bạn đang ở:
trang chủ QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VÀO BA LAN Giao thông nhỏ biên giới

Giao thông nhỏ biên giớiIn ra

Giao thông Biên giới là một hình thức để tạo điều kiện thuận lợi qua-lại biên giới cho công dân của hai quốc gia sống trong khu vực biên giới. Trong khuôn khổ của giao thông biên giới /địa phương , cư dân ở vùng gần biên giới có thể thường xuyên đi qua lại biên giới chung mà không cần thị thực. Chuyến đi như vậy là do nhu cầu xã hội, văn hoá, gia đình, và cũng vì lý do kinh tế (nhưng không phải là hoạt động sinh lợi nhuận).

Cư dân vùng biên giới là những người có hộ khẩu thường trú trong khu vực biên giới không ít hơn 3 năm, và vợ /chồng, trẻ em (người lớn và trẻ em) dưới sự nuôi dưỡng của họ.

Tại thời điểm hiện tại có thỏa thuận về giao thông biên giới giữa Ba Lan và các nước:

  •  Ukraine - khu vực biên giới bao gồm 30 km đường biên giới chung.
  •  Kaliningrad khu vực - từ giao thông biên giới nhỏ có thể được hưởng phía Nga tất cả các cư dân của khu vực Kaliningrad và các cư dân ở phía Ba Lan phần lớn của tỉnh Pomorski và Warminsko-Mazurski.

 

Hiện đang diễn ra các cuộc đàm phán với Bạch Nga.

Cơ sở để qua lại giao thông biên giới nhỏ/ địa phương là một tài liệu gọi là "giấy phép".

Giấy phép cấp-phát hành:

 

  • Ukraine - lãnh sự Ba Lan tại Lviv và Łucku.
  •  Cho dân cư Nga - Lãnh sự của Ba Lan ở Kaliningrad.

Người đi qua biên giới trên cơ sở của giấy phép giao thông biên giới nhỏ, có thể ở lại  trong khu vực biên giới được chỉ định, một lần đến 60 ngày  đối với dân cư Ukraina và 30 ngày cho Nga, kể từ ngày nhập cảnh.Nhưng tổng thời gian lưu trú không quá 90 ngày trong 6 tháng một, kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên. Có giấy phép, có thể đi qua lại biên giới nhiều lần.

Để có được giấy phép này, phải nộp đơn xin đến lãnh sự quán và trình bầy lý do –tại sao phải thường xuyên qua biên giới và sử dụng giao thông biên giới nhỏ/ địa phương và gắn kèm với đơn:

  •      2 ảnh- hướng dẫn cho cách chụp ảnh có sẵn ở đây ;
  •      hộ chiếu/giấy thông hành hợp lệ;
  •      bằng chứng thường trú tại khu vực biên giới (ví dụ, một hộ chiếu nội bộ hoặc giấy chứng nhận của nơi cư trú ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền);
  •      tài liệu xác nhận lý do thường xuyên phải qua lại biên giới.

Lệ phí nhận hồ sơ và xem xét đơn cấp giấy phép là 20 đồng euro. Miễn phí cho người khuyết tật, người về hưu và trẻ em dưới 18 tuổi cho dân cư Ukraine và tuổi 16 trong trường hợp cho Nga.

Giấy phép đầu tiên được cấp cho thời gian 2 năm nhưng không lâu hơn thời gian giá trị của hộ chiếu/giấy thông hành.

Những người đi qua biên giới Ba Lan-Ucraina trong khuôn khổ giao thông biên giới nhỏ cũng phải có tài liệu bảo hiểm y tế. Tài liệu này, (ví dụ, giấy bảo hiểm) phải có giá trị cho toàn bộ thời gian ở lại nước ngoài, nhưng không ít hơn 14 ngày. Bảo hiểm tối thiểu là 20.000 euro.

 

Facebook