bạn đang ở:
trang chủ ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan

Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba LanIn ra

Thủ tục cấp giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan, người được công nhận là thành viên gia đình :
            1.  người nước ngoài  được công nhận theo pháp luật hôn nhân của Ba Lan, và
            2.  trẻ em (dưới 18 tuổi) là con của người nước ngoài - (kể cả con nuôi), vợ hoặc chồng của công dân
                Ba Lan, đã có cư trú tạm thời được cấp bởi được công nhận là thành viên trong gia đình người Ba Lan.

Để biết thêm thông tin về những người được coi là một thành viên trong gia đình có sẵn ở đây

Kể cả người nước ngoài, là thành viên trong gia đình của công dân Ba Lan cho đến khi:

 • có quyết định án ly hôn hoặc ly thân hợp pháp (nếu người nước ngoài đã ly dị có thể chứng minh rằng đó là vì lợi ích quan trọng của mình.)
 • góa vợ hoặc chồng của người nước ngoài
 • cha hoặc mẹ của đứa trẻ em bị chết, đứa trẻ em được đề cập tại điểm 2 ở trên, khi thấy rằng đó là vì lợi ích của đứa trẻ em có thể tiếp tục nhận được giấy phép cư trú tạm thời bởi là thành viên gia đình của công dân Ba Lan.

Trong trường hợp này, giấy phép được cấp một lần cho khoảng thời gian không quá ba năm.

Tỉnh trưởng cũng có thể cấp giấy phép cư trú bởi là thành viên gia đình trong trường hợp cho các mối quan hệ không chính thức, đó là không có kết hôn, nhưng trong trường hợp này, người nước ngoài phải chứng minh rằng:

 • cùng chung sống cuộc sống gia đình với công dân Ba Lan,
 • có bảo hiểm y tế trên lãnh thổ Ba Lan,
 • có nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định.

Ngoài ra, có tình huống trong đó tỉnh trưởng có thể cấp giấy phép tạm trú cho người nước ngoài, là thành viên khác trong gia đình của công dân Ba Lan ( ví dụ, anh, em họ, cha mẹ.) So với những tiêu chuẩn chỉ ra ở trên là do:
          a.)  bị phụ thuộc tài chính của công dân Ba Lan hoặc ở lại cùng với công dân Ba Lan trong một gia đình tại
                quốc gia mà từ quốc gia đó người nước ngoài đến Ba Lan, hoặc
          b.)  vì tình hình sức khỏe nghiêm trọng đòi hỏi phải có sự chăm sóc cá nhân từ công dân Ba Lan.

Trong trường hợp này,  người nước ngoài cũng phải chứng minh rằng:

 • có bảo hiểm y tế trên lãnh thổ Ba Lan,
 • có nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định.

Để biết thêm thông tin và ví dụ về đoàn tụ gia đình có sẵn ở đây

Thủ tục xin cấp giấy phép

Giấy phép tạm trú cho thành viên gia đình của công dân Ba Lan được cấp bởi tỉnh trưởng có thẩm quyền tại nơi cư trú của người nước ngoài.
Các địa chỉ của cơ quan ủy ban tỉnh có sẵn ở đây

Chú ý: Đơn xin giấy phép cư trú tạm thời có thể nộp được duy nhất tại Ba Lan. Người nước ngoài phải nộp trực tiếp. Không thể nộp đơn xin giấy phép tạm trú ở nước ngoài, thông qua các lãnh sự quán Ba Lan.

Tài liệu cần nộp trong đơn xin:

 trong trường hợp vợ hoặc chồng:

 • Bản sao hiện tại của giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp không quá ba tháng trước khi nộp đơn;
 • Bản sao chứng minh nhân dân của người phối ngẫu cùng với bản gốc để kiểm tra;

 trong trường hợp của trẻ em :

 • Giấy khai sinh của trẻ em;
 • giấy đồng ý của cha mẹ / người được ủy quyền thực thi quyền cha mẹ của đức trẻ người nước ngoài khi xin cấp giấy phép cư trú;
 • giấy tờ xác nhận quyền sở hữu của cha /mẹ đã kết hôn với công dân Ba Lan có giấy phép cư trú tạm thời.

 Tất cả tài liệu cần được:

 • nộp bản gốc hoặc bản sao bằng Ba Lan cùng với bản chính để kiểm tra;
 • nếu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài – thì phải dịch sang tiếng Ba Lan qua phiên dịch tuyên thệ .

Chú ý : người nước ngoài - thành viên gia đình công dân Ba Lan (vợ, chồng, con- chưa thành niên) không cần phải chứng minh khi xin cấp giấy phép tạm trú là phải có bảo hiểm sức khỏe, cũng không phải chứng minh có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyên, cũng như có nhà nơi ở tại Ba Lan . Ngoài ra người Ba Lan cũng không phải chứng minh những điều kiện trên , khi người nước ngoài đoàn tụ với người là công dân Ba Lan.

Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hoàn chỉnh phải được ban hành quyết định về việc cấp giấy phép cư trú tạm thời. Trong một số trường hợp, giai đoạn này có thể bị kéo dài bởi tỉnh trưởng.

Chú ý : Không thể không cấp giấy phép cho người nước ngoài / người phối ngẫu của  công dân Ba Lan chỉ vì không có tài liệu về thời gian lưu trú của người nước ngoài tại Ba Lan . Khi dữ liệu của người nước ngoài có trong đăng ký SIS, từ chối nhập cảnh, trong trường hợp cụ thể (ví dụ như lý do nhân đạo.) Có thể cấp cho người nước ngoài giấy phép cư trú tạm thời vì mục đích đoàn tụ gia đình với công dân Ba Lan.

Giấy phép cư trú tạm thời trên cơ sở đoàn tụ gia đình được cấp tối đa là ba năm.

Thủ tục phúc thẩm / khiếu nại

Có thể kháng cáo về quyết định của tỉnh trưởng đến Cục Trưởng cục Ngoại kiều tại Vác sa va, thông qua tỉnh trưởng, người đã giải quyết việc cư trú. Kháng cáo bằng văn bản phải được nộp không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định .

Người nước ngoài cũng có thể kháng cáo quyết định của Cục Trưởng cục Ngoại kiều đến  tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Chú ý : nộp khiếu nại đến tòa án hành chính không hợp pháp hóa việc cư trú. Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài, nếu không có giấy tờ có giá trị cho phép ở lại Ba Lan, trong trường hợp này phải rời khỏi Ba Lan.

Lệ phí

 • 340 zł – lệ phí để giải quyết việc, phải nộp tại thời điểm nộp đơn.
 • 50 zł  - lệ phí làm thẻ cư trú, phải nộp khi nhận được quyết định cho giấy phép cư trú (mẫu thẻ cư trú).

Thẻ cư trú phải đến nhận trực tiếp. Từ người nước ngoài sẽ lấy dấu vân tay cho mục đích làm,cấp thẻ cư trú.

Facebook