bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú dài hạn của EU

Giấy phép cư trú dài hạn của EUIn ra

Giấy phép cư trú dài hạn của EU là gì?

Giấy phép cư trú dài hạn của EU là giấy phép cho định cư tại Ba Lan . Quyết định về việc ban hành giấy phép cư trú này được cấp có giá trị không thời hạn . Nhưng thẻ cư trú có giá trị trong năm năm , có nghĩa là sau mỗi năm năm thẻ phải được thay mới . Trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn của EU cấp tại Ba Lan, người nước ngoài không có quyền làm việc tại một quốc gia khác ngoài Ba Lan . Giấy phép cư trú dài hạn của EU cho quyền đi đến các nước Schengen khác trong ba tháng trong nửa năm với mục đích du lịch (những  nước nào thuộc khu vực Schengen?->).

Ai có thể được cấp giấy phép cư trú dài hạn của EU?

Giấy phép cư trú dài hạn của EU có thể  được cấp cho người nước ngoài:

 1. sống ở Ba Lan hợp pháp và liên tục trong ít nhất là năm năm (thế nào là cư trú liên tục->?),
 2. có nguồn thu nhập ổn định và thường xuyeen  (thế nào là có nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định->?) trong thời hạn 3 năm cư trú tại Ba Lan ngay lập tức trước khi nộp đơn (trong trường hợp của những người có Thẻ Xanh, thời gian ổn định [Thẻ Xanh là gì ->?] thu nhập là hai năm),
 3. có bảo hiểm y tế (bằng chứng nào là có bảo hiểm y tế->?),
 4. có quyền pháp lý ở căn hộ / nhà ở ( thế nào là có quyền pháp lý ở căn hộ/nhà ở ->?),
 5. xuất trình giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc chứng nhận không có giấy đăng ký tạm trú.

Thủ tục xin cấp giấy phép cư trú dài hạn của EU

Thủ tục xin giấy phép cư trú dài hạn của EU, được giải quyết tại  Ủy ban tỉnh - văn phòng có phụ trách người nước ngoài nơi cư trú của người nước ngoài.

Địa chỉ ủy ban tỉnh tìm thấy ở đây ->

Đơn xin phải là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ba Lan.

Đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của EU phải nộp cùng với các tài liệu sau:

 1. đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của EU viết bằng tiếng Ba Lan (đơn xin có sẵn ở đây->);
 2. hộ chiếu nước ngoài để kiểm tra (phải làm gì trong trường hợp không có hộ chiếu/giấy tờ đi đường hợp lệ->?)
 3. 4 ảnh mới chụp ( hướng dẫn cách chụp ảnh có sẵn ở đây);
 4. tài liệu cần thiết để xác nhận các dữ liệu chứa trong đơn và trình bầy lý do tại sao lại muốn xin giấy phép cư trú dài hạn của EU;
 5. bảo đảm quyền sử dụng căn hộ / nhà ở , mà người nước ngoài sẽ ở  (thế nào là bảo đảm quyền sử dụng căn hộ/nhà ở->?),
 6. chứng chỉ biết ngôn ngữ Ba Lan do Hội đồng Quốc gia cấp.
Chú ý: Các kiến ​​thức biết ngôn ngữ Ba Lan hiện tại phải có giấy chứng nhận ít nhất là ở trình độ biết giao tiếp. Các tài liệu xác nhận kiến ​​thức biết tiếng Ba Lan bao gồm: bằng chứng nhận tốt nghiệp tại các trường Ba Lan, giấy chứng nhận tốt nghiệp trường học ở nước ngoài dậy bằng tiếng Ba Lan hoặc giấy chứng nhận do Hội đồng quốc gia chứng nhận thành thạo bằng tiếng Ba Lan như một ngoại ngữ. http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/

Khi người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của EU - trong thời gian cư trú hợp pháp của họ tại Ba Lan , tỉnh trưởng sẽ dóng dấu vào hộ chiếu để xác nhận việc đã nộp đơn xin cấp phép  cư trú dài hạn trong EU trong thời gian quy định. Lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở có dấu đóng trong hộ chiếu được coi là hợp pháp (ngay cả khi giá trị của thị thực hoặc thẻ cư trú đã hết hạn ) cho đến khi ra quyết định về thẻ cư trú, trong trường hợp khiếu nại khi ra quyết định từ trối, cho đến khi ra quyết định của cơ quan cấp thứ hai cao hơn là quyết định cuối cùng.

Chú ý ! Dấu đóng trong hộ chiếu không phép để đi đến các nước Schengen khác. Với  dấu , người nước ngoài chỉ có thể về nước xuất xứ, nhưng sẽ không thể quay trở lại Ba Lan trên cơ sở có dấu (để quay trở lại Ba Lan phải có thị thực hợp lệ).

Lệ phí

 Lệ phí để triển khai thủ tục xin giấy phép cư trú dài hạn của EU là 640 zł . Lệ phí này sẽ được hoàn lại trong trường hợp khi quyết định bị từ trối cho người nộp đơn . Trong trường hợp ra quyết định đồng ý cấp phép , thì người nước ngoài phải trả thêm 50 zł để làm thẻ cư trú .

Lệ phí trên có thể được thanh toán tại văn phòng thủ quỹ của tỉnh , nơi nộp đơn hoặc trả vào tài khoản của ủy ban tỉnh. Thông tin về số tài khoản có thể  lấy từ văn phòng tỉnh, nơi nộp đơn.

Thời gian làm thủ tục

Thời gian giải quyết cấp giấy phép trong vòng 3 tháng.

Nếu ủy ban văn phòng tỉnh không làm xong trong thời gian quy định,  sẽ thông báo cho người nước ngoài, giải thích lý do cho sự chậm trễ và hẹn thời hạn mới.

Thời gian giá trị của giấy phép cư trú dài hạn của EU

Giấy phép cư trú dài hạn của EU có giá trị vô thời hạn , nhưng có một điều kiện là cứ 5 năm phải thay thẻ một lần. Đơn xin thay thẻ cư trú phải được nộp ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn của thẻ cư trú.

Thủ tục khiếu nại

Người nước ngoài không hài lòng với quyết định của tỉnh trưởng có thể khiếu nại đến Chủ tịch Ủy Ban về người nước ngoài tại Vac sa va ( UdsC) , thông qua tỉnh trưởng , người đã ra quyết định . Kháng cáo phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định . Khiếu nại  sẽ được giải quyết trong vòng tháng 2 . Nếu không bằng lòng với quyết định của Chủ Tịch Ủy Ban về người nước ngoài , thì người nước ngoài có thể nộp đơn khiếu nại lên tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quan trọng : Khiếu nại đến tòa án hành chính, không hợp pháp hóa cư trú . Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài  nếu không có giấy tờ hợp lệ cho phép lưu trú lại Ba Lan , phải rời khỏi Ba Lan.

Từ chối giải quyết làm thủ tục cấp giấy phép cư trú dài hạn của EU

Không thể giải quyết các thủ tục xin cấp giấy phép cư trú dài hạn của EU cho người nước ngoài , cũng như người nước ngoài không thể nhận được giấy phép nếu:

 1. Ở Ba Lan :
  a). không có giấy tờ cho phép lưu trú ở lại Ba Lan hay,
  b). trên cơ sở thị thực Schengen cho phép chỉ được nhập cảnh và lưu trú ở Ba Lan , được cấp vì lý do nhân đạo,
  c). với mục đích học đại học hoặc đào tạo nghề,
  d). với ý định nhập học  hoặc tiếp tục học ở Ba Lan
  e). có liên quan đến nhận được giấy phép cư trú trên cơ sở nhân đạo , cư trú khoan dung , tị nạn hoặc bảo hộ tạm thời,
  f). trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời vì hoàn cảnh đòi hỏi cần một thời gian ngắn hạn lưu trú ở Ba Lan,
  g). trên cơ sở giấy phép qua lại biên giới theo thỏa thuận biên giới địa phương,
 2. là nhân viên được cử đi làm việc cung cấp dịch vụ qua biên giới hoặc là chủ cung cấp dịch vụ qua biên giới, có nghĩa là chủ cung cấp dịch vụ có công ty được thành lập tại một quốc gia thành viên có thể tạm thời cung cấp dịch vụ trong một nước EU khác), 
 3. ở trung tâm bảo vệ hoặc bị giam giữ trong trại dành cho người nước ngoài hoặc bị cấm rời khỏi Ba Lan ,
 4. đang thụ án tù hoặc bị tạm giam,
 5. buộc phải trở về nước và chưa hết hạn thời gian tự nguyện trở về , được ghi trong quyết định cũng như trong trường hợp được kéo dài thời hạn,
 6. có nghĩa vụ phải rời khỏi Ba Lan,
 7. đang lưu trú ngoài biên giới Ba Lan,
 8. đã không lấy dấu vân tay để in trên thẻ cư trú.

Từ chối cấp phép cư trú dài hạn của EU

Người nước ngoài sẽ không được cấp giấy phép và cư trú dài hạn của EU nếu:

 • không đáp ứng các yêu cầu nêu trên;
 • yêu cầu vì lý do an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi ích của Ba Lan.

Thu hồi giấy phép cư trú dài hạn ở EU

Giấy phép cư trú dài hạn của EU có thể lấy lại, có nghĩa là bị thu hồi.

Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:

 1. đã nhận được giấy phép cư trú dài hạn của EU, nhưng đã giải quyết không đúng theo pháp luật,
 2. người nước ngoài là mối đe dọa cho an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn trật tự công cộng,
 3. người nước ngoài đã rời Ba Lan trong một thời gian hơn sáu năm,
 4. những người nước ngoài đã rời khỏi lãnh thổ của Liên minh châu Âu trong thời gian liên tiếp:
  a). 12 tháng,
  b). 24 tháng , nếu có giấy phép tạm trú để làm việc yêu cầu có trình độ cao hoặc là thành viên gia đình của người nước ngoài có giấy phép này,
 5. người nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú dài hạn của EU tại một nước EU khác
 6. người nước ngoài đã bị thu hồi quy chế  tị nạn hoặc bảo hộ bổ sung trên cơ sở pháp luật, nếu giấy phép cư trú dài hạn của EU đã được cấp liên quan đến việc lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở quy chế tị nạn hoặc bảo họ bổ sung.
Facebook