ви знаходитесь на:

Дозвіл на тимчасове перебування для ведення господарської діяльностідрук

Якщо метою перебування іноземця в Польщі є ведення господарської діяльності в Польщі, то він отримає дозвіл на перебування на визначений час для ведення господарської діяльності, якщо він відповідає наступним умовам:

a)      має медичне страхування (які документи підтверджують наявність медичного страхування ->?);

b)      має джерело стабільного і регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім'ї, які залишаються на його утриманні (що є умовою стабільного заробітку ->?);

c)       має згоду відповідного органу на зайняття певної посади або виконання професійних обов’язків, коли обов’язок її отримання виникає з положень закону;

d)      має забезпечене місце проживання в Польщі (що таке забезпечене місце проживання?);

Додатково товариство, яке створив іноземець повинно відповідати наступним вимогам:

a)      у податковому році, який передує подачі заяви про надання іноземцеві дозволу на перебування на визначений час для ведення господарської діяльності, дохід товариства повинен бути не нижче 12-кратного розміру середньомісячної винагороди у воєводстві, в якому знаходиться головний офіс товариства або проживає іноземець, в третьому кварталі року, який передує подачі заяви, оголошеного Головним управлінням статистики (GUS) або працевлаштувати на невизначений термін і повний робочий день, принаймні, на 1 рік, який передує подачі заяви про дозвіл на перебування, що найменше 2 польських громадян або іноземців,які мають право працювати в Польщі без дозволу на працю;

b)      показати, що має кошти і умови, які дозволять в майбутньому виконати критерії, про які йдеться в попередньому пункті, або проводить заходи, які дозволять в майбутньому виконати критерії, шляхом здійснення дій, що сприяють зростанню інвестицій, передачі технологій, впровадженню корисних інновацій або створенню нових робочих місць.

e)      подасть додатково наступні документи:

  1. декларацію PIT за попередній рік, яку іноземець подавав до податкового органу;
  2. довідку про відсутність заборгованості у сплаті податків;
  3. довідку про відсутність у фірмі заборгованості у сплаті податків;
  4. договір товариства (якщо господарська діяльність ведеться у формі товариства);
  5. біланс фірми разом з інформацію про прибутки та збитки;
  6. анкету що відноситься введення господарської діяльності;
  7. довідку щодо отриманого у попередньому податковому році доходу, який повинен становити не менше дванадцятикратного розміру заробітної плати в 3 кварталі року, що передує поданню документів, наприклад, CIT 8 фірми за попередній рік, бухгалтерські документи, що підтверджують фактичні фінансові результати компанії

або

-          документи, що підтверджують працевлаштування на невизначений час і на повну ставку, найменше на протязі року, що передує поданню документів, щонайменше двох працівників, які є громадянами Польщі або іноземцями, які – з окремими винятками, не потребують дозволу на роботу. Такими документами можуть бути, наприклад, платіжні відомості працівників разом з іменними деклараціями ZUS за останній місяць; трудовий договір.

або

-          документи, що підтверджують наявність засобів, що дозволяють в майбутньому виконати вищезгадані вимоги або документи, що підтверджують виконання діяльності, які в майбутньому може призвести до збільшення інвестиції, трансферу технологій, впровадження корисних інновацій або створення нових робочих місць.

Більше інформації на тему ведення господарської діяльності іноземцями в Польщі знаходиться тут ->

Facebook