այս պահին գտնվում եք.
Գլխավոր էջ uzupełnienia e-PUAP վստահված պրոֆիլը՝ վարչական շփումներոմ օգտագործվող վավերացման էլեկտրոնային անվճար տարբերակ է: Օգտվողի պրոֆիլ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է՝

e-PUAP վստահված պրոֆիլը՝ վարչական շփումներոմ օգտագործվող վավերացման էլեկտրոնային անվճար տարբերակ է: Օգտվողի պրոֆիլ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է՝Տպիր

I տարբերակ՝ բոլոր օգտվողների համար.

  1. մուտքագրվել ePUAP համակարգում (ePUAP ում անձնական հաշիվն ունենալն անհրաժեշտ է)
  2. լրացնել պրոֆիլի ստեղծման հայտը
  3. պրոֆիլի հաստատման կետում հաստատել ինքնությունը

II տարբերակ՝  էլեկտրոնային ստորագրություն ունեցողների համար.

  1. մուտքագրվել ePUAP համակարգում (ePUAP ում անձնական հաշիվն ունենալն անհրաժեշտ է
  2. լրացնել պրոֆիլի ստեղծման հայտը
  3. հաստատել անձնական տվյալները հավաստագրված էլեկտրոնային ստորագրությամբ
  4. Վստահված պրոֆիլը գործում է ձեռագիր ստորագրության նման և հավաստագրված էլեկտրոնային ստորագրությանը համարժեք է: Քաղաքացին  մուտքագրվում է www.epuap.gov.pl կայքում, ընտրում է ծառայությունը, որը ցանկանում է իրականացնել, լրացնում է հայտը, ստորագրում է վստահված պրոֆիլով, այնուհետև ուղարկում գրասենյակ: Որոշ դեպքերում, տեխնիկական, անվտանգության կամ կիրառվող չափանիշների պատճառով կարող է պահանջվել  հավաստագրված էլեկտրոնային ստորագրությունը:

Վստահված պրոֆիլի ձեռքբերման համար այցելեք՝  http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

Facebook