Dịch vụIn ra

Giá của các dịch vụ tương tự ở mỗi thành phố có khác nhau .

Thông thường, giá các dịch vụ đắt tiền nhất là ở Warszawa.

Giá dịch vụ Bưu Điện Ba Lan bằng PLN (tính đến tháng 1 năm 2015)

Gửi thư trong nước loại thông thường 50g - khoảng 2
Gửi gói hàng trong nước loại tang thường nặng đến 1 kg - khoảng 10
Gửi gói hàng trong nước giá trị` 200 zł. - khoảng 7

Giá đi khám bệnh bác sĩ tư nhân bằng PLN (tính đến tháng 1 năm 2015)

Khám đa khoa  80-150
Khám nha khoa  50-100

Giá dịch vụ làm tóc bằng PLN (tính đến tháng 1 năm 2015)

Cắt tóc cho phụ nữ

Tóc ngắn -  10-35
Tóc dài -  35-55

Cắt tóc cho nam giới

Tóc ngắn -  15-32
Tóc dài -  17-50

Facebook