bạn đang ở:
trang chủ ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNG Đối xử bất bình đẳng tại nơi làm việc

Đối xử bất bình đẳng tại nơi làm việcIn ra

Ở Ba Lan, bị cấm phân biệt đối xử tại nơi làm việc, cả lúc tuyển dụng, cũng như khi chấm dứt việc làm, điều kiện làm việc (ví dụ như tiền lương), tăng chức, bồi dưỡng đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng. Người sử dụng lao động-Chủ, không thể đối xử với bất cứ ai tồi hơn bởi vì giới tính, tuổi tác, chủng tộc, khuyết tật, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị, thuộc công đoàn nào, khuynh hướng tình dục, và cũng bởi vì việc làm cả thời gian hay nửa thời gian hoặc có hợp đồng không thời hạn hoặc có thời hạn. Danh sách nguyên nhân,do lý không thể vì đó mà dẫn đến đối sử bất bình đẳng, được ghi trong Bộ luật Lao động,có tính chất mở,tham khảo .

Phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính có những  hành vi liên quan đến sinh dục,hoặc cách quan hệ với nhân viên có thể vi phạm phẩm giá của họ, gợi lên một cảm giác bị sỉ nhục, làm nhục. Đây là những hành vi không mong muốn, mà người bị hại không đồng ý, thể hiện sự phản đối của họ đối với hành vi như vậy. Ví dụ, chạm vào một nhân viên, hoặc đưa ra lời nói  làm nhục họ.

Phân biệt đối xử bất bình đẳng có thể được trải nghiệm một cách gián tiếp. Điều này xảy ra khi kết quả của quyết định tưởng như trung lập, sử dụng tiêu chuẩn hoặc một hành động có sự khác biệt trong việc đối sử với  nhóm nhân viên nhất định vì chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tàn tật, hoặc quan điểm chính trị. Một ví dụ có thể là thiết lập một nguyên tắc để thăng chức, mà từ khi đặt ra không thể thực hiện được.

Nhân viên có quyền được trả công ngang nhau cho công việc như nhau, công việc giá trị như nhau.

                  Chú ý : Những người nước ngoài làm việc hợp pháp ở Ba Lan có quyền làm việc cũng như các công dân Ba Lan! Tức là có quyền nghỉ phép,làm việc có thời gian quy định ( 8 giờ mỗi ngày, trung bình 40 giờ mỗi tuần) hoặc người sử dụng lao động  đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc và điều kiện an toàn ,vệ sinh để thực hiện công việc (để biết thêm thông tin về việc làm có thể được tìm thấy ở đây.

                  Nhân viên bị phân biệt đối xử bất bình đẳng có quyền được bồi thường bằng tài chính, số tiền đó không ít hơn mức lương tối thiểu có hiệu lực tại Ba Lan trên cơ sở các quy định riêng biệt – những thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây

Phân biệt đối xử bất bình đẳng cũng có thể biểu hiện trong hành vi như đe dọa, nhục mạ, đánh đập. Đây là những hành động tội phạm và người bị nạn nên báo cho cảnh sát - làm thế nào để đối phó với các tình huống nguy cơ

Facebook