Jesteś na:

Finansowanie nieruchomościdrukuj

W Polsce można kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, bądź na kredyt. Orientacyjne ceny zakupu mieszkań w poszczególnych miastach znajdują się tutaj ->

Poświadczeniem otrzymania kredytu i zobowiązania się do jego spłaty jest podpisanie umowy kredytowej. Przed podpisaniem umowy warto jednak zrobić przegląd rynku i wybrać bank oferujący najkorzystniejszą ofertę. W Polsce funkcjonuje wiele banków oferujących kredytowanie na różnych warunkach. Banki stosują różne oprocentowanie, prowizje czy inne opłaty. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe wymogi stawiane przez instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego. W przypadku cudzoziemców banki mogą bowiem stosować specjalne warunki kredytowania związane z:

  • wyższym wkładem własnym,
  • skróconym czasem kredytowania,
  • wyższym oprocentowaniem i innymi opłatami bankowymi,
  • posiadaniem pełnomocnika w Polsce,
  • posiadaniem adresu do korespondencji w Polsce,
  • składaniem kompletu dokumentów przetłumaczonych na język polski.

Warunkiem przyznania kredytu jest spełnienie wymogów danego banku oraz posiadanie zdolności kredytowej, czyli możliwości regularnego spłacania rat. Głównym wymogiem jest posiadanie pracy na podstawie umowy o pracę. Spłata kredytów mieszkaniowych trwa niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, a raty płacone są miesięcznie.

Po przyznaniu i udzieleniu kredytu bank dokonuje wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej lokalu -> Do momentu uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej -> (co trwa najczęściej od 3 do 6 miesięcy) bank ubezpiecza się przed ryzykiem braku spłaty kredytu wykupując ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenie to zabezpiecza ryzyko spłaty kredytu od dnia wypłaty funduszy kredytobiorcy maksymalnie do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia pokrywa kredytobiorca. W okresie ubezpieczenia pomostowego oprocentowanie kredytu jest podwyższone o 1-2 punkty procentowe.

W celu pozyskania szczegółowych informacji o aktualnej ofercie banków, należy kontaktować się bezpośrednio z ich oddziałami. W Internecie dostępne są również portale porównujące oferty poszczególnych banków oraz szacujące zdolność kredytową danej osoby. Są to jednak dane czysto informacyjne. 

Facebook