bạn đang ở:
trang chủ ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của người nước ngoài cư trú tại Ba Lan

Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của người nước ngoài cư trú tại Ba LanIn ra

Người nước ngoài có quyền xin giấy phép cư trú tạm thời là thành viên gia đình của người nước ngoài đang sống ở Ba Lan là:

 1. vợ hoặc chồng (kết hôn phải được pháp luật Ba Lan công nhận);
 2. trẻ em (dưới 18 tuổi) - không cần phải là con đẻ mà là con nuôi, hoặc bất kỳ những đứa trẻ em nào dưới sự chăm nuôi của người nước ngoài, và trên thực tế họ có thẩm quyền làm cha mẹ (ví dụ như : con riêng của người phối ngẫu ).

Chú ý: Trong trường hợp con của người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan mà không có người chăm sóc, và được cư trú theo quy chế tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung tại Ba Lan, được coi là thành viên gia đình của đứa trẻ là cha mẹ, ông bà hoặc người lớn khác chịu trách nhiệm chăm nuôi nó, phù hợp theo luật pháp Ba Lan (ví dụ như người giám hộ).

Nếu đó là vì lợi ích quan trọng cho người nước ngoài, có thể cấp giấy phép cư trú tạm thời cho họ với mục đích đoàn tụ gia đình, cả trong trường hợp:

 • có quyết án đã ly dị hay ly thân hoặc góa bụa, nếu đã kết hôn với người nước ngoài nêu tại khoản / điểm 1-5 dưới đây, đến đoàn tụ với người đó ở Ba Lan;
 • cha/mẹ bị chết, nếu trẻ em vị thành niên của người nước ngoài nêu tại khoản/điểm 1-5 dưới đây, đến đoàn tụ với người đó ở Ba Lan;
 • đứa trẻ của người nước ngoài bị chết , mà nó đươc cấp quy chế  tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung.


Trong trường hợp này, giấy phép sẽ được cấp một lần cho một khoảng thời gian không dài hơn ba năm, với điều kiện những người nước ngoài nộp đơn phải chứng minh có nguồn thu nhập ổn định, có bảo hiểm y tế và chỗ ở tại Ba Lan.

Những người nước ngoài có quyền đoàn tụ với gia đình

Các thành viên gia đình của người nước ngoài đang sống ở Ba Lan họ có thể đoàn tụ với người nước ngoài đó ở Ba Lan bằng cách xin giấy phép cư trú tạm thời, nếu người nước ngoài này ở Ba Lan có:

 1. giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU;
 2. quy chế tị nạn, bảo hộ bổ sung hoặc cho phép ở lại vì lý do nhân đạo;
 3. ít nhất hai năm giấy phép tạm trú, với điều kiện là giấy phép được cấp lần cuối   có giá trị ít nhất một năm;
 4. giấy phép cư trú tạm thời ban hành với mục đích nghiên cứu khoa học;
 5. thẻ xanh EU (giấy phép lao động cho người có trình độ cao).

Chú ý: Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực không có khả năng đoàn tụ cho gia đình của mình, khi chỉ trên cơ sở có thị thực có quyền lưu trú ở  Ba Lan. Thành viên gia đình của người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực có  thể nộp đơn xin thị thực vào Ba Lan trên nguyên tắc chung .

Thủ tục xin cấp phép

Giấy phép tạm trú cho thành viên gia đình của người nước ngoài khi đáp ứng các yêu cầu tại điều khoản / điểm từ 1-5 và được cấp do các tỉnh trưởng có thẩm quyền nơi cư trú của người nước ngoài người nộp đơn.

Giấy phép tạm trú được cấp theo yêu cầu của người nước ngoài đã cư trú tại Ba Lan. Đơn xin cư trú cũng có thể nộp tại Ba Lan, thay mặt cho các thành viên gia đình của mình muốn đoàn tụ đến Ba Lan, người nước ngoài nộp tại Ba Lan (trong trường hợp này, sau khi nhận được quyết định cho phép cư trú của tỉnh trưởng ban hành , thì người nước ngoài là thành viên gia đình, mang quyết định đến lãnh sự quán Ba Lan xin thị để thực hiện quyền tạm trú vì mục đích đoàn tụ gia đình).

Địa chỉ của các cơ quan cấp tỉnh có sẵn ở đây

Trong đơn xin giấy phép cư trú, phải nộp các tài liệu sau:

 • 4 bản sao đơn xin cấp giấy phép cư trú tạm thời, hoàn thành theo đúng hướng dẫn (đơn xin có thể được tải về tại đây);
 • 4 ảnh màu chụp gần đây nhất (hướng dẫn cách chụp ảnh có sẵn ở đây);
 • hộ chiếu / giấy thông hành hợp lệ (3 bản sao );
 • các văn bản xác nhận thực tế đang sống ở Ba Lan, ví dụ như  hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho mượn nhà, giấy chứng nhận (đặt) khách sạn;
 • các văn bản xác nhận mức độ của huyết tộc hoặc mối quan hệ gia đình được pháp luật Ba Lan công nhận (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh);
 • các văn bản xác nhận quyền sở hữu của người nước ngoài mà người nước ngoài có ý định ở lại yêu cầu của giấy phép cư trú ở Ba Lan;
 • các văn bản xác nhận sở hữu của người muốn đoàn tụ gia đình ở Ba Lan, người nước ngoài có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên đủ để trang trải các chi phí cho việc duy trì bản thân và các thành viên trong gia đình (điều kiện này có thể được chứng minh bằng cách cung cấp thông tin về thu nhập của người nước ngoài, của người nước ngoài muốn đoàn tụ ) ( cần bao nhiêu nguồn tài chính cần thiết để duy trì bản thân và các thành viên trong gia đình?);
 • bằng chứng có bảo hiểm y tế ở Ba Lan;
 • lệ phí  (340 zł).

Chú ý : Ngay cả người nước ngoài  muốn đoàn tụ gia đình cũng phải chứng minh có nguồn thu nhập ổn định đủ để duy trì bản thân và gia đình của mình, có bảo hiểm y tế và nhà ở. Nghĩa vụ không phải chứng minh chỉ cho những người nước ngoài ở Ba lan được bảo hộ quốc tế ( có quy chế tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung), với điều kiện là đơn xin cấp giấy phép cho gia đình đã nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày họ nhận được bảo hộ này.

Tất cả tài liệu cần được:

 • nộp bản gốc bằng tiếng Ba Lan hoặc bản sao cùng với bản chính để kiểm tra được chứng nhận như bản gốc;
 • trong trường hợp các văn bản được soạn thảo bằng tiếng nước ngoài – phải dịch sang tiếng Ba Lan qua phiên dịch tuyên thệ .

Trong vòng 1 tháng nộp đơn hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được ban hành quyết định cấp giấy phép. Trong một số trường hợp,  giai đoạn này có thể bị kéo dài bởi tỉnh trưởng.

Giấy phép cư trú tạm thời với mục đích đoàn tụ gia đình sẽ được cấp cho thời gian:

 • đến ngày hết hạn hiệu lực của giấy phép cư trú tạm thời được cấp cho người nước ngoài, mà các thành viên gia đình của họ đến đoàn tụ, hoặc là đang ở với họ tại Ba Lan;
 • 3 năm – trong trường hợp cho người nước ngoài, đến với thành viên gia đình của mình tại Ba Lan , hoặc là đang ở với thành viên đó tại Ba Lan, mà thành viên này đã được cấp giấy phép định cư , giấy phép cư trú dài hạn của EU, được bảo hộ bổ sung , có giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo, đã được cấp quy chế tị nạn ở Ba Lan.

 

Thủ tục khiếu nại

Có thể kháng cáo quyết định từ chối của tỉnh trưởng đến Cục Trưởng Cục Ngoại kiều tại Vác-sa-va , thông qua tỉnh trưởng , người đã giải quyết đơn xin cư trú. Kháng cáo viết bằng văn bản phải được nộp không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định từ chối.

Người nước ngoài cũng có thể kháng cáo quyết định của Cục Trưởng cục Ngoại kiều  đến tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Chú ý : nộp đơn khiếu nại cho tòa án hành chính, không hợp pháp hóa việc cư trú. Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài, nếu không có tài liệu có giá trị cho phép ở lại Ba Lan, trong trường hợp này phải rời khỏi Ba Lan.

Lệ phí

 • 340 zł – lệ phí để giải quyết đơn xin, phải nộp tại thời điểm nộp đơn.
 • 50 zł  - lệ phí làm thẻ cư trú,  phải nộp khi nhận được quyết định cho phép cư trú ( mẫu của thẻ cư trú ).

Thẻ cư trú phải đến nhận trực tiếp. Người nước ngoài sẽ bị lấy dấu vân tay để làm thẻ cư trú.

Facebook