bạn đang ở:

Giấy mờiIn ra

Bằng chứng đủ phương tiện sinh sống trong suốt thời gian ở Ba Lan, và trở về  nước hoặc nơi cư trú có thể là giấy mời. Người nước ngoài có thể trình giấy mời khi nộp đơn xin thị thực, khi đi qua biên giới.

            Chú ý: Để nhập cảnh vào Ba Lan, sau khi nhận được giấy mời người nước phải xin thị thực.
 

Đăng ký giấy mời cho người nước ngoài đến Ba Lan được đề xuất bởi người mời, bằng cách ghi vào sổ đăng ký giấy mời.

Người mời đề nghị ghi giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời đến Tỉnh trưởng khu vục nơi cư trú của mình.

Địa chỉ văn phòng tỉnh khu vực có sẵn ở đây ->

Giấy mời có thể được làm bởi:

 •    công dân Ba Lan sống ở Ba Lan;
 •    công dân của EU, Na Uy, Iceland, Lichtenstein, Thụy Sĩ ở Ba Lan có quyền cư trú hoặc thường trú;
 •    người nước ngoài hợp pháp và sống tiếp tục trên lãnh thổ Ba Lan ít nhất 5 năm hoặc có giấy phép định cư hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU;
 •    pháp nhân, đơn vị tổ chức không có tư cách pháp nhân, mà có trụ sở ở Ba Lan.

     Vì vậy, có thể  đó là một công ty hoặc tổ chức phi chính phủ.

Trong quá trình xét duyệt, người mời có thể được triệu tập đến văn phòng để làm rõ các yếu tố có liên quan để quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy mời .

Trong giấy mời cần có các thông tin sau:

 

 •        dữ liệu của người mời: tên, họ, ngày sinh và nơi sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, loại, số chứng minh nhân dân, hoặc : công ty - tên, số đăng ký công ty, trụ sở ;
 •        dữ liệu người nước ngoài được mời: tên, họ, ngày sinh và nơi sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, số hộ chiếu , và có thể mức độ của mối quan hệ với người mời;
 •        nếu được mời đến cả các thành viên trong gia đình của người nước ngoài - cũng có thông tin chi tiết của họ: tên, họ, ngày sinh và giới tính và con cái;
 •    cam kết của người mời sẽ chịu các chi phí trong thời gian lưu trú và trở về nước của người nước ngoài , bao gồm cả chi phí điều trị y tế và các chi phí trục xuất khỏi Ba Lan;
 •      xác định nơi ở của người nước ngoài ;
 •      xác định thời gian cho người nước ngoài được mời;
 •      xác định mục đích lưu trú của người nước ngoài;
 •      tên cơ quan đã thực hiện ghi vào sổ đăng ký giấy mời (thường là phòng ngoại kiều của tỉnh, văn bản được trình hoặc trong cùng một phòng hoặc chi nhánh);
 •      ngày và số đăng ký của giấy mời;
 •      chữ ký của người mời.

Người mời, muốn được ghi giấy mời vào sổ đăng ký của giấy mời có trách nhiệm:

 •      viết đơn đề nghị ghi giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời- mẫu đơn có sẵn ở đây ->
 •      tài liệu xác nhận khả năng chi trả các chi phí liên quan với thời gian lưu trú của người nước ngoài (bao gồm cả chi phí chỗ ở, điều trị, trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú và chi phí trục xuất khỏi Ba Lan);
 •      bằng chứng về sở hữu hợp pháp căn hộ, nếu nó đã được xác định là nơi người nước ngoài ở Ba Lan hoặc bằng chứng về khả năng cung cấp chỗ ở cho người nước ngoài ở một nơi khác;
 •      phiếu-tem trả lệ phí là 27 zł.

Giấy mời có giá trị sau khi được nhập vào sổ đăng ký, theo yêu cầu của người mời và có giá trị cho khoảng thời gian 1 năm.

Tỉnh trưởng có quyền từ chối nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời.

Người không hài lòng với quyết định của Tỉnh Trưởng có quyền khiếu nại đến Cục Ngoại kiều (UDSC). Đơn kháng cáo phải nộp trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Quyết định của Giám đốc UDSC có thể được kháng cáo lên Tòa án hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Facebook