bạn đang ở:
trang chủ ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNG Để tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Để tìm sự giúp đỡ ở đâu?In ra

Có thể làm được gì trong tình huống ngược đãi-mobbing?

Nạn nhân bị ngược đãi có quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại, nhưng phải cung cấp bằng chứng về hành động ngược đãi đã xảy ra. Do đó, điều quan trọng  phải thu thập bằng chứng,ghi lưu nhớ các sự kiện, thu thập tài liệu, thông báo cho những người khác về những gì đang xảy ra.

Để biết thêm thông tin về việc tìm đến quyền lợi của mình - có sẵn ở đây

Trước khi sử dụng đến tòa án, tốt nhất nên tham khảo ý kiến ​với luật sư. Tại Ba Lan, có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các nạn nhân ngược đãi-mobbing (địa chỉ và số điện thoại của các tổ chức đó trong quyển sách-"Tìm trợ giúp ở đâu").

Facebook