bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

ĐẠI LÝ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀMIn ra

Đại lý tuyển dụng là một tổ chức thương mại kinh doanh cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm cố định hay tạm thời ở Ba Lan và nước ngoài. Cũng là tổ chức có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo nhân sự.

Tất cả các cơ quan đại lý tuyển dụng được đăng ký tại Phòng Lao động của tỉnh ở Ba Lan. Danh sách các đại lý tuyển dụng đăng ký hoạt động tìm được ở đây

Facebook