Дозвіл на тимчасовое перебування та працюдрук

Іноземець, який має намір легалізувати своє перебування в Польщі на основі працевлаштування або продовження праці в Польщі,повинен клопотатись про отримання дозволу на перебування на визначений час та працю.

У випадку дозволу на перебування на визначений час та працю, крім основних документів, згаданих вище, іноземець повинен також подати:

 

 

ВАЖЛИВЕ! Іноземцеві, який клопочеться про дозвіл на перебування на визначений час на основі працевлаштування у Польщі не потрібно попередньо отримувати дозвіл на працю (що таке дозвіл на працю?->). Карта перебування, яка буде видана у випадку дозволу на перебування на визначений час та працю засвідчує право іноземця працювати в Польщі у конкретного роботодавця і на умовах, вказаних у рішенні про надання дозволу.

В рішенні про надання дозволу на тимчасове перебування та працю вказуються дані роботодавця іноземця, посада, яку буде іноземець займати, мінімальна зарплата, яку іноземець зможе отримувати на даній посаді, тривалість робочого часу, вид договору, на основі якого іноземець має працювати.

У випадку, коли іноземець має намір працювати у кілька роботодавців, то в рішенні вказуються усі ці роботодавці, а умови праці окреслюються окремо для кожного суб’єкта (роботодавця). Якщо іноземець втратить роботу у будь-якого з роботодавців, вказаних у рішенні, він повинен повідомити письмово про цей факт воєводі, який видав дозвіл на перебування на визначений час і працю протягом 15 робочих днів з моменту втрати роботи.

Якщо іноземець звільнений від обов’язку мати дозвіл на працю у Польщі, то в рішенні про надання дозволу на перебування на визначений час та працю, умови праці не вказуються.

Заробітна плата іноземця не може бути нижче, ніж заробітна плата працівників, які виконують роботу протягом такого самого часу, роботу подібного характеру або на подібній посаді і за заробітну плату не менше мінімальної.

Дозвіл на перебування на визначений час та працю видається максимально на 3 роки. Однак термін дії на перебування на визначений час і працю може бути коротший. Як правило, термін, на який видається дозвіл на тимчасове проживання та працю, залежить від документів, представлених іноземцем. Наприклад, у випадку, коли іноземець має укладений договір з роботодавцем на 2 роки, то дозвіл на проживання та працю також буде виданий не більш, ніж на 2 роки.

 Дозвіл на проживання та працю може бути в будь-який момент змінений воєводою, відповідним до місця проживання іноземця,у зв’язку з заявою іноземця, коли він має намір працювати у іншого роботодавця або на інших умовах, ніж ті, які окреслені в рішенні про надання дозволу на тимчасове перебування та працю.

У випадку зміни юридичної адреси або місця проживання, назви чи правової форми роботодавця або у випадку придбання роботодавця чи його частини іншим роботодавцем не вимагається зміна або видача нового дозволу на тимчасове проживання й працю.

Воєвода анулює, тобто визнає недійсним дозвіл перебування на визначений час і працю, якщо змінилась посада, записана у дозволі або був зменшений розмір винагороди, а дозвіл не був змінений.

Воєвода відмовляє у розгляді справи про надання дозволу на перебування на визначений час та працю у випадку, коли іноземець:

1)      є працівником, відрядженим на роботу у Польщу на визначений час роботодавцем, головний офіс, якого знаходиться за межами Польщі – протягом усього періоду відрядження(у випадку відрядження, іноземець повинен клопотатись про отримання дозволу на перебування на визначений час з метою виконання праці іноземцем, відрядженим закордонним роботодавцем у Польщу; інформація про цей вид дозволу на перебування знаходиться нижче),

2)      в’їхав у Польщу на основі зобов'язань, що містяться в міжнародних угодах, які сприяють в’їзду і тимчасовому перебуванню певних категорій осіб, які займаються обміном або інвестиціями,

3)      займається господарською діяльністю у Польщі,

4) перебуває на території Республіки Польща з метою виконання сезонної роботи.

Іноземець, який перебуває у Польщі на основі дозволу на перебування на визначений час та працю зобов’язаний повідомити у письмовій формі воєводу, відповідного з уваги на місце свого актуального перебування про втрату праці у будь-якого з роботодавців, перерахованих у рішенні про надання дозволу на перебування на визначений час та працю протягом 15 робочих днів з дня її втрати. Якщо іноземець повідомив вчасно у письмовій формі воєводу про втрату праці, то його дозвіл на перебування на визначений час та працю не може бути анульований протягом 30 днів від дня втрати праці. Якщо протягом 30 днів після втрати роботи й повідомлення про цей факт воєводі, іноземець не знайде нової роботи, то його дозвіл на тимчасове перебування та працю може бути анульований, тобто, визнаний недійсним. Якщо іноземець протягом 30 днів знайде нового роботодавця і отримає новий дозвіл на тимчасове перебування та працю, то у нього буде можливість й надалі перебувати у Польщі на законних підставах.

Більше інформації на тему працевлаштування іноземців у Польщі знаходиться тут ->

Facebook