bạn đang ở:

Giấy phép cư trú có thời hạnIn ra

Khi nào người nước ngoài có thể nhận được giấy phép cư trú có thời hạn?

Người nước ngoài có kế hoạch lưu trú ở lại Ba Lan lâu hơn ba tháng có thể xin giấy phép cư trú có thời hạn tại Ba Lan. Giấy phép cư trú có thời hạn được cấp tối đa là ba năm. Thời gian giá trị của giấy phép có thể ngắn hơn nếu trên các cơ sở xin cấp giấy phép cho thấy chỉ cần cư trú ngắn hơn.

CHÚ Ý: giấy phép cư trú có thời hạn sẽ không được gia hạn tự động. Nếu người nước ngoài muốn ở lại Ba Lan , phải xin giấy phép mới .

CHÚ Ý: Người nước ngoài phải rời khỏi Ba Lan trước khi hết thời hạn của giấy phép cư trú, trừ khi đã nhận được giấy phép cho ở lại hợp pháp tại Ba Lan (ví dụ như tiếp tục nhận được giấy phép cư trú có thời hạn , giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU).

Thủ tục hợp pháp hóa cư trú có thời hạn được giải quyết tại ủy ban tỉnh tại phòng phụ trách người nước ngoài , tại tỉnh - khu vực mà người nước ngoài cư trú.

Địa chỉ của các ủy ban tỉnh có thể tìm thấy ở đây ->

Để nhận được giấy phép cư trú có thời hạn , người nước ngoài phải xuất trình lý do, tài liệu tại sao muốn ở lại Ba Lan . Những lý do đó có thể là:

 1. Nhận được việc làm hoặc tiếp tục làm việc trên lãnh thổ Ba Lan;
 2. Thực hiện công việc cần có trình độ cao (thế nào là làm việc cần có trình độ cao?);
 3. Chủ sử dụng người làm việc cử người nước ngoài đi làm việc tại Ba Lan;
 4. Hoạt đông kinh doanh ở Ba Lan;
 5. Nhập học hoặc tiếp tục học đại học ở Ba Lan;
 6. Tham gia khóa học dự bị để vào đại học, học thạc sĩ, hoặc tiến sĩ bằng tiếng Ba Lan;
 7. Nghiên cứu koa học ở Ba Lan;
 8. Đến với các thành viên gia đình là công dân Ba Lan hoặc một thành viên gia đình của người nước ngoài.
 9. Là nạn nhân của nạn buôn người , mà ở lại Ba Lan sẽ hợp tác với cơ quan điều tra chống nạn buôn bán người , và nạn nhân đã cắt đứt liên lạc với những người bị nghi ngờ buôn bán người;
 10. Có ý định đoàn tụ với thành viên gia đình là công dân của một nước thành viên EU, thành viên của Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) hoặc Liên bang Thụy Sĩ sinh sống ở Ba Lan;
 11. Là con của người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực quốc gia hoặc giấy phép cư trú có thời hạn, nếu đứa trẻ được sinh ra trong thời hạn hiệu lực của thị thực quốc gia hoặc giấy phép cư trú có thời hạn;
 12. Là con của một người nước ngoài là vợ hoặc chồng của công dân Ba Lan và có giấy phép cư trú có thời hạn được cấp bởi là thành viên gia đình của công dân Ba Lan;
 13. Sự kiện – hoàn cảnh quan trọng khác được chứng minh.

Từ người nước ngoài xin cấp giấy phép cư trú có thời hạn, được lấy dấu vân tay để in lên trong thẻ cư trú .

Người nước ngoài không thể xin được giấy phép cư trú có thời hạn

Sẽ bị từ chối nhận hồ sơ làm thủ tục cấp giấy phép cư trú có thời hạn cho người nước ngoài, nếu:

 1. Đã cấp giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn của EU,
 2. Lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở thị thực Schengen cho phép chỉ nhập cảnh vào Ba Lan vì lý do nhân đạo , vì lợi ích quốc gia  hoặc nghĩa vụ quốc tế,
 3. Lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú có thời hạn , được ban hành bởi vì trong các trường hợp-hoàn cảnh đòi hỏi phải ở lại ba Lan một thời gian ngắn hạn,
 4. Được đồng ý cho cư trú theo quy chế dung khoan , đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo , tị nạn chính trị , bảo hộ bổ sung và bảo hộ tạm thời hoặc đã được cấp quy chế tị nạn tại Ba Lan,
 5. Đang xin quy chế tị nạn hoặc tị nạn chính trị,
 6. Bị bắt giữ, và đang ở trong trung tâm được bảo vệ hoặc đang ở nơi bắt giữ  dành cho người nước ngoài hoặc đang có lệnh cấm rời khỏi Ba Lan,
 7. Đang bị tù giam hoặc bị giam giữ tạm thời,
 8. Buộc phải trở về nước nhưng vẫn chưa hết hạn tự nguyện trở về nước được quy định trong quyết định cho người nước ngoài trở về,  và cả trong trường hợp kéo dài thời hạn trở về,
 9. Có nghĩa vụ phải rời khỏi Ba Lan trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định từ chối gia hạn thị thực, cho giấy phép cư trú , cấp quy chế tị nạn , cấp quy chế bảo vệ bổ sung, thu hồi phép cư trú vì lý do nhân đạo , đã có  quyết định cuối cùng,
 10. Ở bên ngoài Ba Lan ( không áp dụng trong trường hợp xin cấp giấy phép cư trú vì mục đích đoàn tụ gia đình),
 11. Khi nộp đơn xin giấy phép tạm trú không trình diện để lấy dấu vân tay để in lên thẻ cư trú.

Khi nào giấy phép cư trú có thời hạn có thể bị thu hồi ?

Giấy phép cư trú có thời hạn có thể bị thu hồi có nghĩa là bị hủy khi:

 1. Hết mục đích cư trú , là lý do để cấp cho người nước ngoài  giấy phép cư trú có thời hạn,
 2. Không còn đạt yêu cầu để cấp giấy phép tạm trú,
 3. Người nước ngoài đã bị ghi vào danh sách của người nước ngoài không được mong muốn lưu trú ở Ba Lan (danh sách các người nước ngoài không được mong muốn là gì?->),
 4. Yêu cầu  về quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc bảo vệ an toàn trật tự công cộng,
 5. Trong tố tụng về việc cấp giấy phép cư trú có thời hạn:
  a). người nước ngoài đã nộp đơn có chứa dữ liệu cá nhân sai hoặc thông tin sai lệch , hoặc nộp các tài liệu trong đơn có chứa dữ liệu hoặc thông tin sai, hoặc,
  b). người nước ngoài làm chứng sai sự thật hoặc đã che giấu sự thật hoặc giả mạo tài liệu hoặc làm lại để sử dụng nó như chính bản,
 6. Nợ thuế, trừ trường hợp khi nhận được quyết định được miễn phải trả , hoãn trả, trả bằng tường đợt hoặc không phải trả toàn bộ từ cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế,
 7. Người nước ngoài đã nhận được quyết định về nghĩa vụ phải trở về nước và không trả lại các chi phí liên quan đến việc phát hành và thực hiện quyết định, những chi phí trên đã lấy từ ngân sách nhà nước (quyết định về nghĩa vụ của người nước ngoài phải trở về nước là gì? ->),
 8. Có nghĩa vụ điều trị bệnh, và không đồng ý điều trị (nghĩa vụ điều trị bắt buộc những người bị bệnh lao, giang mai, lậu).

Trên đây đưa ra danh mục các cơ sở chung về việc thu hồi giấy phép cư trú có thời hạn được áp dụng cho từng giấy phép cư trú có thời hạn . Có thêm những căn cứ, cơ sở để thu hồi giấy phép cư trú có thời hạn cũng được chuẩn bị trong những trường hợp cụ thể cho các loại giấy phép  (ví dụ , giấy phép cư trú có thời hạn và làm việc, giấy phép cư trú có thời hạn cấp cho mục đích nhập học đại học, v.v.). Thông tin về những cơ sở bổ sung thêm để thu hồi giấy phép cư trú có thời hạn, tìm được dưới đây trong phần nói về các loại giấy phép cư trú.

Thủ tục xin cấp giấy phép cư trú có thời hạn

Giấy phép cư trú có thời hạn được ban hành  tại Ủy ban tỉnh - văn phòng phụ trách người nước ngoài- cơ quan có thẩm quyền đối với nơi cư trú của người nước ngoài.

Địa chỉ Ủy ban -văn phòng tỉnh có thể được tìm thấy ở đây ->

Người nước ngoài xin cấp giấy phép cư trú có thời hạn phải lấy dấu vân tay với mục đích in lên thẻ cư trú (dấu vân tay là gì?)

Nếu người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép cư trú có thời hạn trong thời gian lưu trú hợp pháp của họ tại Ba Lan và trong đơn không có bất kỳ thiếu sót gì , thì tỉnh trưởng sẽ đóng dấu xác nhận đã nhận hồ sơ xin giấy phép cư trú có thời hạn vào hộ chiếu / giấy thông hành hợp lệ của người nước ngoài . Dấu này xác nhận người nước ngoài lưu trú hợp pháp tại Ba Lan (ngay cả khi hết giá trị của thị thực hoặc thẻ cư trú trước đó) cho đến khi có quyết định về thẻ cư trú , trong trường hợp khiếu nại đối với quyết định bị từ trối - cho đến khi có quyết định của cấp thứ hai (đó là của chủ tịch Ủy Ban về Người nước Ngoài –UdsC) có hiệu lực cuối cùng.

Chú ý: Dấu đóng trong hộ chiếu không đủ điều kiện để đi đến các nước Schengen khác hoặc Liên minh châu Âu . Trên cơ sở đóng dấu vào hộ chiếu , người nước ngoài có thể trở về đất nước của mình , nhưng sẽ không thể trở lại  Ba Lan trên cơ sở đóng dấu này – để nhập cảnh vào Ba Lan người nước ngoài phải có thị thực .

Người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời phải trực tiếp nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tạm thời . Nếu người nước ngoài không nộp đơn trực tiếp (ví dụ nộp qua người được ủy quyền) , thì tỉnh trưởng sẽ gọi đến xuất trình trực tiếp tại văn phòng  Ủy ban trong vòng 7 ngày ( với mục đích lấy dấu vân tay của người nước ngoài ) . Nếu người nước ngoài không đến văn phòng , thì đơn xin sẽ bị bỏ lại không được xét duyệt , nghĩa là thủ tục cấp thẻ sẽ không được tiếp tục giải quyết .

Bộ tài liệu cơ bản cần thiết để xin cấp giấy phép cư trú tạm thời:

 1. đơn xin  cấp giấy phép cư trú tạm thời được ghi đầy đủ - 2 bản (mẫu đơn có sẵn ở đây ->);
 2. hộ chiếu hoặc / giấy đi đường hợp lệ -  3 bản sao + bản gốc để kiểm tra (phải làm gì nếu người nước ngoài  không có hộ chiếu nước ngoài hợp lệ?->);
 3. 4 tấm ảnh màu vừa chụp - hướng dẫn cách chụp ảnh có sẵn ở đây ->;
 4. có sự đồng ý bằng văn bản của những người có quyền là cha mẹ của trẻ em nước ngoài, đang xin cấp giấy phép.

Ngoài ra, phải xuất trình các tài liệu xác nhận các dữ liệu khai trong đơn, cũng như các tài liệu  xác nhận cho mục đích của người nước ngoài muốn lưu trú lại Ba Lan . Nộp đơn đầy đủ và toàn diện nhất đó là tập hợp các tài liệu tạo điều kiện để giải quyết nhanh hơn . Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các thủ tục làm đơn xin cho từng loại giấy phép cư trú tạm thời cụ thể và danh sách các tài liệu được yêu cầu khi xin cấp giấy phép . Tuy nhiên cần lưu ý rằng văn phòng tỉnh luôn có thể yêu cầu xuất trình diện trực tiếp và nộp các tài liệu bổ sung , để xác nhận mục đích lưu trú ở Ba Lan của người nước ngoài.

Thời gian làm thủ tục

Quyết định cấp giấy phép cư trú tạm thời được cấp trong vòng 1 tháng , và trong trường hợp đặc biệt phức tạp - không muộn hơn trong vòng hai tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ.

Thời gian kháng cáo là 1 tháng  kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo lên Ủy Ban về người nước ngoài (UdsC). Không được tính vào thời gian tố tụng khi tạm ngừng giải quyết thủ tục và thời gian chậm trễ gây ra do lỗi của người nước ngoài , hoặc vì lý do ngoài sự kiểm soát của Ủy Ban về người nước ngoài.

Thủ tục  giải quyết có thể bị kéo dài . Điều này phụ thuộc thực tế là các tỉnh trưởng có nhiệm vụ xác minh về việc nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Ba Lan là không gây mối đe dọa cho an ninh quốc phòng , trật tự và an toàn công cộng . Gửi đến các cơ quan mà đề nghị kiểm tra những vấn đề trên , họ có 30 ngày để trả lời và cung cấp thông tin . Ngoài ra, do kiểm tra từng trường hợp - cá nhân , việc điều tra có thể kéo dài cho đến khi làm rõ mọi vấn đề có liên quan.

Thủ tục khiếu nại

Người nước ngoài không hài lòng với quyết định của tỉnh trưởng có thể khiếu nại đến Chủ tịch Ủy Ban về người nước ngoài (UdsC) tại Vac sa va, thông qua tỉnh trưởng , là người đã ra quyết định. Đơn kháng cáo bằng văn bản phải được nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Người nước ngoài có thể kháng cáo quyết định của Chủ tịch Ủy ban về người nước ngoài (UdsC) đến tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quan trọng : Nộp đơn khiếu nại đến tòa án hành chính không hợp pháp hóa cư trú . Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài , nếu không có giấy tờ hợp lệ cho phép lưu trú lại Ba Lan,  người nước ngoài phải rời khỏi Ba Lan.

Lệ phí

Lệ phí  để giải quyết giấy phép tạm trú là 340 zł . Lệ phí này sẽ hoàn lại trong trường hợp  ra quyết định từ trối cho người nộp đơn.

Lệ phí giải quyết cấp giấy phép cư trú tạm thời và làm việc là 440 zł .

Trong trường hợp ra quyết định đồng ý , phải trả thêm 50 zł. cho làm thẻ cư trú .

Các chi phí này có thể được trả tại thủ quỹ của văn phòng tỉnh , nơi giải quyết các thủ tục  hoặc trả vào tài khoản của văn phòng tỉnh . Thông tin về số tài khoản có thể lấy từ văn phòng tỉnh.

Facebook