ви знаходитесь на:

Документи, необхідні до реєстрації шлюбудрук

Для укладення цивільного шлюбу в Управлінні Цивільного Стану Керівникові Управління потрібно представити наступні документи:

1. Посвідчення осіб з фотографіями, які планують укласти шлюб;

2. Копії свідоцтва про народження вищевказаних осіб. У випадку, коли така копія написана іноземною мовою, потрібно зробити нотаріально завірений переклад документу на польську мову (список нотаріально уповноважений перекладачів опублікований на сторінці Міністерства Закордонних Справ або Консульства Польщі.

3. Особи, які вже перебували в шлюбі додають документи, що підтверджують їх актуальний цивільний статус:

      - витяг копії свідоцтва про шлюб з приміткою про розлучення або копію рішення суду про розлучення, яке набрало законної сили. Якщо розлучення наступило за кордоном, потрібно представити оригінал витягу з судового рішення разом з офіційним перекладом на польську мову зробленим нотаріальним перекладачем зі списку перекладачів, опублікованого на сторінці Міністерства Закордонних Справ або Консульства Польщі.  У випадку, якщо вимагалось би визнання такого рішення дійсним в Польщі, потрібно додати відповідну постанову суду. Особи, які розвелись на території Європейського Союзу зобов’язані додати засвідчення разом з офіційним перекладом, видане органом згідно з Додатком до ст..39 Розпорядження Ради Європейської Спільноти номер 2201/2003 (do art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003);

      - витяг з свідоцтва про шлюб з приміткою про анулювання шлюбу або витяг з рішення суду, що набрав законної сили;

      - витяг свідоцтва про смерть одного з подружжя (для вдівців чи вдів)

4. Іноземці додатково повинні представити засвідчення зі своєї країни походження про можливість укладати шлюб разом з нотаріально завіреним перекладом цього документу на польську мову (такий документ засвідчує, що особа згідно з законодавством своєї країни може вступити в шлюб в Польщі Для того щоб отримати такий документ, потрібно звернутись до відповідного органу в країні походження іноземця).

Якщо іноземець не в змозі виробити такий документ (наприклад, країна його походження не видає таких документів) він може представити рішення про звільнення від обов’язку представляти такий документ. Таке рішення видає Районний Суд шляхом не процесуальної процедури на заяву іноземця.         

      Непроцесуальна процедура означає, що така процедура не пов’язана з початком розгляду справи в суді. Для того щоб отримати рішення про звільнення від подачі даного документу, зацікавлена особа повинна подати заяву до Районного Суду за місцем свого проживання з проханням звільнити її від обо’язку пред’являти даний документ до Управління Цивільного Стану. В заяві потрібно вказати причини, чому особа не може отримати такий документ в країні свого походження.

5. Доказ внесення гербового збору, виконане в касі або шляхом грошового переказу на рахунок Управління, де буде відбуватись церемонія. Розмір гербового збору 84 злотих.

У випадку укладення шлюбу-конкордату потрібно подати в храмі документи, що вимагаються для укладення шлюбу у даному храмі або у даному релігійному об’єднанні (наприклад, свідоцтво про хрещення, свідоцтво про закінчення дошлюбних наук, підтвердження відбуття зустрічей в справі консультацій з сімейних питань), а також довідка з Управління Цивільного Стану про відсутність обставин які виключають укладення шлюбу. Для отримання такого засвідчення потрібно звернутись до Управління Цивільного Стану за місцем проживання однієї з сторін і подати наступні документи:

  • Документи що посвідчують осіб, які хочуть укласти шлюб разом з фотографією;
  • Копію свідоцтв народження осіб. У випадку, якщо такі документи написані іноземною мовою, то потрібно зробити нотаріальний переклад документу на польську мову у перекладача зі списку перекладачів, які можуть робити нотаріальні переклади який опублікований на сторінці Міністерства Юстиції Польщі  або Консульства Польщі;
  • Особа, яка розведена пред’являє завірений витяг скороченого свідоцтва про народження з приміткою про розлучення або витяг рішення суду про розлучення, що вступило в силу. Якщо розлучення сталося за кордоном потрібно пред’явити оригінал витягу рішення суду з нотаріально завіреним перекладом такого рішення на польську мову зробленого перекладачем зі списку перекладачів опублікованого на сторінці Міністерства Юстиції Польщі або Консульства Польщі. У випадку, якщо потрібно було б представити визнання такого рішення за дійсним на території Польщі потрібно також пред’явити відповідне законне рішення cуду. Особи, які розлучились на території ЄС зобов’язані додати засвідчення разом з офіційним перекладом виконане органом  згідно з Додатком ст.. 39 Розпорядження Ради (ЄС) номер 2201/2003 (art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003);
  • Скорочений витяг свідоцтва про шлюб з приміткою про анулювання шлюбу або витяг з судового рішення, яке набрало законної сили;
  • Вдова або вдовець – копію свідоцтва про смерть чоловіка;
  • Іноземці додатково повинні представити засвідчення зі своєї країни походження про можливість укладати шлюб разом з нотаріально завіреним перекладом цього документу на польську мову (такий документ засвідчує, що особа згідно з законодавством своєї країни може вступити в шлюб в Польщі. Для того щоб отримати такий документ, потрібно звернутись до відповідного органу в країні походження іноземця).
  • Письмове засвідчення того що не має обставин, які виключають укладення шлюбу.
  • Іноземець зобов’язаний подати документ, який підтверджує можливість укладення шлюбу відповідно до права його країни походження, а також копіб акту народження. Звільнити від необхідності подавати такий документ може лише суд (дивись вище)
  • Підтвердження укладення гербового збору, виконане в касі або шляхом грошового переказу на рахунок управління, яке видало свідоцтво про шлюб. Гербовий збір становить 84 злотих.

На протязі 5 днів від дати укладення шлюбу св’ященник зобов’язаний надати заповнене і підписане ним, особами які укладають шлюб та свідками, засвідчення до Управління Цивільного Стану за місцем укладення шлюбу з метою приготування свідоцтва про шлюб.

Витяги з свідоцтво про шлюб можуть бути забрані в Управлінні Цивільного Стану за звичай протягом 2 тижнів від дня укладення шлюбу. Такі витяги може отримати один з подружжя з документом, що засвідчує особу.

Facebook