bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích hoạt động kinh doanh

Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích hoạt động kinh doanhIn ra

Nếu mục đích của  người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan để hoạt động kinh doanh ở Ba Lan, sẽ có thể nhận được giấy phép cư trú tạm thời để hoạt động kinh doanh , nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • có bảo hiểm y tế (những tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế ->?);
 • có nguồn thu nhập ổn định đủ để trang trải cho các chi phí duy trì bản thân và các thành viên gia đình phụ thuộc vào mình  ( điều kiện ổn định thu nhập là gì ->?);
 • sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền để làm ở 1 vị trí nhất định hoặc tham gia vào các nghề nghiệp, khi điều này được yêu cầu của pháp luật;
 • được bảo đảm nơi cư trú ở Ba Lan (được đảm bảo cư trú ở Ba Lan gì ->?).

Ngoài ra, công ty mà  người nước ngoài đang chỉ đạo phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • cho năm tính thuế ngay trước xin cấp giấy phép tạm trú cho người nước ngoài với mục đích kinh doanh, phải đạt được thunhập không dưới 12 lần mức lương trung bình hàng tháng trên địa bàn tỉnh, nơi công ty có trụ sở hoặc nơi nước ngoài đang cư trú, trong quý thứ ba của năm trước khi nộp đơn xin, được công bố bởi Tổng cục Thống kê (GUS) hoặc nhận vào làm việc vô thời hạn ít nhất một năm trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú ít nhất hai công dân Ba Lan hay người nước ngoài có quyền làm việc tại Ba Lan mà không cần giấy phép lao động hoặc;
 • chứng minh rằng có các phương tiện và điều kiện để thực hiện trong tương lai, các tiêu chí đặt ra ở đoạn trên , hoặc nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí này trong tương lai thông qua việc thực hiện các hành động góp phần vào sự tăng trưởng đầu tư, chuyển giao công nghệ , giới thiệu sự đổi mới mang lại lợi ích hoặc tạo việc làm;
 • nộp các giấy tờ sau đây:
  - tờ khai thuế như PIT nộp cho cơ quan thuế;
  - giấy chứng nhận không nợ thuế cá nhân;
  - giấy chứng nhận không nợ thuế của công ty;
  - hợp đồng của công ty (nếu như doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức này);
  - bảng cân đối của công ty, cùng với các tài khoản lợi nhuận và thua lỗ;
  - bản khảo sát về hoạt động kinh tế;
  - bằng chứng về thành tích trong năm tính thuế ngay trước khi nộp thuế thu nhập  không ít hơn mười hai lần mức lương trung bình hàng tháng trong quý thứ ba của năm trước nộp đơn , chẳng hạn như thuế CIT 8 của công ty cho năm trước cùng với giấy tờ chứng minh đã nộp cho phòng thuế, các tài liệu kế toán xác nhận kết quả tài chính hiện tại của công ty hoặc;
  - Giấy tờ xác nhận làm việc vô thời hạn và trong toàn thời gian, ngắn nhất của một năm trước khi nộp đơn, ít nhất của hai nhân viên là công dân Ba Lan hay người nước ngoài - với trường hợp ngoại lệ - họ không cần có giấy phép lao động ở Ba Lan , ví dụ: danh sách tiền lương của các nhân viên công ty, tờ khai bảo hiểm chung cho tất cả nhân viên - ZUS và tờ khai có tên từng người của tháng cuối cùng , hợp đồng lao động; hoặc;
  - Giấy tờ xác nhận sở hữu các phương tiện để đáp ứng được điều kiện quy định trong tương lai trên hoặc bằng chứng về hoạt động thực hiện đầy đủ các điều kiện trong tương lai, để đóng góp đặc biệt cho sự phát triển đầu tư, chuyển giao công nghệ, giới thiệu sự đổi mới mang lại lợi ích hoặc tạo việc làm.

Để biết thêm thông tin về việc kinh doanh của người nước ngoài tại Ba Lan có sẵn ở đây->

Facebook