bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Thuê căn hộ / nhà Đăng ký hộ khẩu trong căn hộ/nhà thuê

Đăng ký hộ khẩu trong căn hộ/nhà thuêIn ra

Ở Ba Lan có nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu, bao gồm cả công dân Ba Lan và người nước ngoài . Đối với người nước ngoài , nghĩa vụ này là phải đăng ký trước ngày thứ tư , kể từ thời điểm nhập cảnh vào Ba Lan, trừ khi người nước ngoài lưu trú ở Ba Lan không quá 14 ngày.

Trình bày xác nhận thực hiện nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu là cần thiết trong quá trình làm thủ tục hợp pháp hóa cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan ( ví dụ, khi xin cấp giấy phép cư trú ) .

Chỉ có người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở các tài liệu cho quyền lưu trú tại Ba Lan (ví dụ: thị thực hợp lệ hoặc thẻ cư trú ) mới có thể đăng ký hộ khẩu .

Đăng ký tạm trú


Để người nước ngoài có thể đăng ký ở Ba Lan trong căn hộ thuê. Phải có hợp đồng thuê nhà ký với chủ nhà của căn hộ cho thuê .

Cùng với hợp đồng thuê nhà , và  hộ chiếu có thị thực hoặc thẻ cư trú, nước ngoài  đến ủy ban của thành phố / xã có thẩm quyền đối với vị trí của căn hộ. Tại ủy ban của thành phố / xã phải điền bằng tiếng Ba Lan vào tờ khai " đăng ký hộ khẩu hơn ba tháng ” . Tờ khai xin đăng ký hộ khẩu trên 3 tháng có sẵn ở đây .

Đăng ký tạm trú đến ba tháng chỉ cần bằng miệng-lời tại văn phòng có chức năng.

Chứng nhận đăng ký hộ khẩu được cấp miễn phí tại thời điểm chấp nhận tờ khai . Người xin nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ khẩu  ( có hiệu lực đến ngày hết hạn đăng ký hộ khẩu ) .

Chú ý !  Nếu người nước ngoài không có số đăng ký cá nhân - PESEL ở Ba Lan , nếu đăng ký hộ khẩu  ở Ba Lan trong  thời gian hơn ba tháng , thì ủy ban xã / thành phố sẽ cấp số đăng ký cá nhân ( số đăng ký cá nhân- PESEL là gì?)

Lưu ý ! Tại một số văn phòng của thành phố / xã , ngoài việc có hợp đồng thuê nhà họ có thể yêu cầu sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà cho người nước ngoài được đăng ký hộ khẩu trong căn hộ của họ hoặc sự có mặt của chủ nhà tại ủy ban thành phố / xã trong khi đăng ký hộ khẩu cho người nước ngoài.

Đăng ký hộ khẩu thường trú

Người nước ngoài có giấy phép định cư ( giấy phép định cư là gì ) hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong công đồng EU ( giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU là gì ? ) mới có thể đăng ký hộ khẩu thường trú tại Ba Lan .

Các tài liệu cần thiết khi xin đăng ký hộ khẩu thường trú :

Chú ý ! Người đăng ký hộ khẩu trên tờ khai  "  khai hộ khẩu thường trú "có nhiệm vụ cung cấp bằng chứng về lưu trú tại nơi thuê được thực hiệnbởi chủ nhà bằng hình thức là chữ ký có ghi rõ ràng ngày ký.

Facebook