bạn đang ở:
trang chủ GIÁO DỤC

GIÁO DỤCIn ra

Mỗi đứa trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 18 năm tuổi, sống ở Ba Lan là có nghĩa vụ bắt buộc phải đến trường và học tập,  tức là phải đi học nếu không thì cha mẹ bị phạt. Nghĩa vụ này cũng áp dụng cho trẻ em không có quốc tịch Ba Lan, bất kể tình trạng di cư của cha mẹ của trẻ em ở Ba Lan như thế nào. Kể từ năm học 2014 / 2015 nghĩa vụ học tập sẽ được bắt đầu lúc 6 tuổi.

Năm học bắt đầu tại Ba Lan vào ngày 01 tháng 9 và kết thúc vào thứ sáu cuối cùng của tháng 06 năm sau. Bài học được tổ chức tại các trường học trong năm ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) trẻ em được nghỉ học.

Năm học được chia thành hai học kỳ. Học kỳ đầu tiên kết thúc vào tháng Giêng. Học kỳ thứ hai kết thúc vào tháng sáu và đây cũng là kết thúc năm học. Đánh giá cho điểm cuối cùng năm học và được ghi trên giấy chứng nhận – đó là tài liệu xác nhận rằng học sinh đã kết thúc năm học.

Facebook