bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN

ĐẠI HỌC Ở BA LANIn ra

Học đại học có thể học trong các trường đại học công và tư, đó là các trường đại học tổng hợp, bách khoa và đại học. Theo quy định, trường đại học công lập được ngân sách nhà nước trợ cấp và không tính phí cho học đại học chính quy. Học tại trường đại học tư nhân phải trả lệ phí.
Danh sách và các chi tiết liên lạc của các trường đại học Ba Lan có sẵn ở đây

Học đại học có thể học hệ chính quy hoặc không chính quy. Học chương trình chính quy (còn gọi là học hàng ngày) phải đi học hàng ngày trừ thứ bảy và chủ nhật. Trong khi học chương trình không chính quy (được gọi là học bổ túc) các buổi học được tổ chức vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vài lần trong một kỳ học. Học đại học buổi tối cũng là hệ không chính quy, được tổ chức học từ thứ hai đến thứ sáu vào buổi chiều đến tối.

Năm học bắt đầu từ 01 tháng 10 và kết thúc vào khoảng giữa tháng sáu. Năm học được chia vào học kỳ mùa đông và mùa hè. Một học kỳ kéo dài khoảng 4-5 tháng. Với mỗi môn trong học kỳ,  sinh viên tự chịu trách nhiệm để vượt qua các đợt kiểm tra và thi các môn trong mùa thi. Điều kiện để tiếp tục học là kết thúc học kỳ, như vậy là sinh viên đã được tính xong tất cả các môn trong một học kỳ. Sau khi kết thúc đại học tức là hoàn thành chương trình học ( xác nhận tất cả các môn đã được kiểm tra và thi xong và đạt yêu cầu chương trình đại học), nộp luận án (cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ) và thi bảo vệ luận án xong, trường Đại học cấp cho sinh viên bằng - trình độ học vị chuyên môn (cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ).

Tổ chức và quá trình học đại học liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên được quy định trong nội quy đại học. Nội quy đại học của mỗi trường là một trong những tài liệu quan trọng, mà mỗi sinh viên phải biết. Trong nội quy gồm có các quy tắc để đảm bảo việc thực hiện thích hợp cho đào tạo, cũng như các nguyên tắc chung về việc tổ chức học tập. Nội quy đại học tìm được trên các trang web của mỗi trường đại học. Cũng có thể được biết khi liên hệ trực tiếp với trường đại học đã chọn.

Facebook