bạn đang ở:

Ngược đãi-mobbingIn ra

Mobbing là gì?

Mobbing là một hiện tượng có thể xảy ra tại nơi làm việc. Nó xảy một thời gian lâu dài, lặp đi lặp lại nhiều lần về sự ngược đãi với nhân viên, như: quấy rối, đe dọa, chửi bới, nhạo báng.

Ví dụ điển hình của mobbing là dọa dậm đào thải,đuổi việc, chỉ trích không có căn cứ, công khai sỉ nhục, phân bổ trách nhiệm quá nhiều so với các nhân viên khác hoặc không giao bất kỳ nhiệm vụ để thực hiện, cách ly nhân viên từ khỏi một nhóm các cộng tác viên khác, hay loại ra khỏi đội.

"Hàng hạ-ngược đãi"- mobberem - có thể là từ người sử dụng lao động-Chủ và các đồng nghiệp.


            Chú ý: hành vi mobbing ở Ba Lan bị cấm và người sử dụng lao động có trách

             nhiệm để ngăn chặn nó!

Làm thế nào để đối phó với tình huống ngược đãi-mobbing?

Ngược đãi thường xảy ra, khi "kẻ đàn áp" họ cảm thấy không bị trừng phạt vì các nạn nhân của họ im lặng.

Những nạn nhân bị ngược đãi ở nơi làm việc nên :                 

  •      nói về sự ngược đãi đó với nhiều người;
  •      nói về tình hình của mình với các nhân viên khác, công đoàn , gia đình, luật sư;
  •      nói về các khả năng giải quyết vấn đề đó trước sự có mặt của người khác;
  •      ghi nhớ địa điểm và thời gian của tất cả các sự cố;
  •      không gặp,giao tiếp với "tên ngược đãi" đó một mình mặt đối mặt;
  •      giao tiếp với "kẻ áp bức" bằng văn bản (ví dụ như bằng email hoặc bằng cách gửi thư bảo đảm);
  •      khai báo với các công đoàn hoặc hiệp hội giúp đỡ các nạn nhân của nạn mobbing (địa chỉ và số điện thoại, của các tổ chức đó trong quyển sách-"Tìm trợ giúp ở đâu").
Facebook