian này được tính là người nước ngoài lần đầu tiên đi vào lãnh thổ các quốc gia thuộc khối Schengen trong năm lịch đó.

Nếu như đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa liên quan đến người nước ngoài mà đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan dựa trên cơ sở khác, mà có liên quan đến lao động, thì giấy phép có thể cấp cho khoảng thời gian đang cư trú hợp pháp, nhưng không dài quá 9 tháng trong vòng một năm lịch, tính tổng cộng những khoảng thời gian xác định trong những giấy phép lao động theo mùa đã cấp trước đó dành cho người nước ngoài đó.

Xin như thế nào?

Giấy phép lao động theo mùa được cấp bởi Huyện trưởng, nơi có thẩm quyền địa lý tùy theo trụ sở hoặc nơi sinh sống của đơn vị đang định tuyển người nước ngoài vào làm việc.

Thủ tục xin được giấy phép lao động theo mùa là khác nhau, tùy theo việc người nước ngoài đang ở trong Ba Lan hay đang ở nước ngoài.

Trong trường hợp khi mà người nước ngoài đang ở trong Ba Lan dựa trên cơ sở, mà có liên quan đến sự cho phép lao động, thì chủ việc làm nộp đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa ở ủy ban Huyện trưởng, nơi có thẩm quyền địa lý tùy theo trụ sở hoặc nơi sinh sống của đơn vị đang định tuyển người nước ngoài vào làm việc, còn Huyện trưởng sẽ cho ra quyết định trong khoảng thời gian dưới 7 ngày hoặc đến 30 ngày, nếu như cần phải thi hành công việc làm sáng tỏ.

Trong trường hợp khi mà người nước ngoài đang ở nước ngoài và muốn xin cấp visa với mục đích thi hành công việc theo mùa hoặc là muốn vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong khuôn khổ qua lại không cần visa, thì chủ việc làm nộp đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa ở ủy ban Huyện trưởng, nơi có thẩm quyền địa lý tùy theo trụ sở hoặc nơi sinh sống của đơn vị đang định tuyển người nước ngoài vào làm việc, còn Huyện trưởng sẽ ghi đơn vào danh sách đăng ký các đơn liên quan lao động theo mùa và cấp giấy chứng nhận là đã ghi đơn vào danh sách trong thời hạn từ 7 ngày đến 30 ngày. Sau đó chủ việc làm chuyển giấy chứng nhận cho người nước ngoài, còn người nước ngoài tự xin visa cấp với mục đích thi hành công việc theo mùa hoặc là cứ vào lãnh thổ Ba Lan trong khuôn khổ qua lại không cần visa liên quan đến việc đã có đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa mà đã ghi vào danh sách đăng ký các đơn. Người nước ngoài có thể bắt đầu làm việc từ ngày mà chủ việc làm nộp cho Huyện trưởng có thẩm quyền địa lý tương ứng:

1)    Photocopy giấy tờ đang còn hạn cho phép người nước ngoài được sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan;

2)    Thông tin về địa chỉ chỗ ở của người nước ngoài trong khoảng thời gian sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Gia hạn giấy phép

Nếu người nước ngoài đã vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan dựa trên cơ sở có visa cấp với mục đích để thi hành công việc theo mùa hoặc trong khuôn khổ qua lại không cần visa, liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa mà đã đăng ký trong danh sách các đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa, thì Huyện trưởng có thể cấp gia hạn giấy phép lao động theo mùa, với mục đích để người nước ngoài tiếp tục lao động theo mùa, làm cho chính đơn vị là chủ việc làm của người nước ngoài đó hoặc là với mục đích thi hành lao động theo mùa cho một đơn vị khác mà đang cần người nước ngoài thi hành lao động theo mùa.

Nếu người nước ngoài đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan dựa trên cơ sở giấy tờ khác với visa cấp với mục đích để thi hành công việc theo mùa hoặc trong khuôn khổ qua lại không cần visa, mà không liên quan đến việc đăng ký trong danh sách các đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa, thì Huyện trưởng từ chối làm thủ tục cấp gia hạn giấy phép lao động theo mùa.

Việc gia hạn giấy phép lao động theo mùa cấp cho khoảng thời gian, mà tổng cộng với khoảng thời gian cư trú của người nước ngoài với mục đích để thi hành công việc theo mùa, tính từ ngày đầu tiên vào lãnh thổ các quốc gia trong khối Schegen trong từng năm lịch, mà không được dài hơn 9 tháng trong vòng một năm lịch.

Giấy phép lao động theo mùa sẽ cấp cho, nếu như:

1)      Mức lương, mà xác định trong hợp đồng với người nước ngoài, không thể thấp hơn mức tiền lương của nhân viên đang thi hành công việc loại hạng tương tự với mức biên chế y hệt hoặc trên cương vị tương tự;

2)      Đơn vị cung cấp việc làm cho người nước ngoài đã nộp cùng đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa một bản thông tin của Huyện trưởng thông báo là không có khả năng bảo đảm nhu cầu nhân sự cho chủ việc làm dựa trên những danh sách những người thất nghiệp hay những người đang tìm việc hoặc là thông báo về việc không có kết quả trong công việc tuyển người tổ chức cho chủ việc làm đó.

Thông tin của Huyện trưởng không cần phải có, nếu như:

  • . Người nước ngoài trong khoảng thời gian 3 năm trước khi nộp cấp giấy phép lao động đã học xong đại học trong trường đại học có trụ sở trong lãnh thổ Ba Lan hoặc trong quốc gia khác Liên hiệp Kinh tế Châu Âu hoặc ở Liên bang Thụy Sỹ hay là đang học nghiên cứu sinh ở Ba Lan;
  • . Người nước ngoài trong khoảng thời gian 3 năm trước khi nộp cấp giấy phép lao động đã sinh sống ở trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hợp pháp, mà công việc cư trú này là liên tục;
  • . Người nước ngoài là công dân của một trong các quốc gia sau đây: Armenia, Bielarus, Gruzia, Moldava, Nga hoặc Ukraina.

 

Lệ phí nộp cho đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa là 30 zloty.

Facebook