Дозвіл на постійне проживаннядрук

Рішення у справі надання дозволу на постійне перебування видається на невизначений термін. Сама карта перебування дійсна протягом 10 років,а це означає, що через кожні 10 років потрібно міняти карту.

На основі дозволу на постійне перебування, виданого у Польщі, іноземець не має права працювати в іншій країні, ніж Польща.

Дозвіл на постійне перебування дає право перебувати в інших країнах Шенгенської угоди 90 днів протягом 180 днів з туристичною метою (які країни належать до Шенгенської зони?->).

Умови надання дозволу на постійне перебування

Дозвіл на постійне перебування може отримати іноземець, який:

1)      є дитиною іноземця, який має в Польщі дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, і знаходиться під його батьківською опікою, та який:

a)      народився вже після того, як його батько/мати отримали дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС

b)      народився в період дії дозволу на тимчасове перебування, який мав хтось з його батьків,

2)      є дитиною польського громадянина і залишається під його батьківською опікою,

3)      є особою польського походження (хто вважається особою польського походження ->?) і має намір постійно проживати у Польщі,

4)      перебуває у подружньому зв’язку, визнаному польським законодавством, з громадянином Польщі, принаймні, 3 роки перед подачею заяви на дозвіл на постійне перебування і безпосередньо перед подачею цієї заяви проживав в Польщі безперервно(що таке безперервне перебування ->?) не менше 2 років на основі дозволу на перебування на визначений час, виданого на підставі шлюбу з громадянином Польщі або на підставі отримання статусу біженця, додаткового захисту або згоди на перебування з гуманітарних міркувань,

5)      є жертвою торгівлі людьми і:

a)      проживав в Польщі безпосередньо перед подачею заяви протягом не менше 1 року на основі дозволу на перебування на визначений час,що видається іноземцям, які є жертвами торгівлі людьми,

b)      співпрацював з правоохоронними органами у кримінальному провадженні,

c)       має обґрунтовані побоювання повертатися до країни походження, підтверджені прокурором, який проводить розгляд справи,

6)      безпосередньо перед подачею заяви про надання дозволу на постійне перебування проживав у Польщі безперервно(що таке безперервне перебування>?) не менш, ніж 5 років на основі статусу біженця, додаткового захисту або згоди на перебування з гуманітарних міркувань,

7)      безпосередньо перед подачею заяви про надання дозволу на постійне перебування проживав у Польщі безперервно(що таке безперервне перебування ->?) не менш, ніж 10 років на основі згоди на толероване перебування, наданої у випадку:

a)      якщо згідно обов’язку повернення іноземця (що таке обов’язок іноземця до повернення ->?) може бути здійснено тільки в країну, в якій:

  • була б загроза життю, свободі й особистій безпеці,
  • іноземця могло б бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,
  • іноземця змушували б до праці,
  • іноземець був би позбавлений права на справедливий судовий розгляд або був би покараний без правової основи,

b)      якщо згідно обов’язку повернення іноземця може бути здійснено у країну, до якої видача його є неприйнятною на основі рішення суду у зв'язку з рішенням міністра юстиції про відмову у видачі іноземця,

8)      він отримав притулок у Польщі,

9)      має дійсну Карту поляка і має намір постійно проживати в Польщі.

Процедура легалізації перебування на підставі дозволу на постійне перебування

Процедура отримання дозволу на постійне перебування відбувається у воєводському управлінні у відділі до справ іноземця у воєводстві, в якому проживає іноземець.

Адреси управлінь можна знайти тут ->

Іноземець повинен подати заяву про надання дозволу на постійне проживання особисто під час свого легального перебування в Польщі.

Основний набір документів, необхідний для подачі заяви на дозвіл на постійне перебування:

1)      заповнена заява про надання дозволу на постійне перебування (заява знаходиться тут ->);

2)      4 фото, що відповідають теперішньому виглядові заявника (вказівки, які стосуються фото знаходяться тут ->);

3)      дійсний закордонний паспорт для огляду;

4)      документи необхідні для підтвердження даних, які містяться в заяві, і обставин, які обґрунтовують отримання дозволу на постійне перебування;

5)      документ про сплату гербового збору (640 PLN).

Додатково потрібно подати:

1)      у випадку малолітнього, який є дитиною іноземця, який має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, який перебуває під його батьківською владою, і який народжений після того як іноземець отримав дозвіл на поселення або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС:

- виписка свідоцтва про народження;

- копія рішення про надання дозволу на поселення або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або карти побиту законного представника.

2) у випадку дитини громадянина Польщі:  

- виписка свідоцтва про народження;

- копія документу, що підтверджує особу законного представника дитини.

3) у випадку польського походження:

- оригінали документів, що підтверджують польське походження одного з батьків, дідуся або бабусі або прабабусі і прадідуся;

- документи, що підтверджують родинні зв’язки з особою, яка має польське походження ( у випадку подання копії документів, що підтверджують польське походження, документи повинні бути засвідчені апостилем).

4) у випадку перебування у шлюбі з громадянином Польщі:

- актуальну виписку свідоцтва про шлюб (видану не пізніше ніж 3 місяці перед подачею документів);

- ксерокопію документу, що підтверджує особу одного з подружжя – громадянина Польщі;

-  у випадку спільних дітей – виписки свідоцтва про народження дітей.

5) у випадку торгівлі людьми:

- документи, що підтверджують співпрацю з правоохоронними органами у кримінальному судочинстві, а також обґрунтовані побоювання повернення у свою країну, що підтверджені прокурором, який веде кримінальний процес;

6) у випадку перебування іноземця безперервно у Польщі щонайменше 5 років на підставі отриманого статусу біженця, гуманітарної або додаткової охорони:

- документи, що підтверджують безперервне перебування на протязі 5 років.

7) у випадку перебування іноземця безперервно у Польщі щонайменше 10 років на підставі отриманого толерованого перебування:

- документи, що підтверджують безперервне перебування на протязі 5 років.

8) у випадку отримання статусу біженця:

- документи, що підтверджують отриманий статус біженця.

9) у випадку наявності Карти Поляка:

- копія Карти Поляка та оригінал для ознайомлення.

У іноземця, який клопочеться про отримання дозволу на постійне перебування беруть відбитки пальців для розміщення їх на карті перебування.

У випадку, коли іноземець подає заяву на отримання дозволу на постійне перебування під час свого легального перебування у Польщі і заява не має формальних недоліків (що таке формальні недоліки?), воєвода ставить у проїзному документі іноземця штамп, який підтверджує подачу заяви на дозвіл на постійне перебування. Цей штамп легалізує перебування іноземця у Польщі, (навіть, якщо закінчиться термін дії візи чи попередньої карти перебування) до дня видачі рішення у справі карти перебування, а у випадку оскарження негативного рішення – до моменту, коли рішення II інстанції стане остаточним.

Увага: Цей штамп не дає права подорожувати в інші країни Шенгенської зони. На підставі штампу в паспорті іноземець може виїхати до країни свого походження, однак не зможе повернутись на цій підставі до Польщі (щоб в’їхати до Польщі іноземець повинен отримати візу або карту перебування).

Увага! Дозвіл на постійне перебування не дає права іноземцеві працювати в іншій країні Шенгенської зони. На підставі дозволу на постійне перебування в Польщі іноземець має право перебувати в інших країнах Шенгенської угоди (які країни належать до Шенгенської зони?->) 90 днів протягом 180 днів, виключно з туристичною метою. Для того, щоб виїхати в іншу країну Шенгенської зони, на додаток до діючої карти перебування також потрібно мати дійсний закордонний паспорт та страхування, яке покриє витрати на лікування в даній країні Шенгенської зони.

Увага! Власники Карти поляка зобов'язані повернути Карту поляка відповідному воєводі з огляду на місце перебування, не пізніше ніж впродовж 14 днів від дати, коли рішення про надання дозволу на постійне проживання набуло чинності. Повернення Карти поляка становить умову видачі карти постійного перебування.

Період дійсності дозволу на постійне проживання

Дозвіл на постійне проживання діє безстроково, тим не менш, існує необхідність міняти карту перебування кожні 10 років. Заяву про видання наступної карти перебування потрібно подати, принаймні, за 30 днів до закінчення терміну дії карти перебування.

Тривалість процедури

Справа повинна бути розглянута протягом 3 місяців. 

Якщо воєводське управління не вирішить справи вчасно, то повідомить про це іноземця, вказуючи причини запізнення і зазначаючи новий термін закінчення розгляду справи.

Апеляційний процес

Іноземець, який незадоволений рішенням воєводи може звернутися з апеляційною заявою до Голови Управління у справах іноземців у Варшаві, за посередництвом воєводи, який видав рішення. Письмову заяву потрібно подати протягом 14 днів з дня отримання рішення. При розгляді апеляції, ця справа має бути врегульована протягом 1 місяця з дати отримання апеляційної заяви. Іноземець може оскаржити рішення Голови Управління у справах іноземців в адміністративному суді протягом 30 днів з дати отримання рішення.

 Важливе: подання скарги до адміністративного суду не легалізує перебування. Це означає, що іноземець, якщо у    нього немає іншого дійсного документу, який давав би йому право залишитися в Польщі, повинен в такому випадку  виїхати з Польщі.

Оплата

Гербовий збір за розгляд справи про надання дозволу на постійне перебування становить 640  злотих. Ця оплата може бути повернена за заявою особи у випадку негативного рішення. У випадку позитивного рішення потрібно заплатити додатково 50 злотих за видачу карти перебування.

Власники Карти поляка, які подають заяву  про надання постійного перебування у зв'язку з наміром поселення на території Польщі, звільняються від оплати в розмірі 640 злотих за відкриття процедури надання дозволу на постійне проживання.

Оплату можна здійснити в касі воєводського управління, в якому розглядається справа або переказати гроші на рахунок міста. Інформацію про номер рахунку можна отримати у відповідного воєводи,якому подавалась заява.

Відмова у розгляді справи про надання дозволу на постійне проживання

Іноземець не може отримати дозволу на постійне проживання, якщо:                                                    

1)      перебуває у Польщі:

a)      без документів, які дають право на перебування,

b)      на основі шенгенської візи, яка дає право на в’їзд і перебування в Польщі і була видана з гуманітарних міркувань,

c)       на підставі дозволу на тимчасове проживання в силу обставин, що потребують короткострокового перебування у Польщі (деякі винятки щодо цього стосуються осіб, які мають польське походження і хочуть отримати карту на цій основі),

d)      на основі дозволу на перебування довгострокового резидента ЄС,

2)      заарештований та перебуває в осередку, який охороняється чи в арештному домі для іноземців або йому було заборонено виїзд з країни,

3)      відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або тимчасово заарештований,

4)      зобов’язаний повернутися і ще не закінчився термін добровільного повернення, зазначений у рішенні, що зобов'язує іноземця до повернення, а також у випадку продовження цього терміну,

5)      зобов’язаний залишити територію Польщі,

6)      перебуває за межами Польщі,

7)      не здав відбитків пальців для видачі карти перебування.

Анулювання дозволу на постійне перебування

Іноземець отримає негативне рішення у справі надання йому дозволу на постійне проживання, якщо:

1)      Не відповідає вимогам надання йому дозволу на постійне перебування,

2)      Його дані внесені до списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним (що таке список іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним ->?),

3)      Його дані знаходяться в інформаційній системі Шенген для відмови у в'їзді (що таке інформаційна система Шенген ->?),

4)      Це вимагається з міркувань національної оборони і безпеки або захисту громадської безпеки та порядку,

5)      Цього вимагають інтереси Польщі,

6)      Коли підставою надання дозволу на постійне проживання є укладення іноземцем шлюбу з громадянином Польщі, а шлюб був укладений в обхід закону,

7)      Якщо в процесі процедури надання дозволу на постійне перебування іноземець подав заяву, у якій містяться неправдиві персональні дані чи хибна інформація або свідчив неправдиво чи приховав правду, або підробив чи переробив документ, щоб використовувати його як справжній,

8)      Іноземець має заборгованість зі сплати податків, за винятком випадків, коли він отримав законне звільнення від них або відстрочку чи розстрочку несплачених платежів або зупинення виконання рішення ,

9)      не оплатив витрат, пов'язаних з видачею та виконанням рішення про обов’язок повернення іноземця,а кошти ці були покриті з державного бюджету.

Дозвіл на постійне перебування можуть також забрати або скасувати.

Це відбувається в наступних випадках:

1)      це вимагається з міркувань національної оборони і безпеки або захисту громадської безпеки та порядку,

2)      цього вимагають інтереси Польщі,

3)      заява про надання цього дозволу або додані до неї документи містили неправдиві персональні дані, підроблені документи чи документи, що засвідчували неправдиву інформацію,

4)      якщо в процесі процедури надання дозволу на постійне перебування іноземець свідчив неправдиво чи приховав правду або підробив документ, щоб використовувати його як справжній,

5)      коли іноземець був засуджений у Польщі за умисний злочин і покараний у вигляді позбавлення волі не менш, ніж на 3 роки,

6)      залишив територію Польщі на термін більш, ніж 6 років.

 Якщо основою для видачі дозволу на постійне перебування був факт перебування у шлюбі з громадянином Польщі, дозвіл можна скасувати, якщо іноземець розлучився протягом 2 років від дня, коли йому було надано дозвіл на постійне проживання.

Правова основа

Закон про іноземців від 12 грудня 2013 р. (В.З. з 2013 р. п. 1650).

Facebook