bạn đang ở:
trang chủ QUỐC TỊCH BA LAN Được nhận quốc tịch Ba Lan dựa trên cơ sở hôn nhân

Được nhận quốc tịch Ba Lan dựa trên cơ sở hôn nhânIn ra

Người nước ngoài kết hôn với công dân Ba Lan không tự động có được quốc tịch Ba Lan.

Để được công nhận là công dân Ba Lan người nước ngoài phải đề nghị, và người đó phải cư trú liên tục tại Ba Lan (cư trú liên tục là gì? ->), ít nhất hai năm trên cơ sở  giấy phép định cư  -> hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong EU -> và ít nhất đã 3 năm kết hôn sống với công dân Ba Lan.

Facebook