bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân nước Cộng hòa Ba Lan

Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân nước Cộng hòa Ba LanIn ra

  1. giấy phép tạm trú cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan được cấp cho người nước ngoài nếu : kết hôn với công dân Ba Lan đã được pháp luật Ba Lan công nhận, hoặc;
  2. là trẻ em - con của người nước ngoài là chồng/vợ của công dân Ba Lan mà người nước ngoài đó có giấy phép tạm trú trên cơ sở là thành viên gia đình của công dân Ba Lan;

Để có được giấy phép cư trú này , người nước ngoài phải nộp:

  • bảo hiểm y tế (tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế?->),
  • chứng minh nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định đủ để trang trải các chi phí duy trì bản thân và các thành viên trong gia đình người nước ngoài (thế nào là nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên->?),
  • chứng minh có bảo đảm nơi cư trú ở Ba Lan (thế nào là đảm bảo nơi cư trú->?),
  • bản sao giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ (ban hành không sớm hơn ba tháng trước khi nộp đơn),
  • bản sao chứng minh thư của vợ /chồng và bản gốc để kiểm tra,
  • giấy khai sinh đứa trẻ , nếu có liên quan đến đứa trẻ,
  • tài liệu chứng minh quyền sở hữu của phụ huynh là người kết hôn với công dân Ba Lan , mà luật pháp yêu cầu cho giấy phép tạm trú.

Chú ý: trong trường hợp kết hôn với công nhân Ba Lan các cơ quan chức năng sẽ xác minh tính xác thực của hôn nhân, xem xét cuộc kết hôn có chỉ là cách lách luật hay không  (ví dụ, chỉ để giải quyết thẻ cư trú tại Ba Lan). Cho mục đích này, các cặp vợ chồng sẽ được triệu tập đến văn phòng và họ sẽ phải trả lời các câu hỏi về cuộc hôn nhân của họ).

Facebook