bạn đang ở:

Đăng ký hộ khẩuIn ra

Người nước ngoài có quyền đăng ký hộ khẩu trong nhà /căn hộ riêng của họ, có thể đăng ký là tạm trú hoặc thường trú.

Để đăng ký hộ khẩu trong căn hộ riêng của mình, phải đến văn phòng của thành phố / xã và tại đó nộp các tài liệu sau đây :

  1. Hợp đồng mua nhà qua công chứng hoặc bản  trích từ Sổ đăng ký đất,
  2. Thẻ cư trú được cấp khi có giấy phép định cư, (giấy phép định cư là gì?) hoặc giấy phép cư trú dài hạn trong EU (giấy phép cư trú dài hạn trong EU là gi?),
  3. Tờ khai tạm trú hơn ba tháng , hoặc tờ khai thường trú.


Đăng ký tạm ​​trú trong thời gian đến ba tháng bằng miệng tại văn phòng có chức năng.
Tờ khai đăng ký tạm trú ​​trong thời gia lâu hơn ba tháng  có sẵn ở đây
Tờ khai đăng ký thường trú có sẵn ở đây

Chú ý ! Người nước ngoài không có giấy phép định cư ở Ba Lan sẽ không thể đăng ký hộ khẩu thường trú trong nhà riêng của mình . Để có thể đăng ký hộ khẩu thường trú thì người nước ngoài phải có giấy phép định cư .

Facebook