bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN Công nhận bằng

Công nhận bằngIn ra

Công nhận bằng là gì

Công nhận bằng là thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp đại học tại các trường đại học ở các nước khác.

Công nhận bằng cho những bằng được cấp ở những nước mà Ba Lan đã không ký kết các thỏa thuận song phương về công nhận bằng cấp được cấp ở nước ngoài như tương đương với được cấp ở Ba Lan.

Thủ tục công nhận

Công nhận bằng kết thúc đại học do Hội đồng của các đơn vị tổ chức (ví dụ như Hội đồng các khoa, Hội đồng khoa học) tại các trường đại học Ba Lan. Công nhận chỉ có thể đạt được tại các khoa của trường đại học, mà khoa đó có quyền trao học vị tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học, mà người nước ngoài đề nghị công nhận.

                  Chú ý: điều này có nghĩa rằng người nước ngoài đã tốt nghiệp xã hội học trường đại học nước ngoài và muốn được công nhận bằng ở Ba Lan, có thể  đến Hội đồng Khoa Triết học và Xã Hội Học tại Đại học Warszawa, bởi vì trường đại học này được uỷ quyền để trao bằng tiến sĩ xã hội học.

Trong trường hợp, công nhận bằng tốt nghiệp đại học, mà trường đại học Ba Lan có nhiều khoa , hoặc liên khoa, người có nhu cầu nộp đơn xin công nhận bằng nên thông báo bằng văn bản tình trạng này cho hiệu trưởng của trường đại học. Trong trường hợp này, hiệu trưởng sẽ chỉ định hội đồng để tiến hành xác nhận bằng.

Để được công nhận bằng phải nộp đơn cho hội đồng khoa / hội đồng khoa học. Đơn cùng với :

  •    bản gốc và bản sao bằng tốt nghiệp được cấp ở nước ngoài, để công nhận mà người nước ngoài đề nghị;
  •    một bản sao của bằng tốt nghiệp trung học trên cơ sở mà người đó được nhận vào đại học và tốt nghiệp;
  •    sơ yếu lý lịch bằng Ba Lan;
  •    chứng nhận rằng bằng được cấp ở nước ngoài chưa làm thủ tục công nhận tại bất kỳ trường đại học nào ở Ba Lan.

Hội đồng trước khi chấp nhận bằng cũng có thể thông qua nghị quyết về sự cần thiết để người viết đơn phải học thêm hoặc phải thi một số môn nhất định.

Thủ tục công nhận bằng được hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tất cả các tài liệu cần thiết hoặc 1 tháng sau khi hoàn thành khóa học yêu cầu và vượt qua kỳ thi.

Trong trường hợp bị từ chối do Hội đồng, người nộp đơn để được công nhận có quyền khiếu nại đến hiệu trưởng. Thời hạn nộp khiếu nại không chỉ định.

Nếu Hội đồng quyết định công nhận bằng tốt nghiệp, người nộp đơn nhận được giấy chứng nhận từ hội đồng chứng nhận giá trị tương đương bằng tốt nghiệp được cấp ở nước ngoài với bằng tốt nghiệp tại Ba Lan. Giấy chứng nhận này phải được trình bày cùng với bằng tốt nghiệp bản gốc được cấp ở nước ngoài.

            Chú ý: Các thủ tục công nhận văn bằng trong thực tế có thể là vấn đề phức tạp và tốn kém. Ví dụ, các trường đại học có thể yêu cầu dịch luận văn / luận án tốt nghiệp sang tiếng Ba Lan. Quá trình công nhận bằng trong thực tế có thể mất hơn một năm. Có thể gặp vấn đề khó khăn để hoàn thành thời gian thực tập cần thiết, chẳng hạn như thực tập điều dưỡng-y sĩ, đó là miễn phí và kéo dài 1 năm.
Hơn nữa, một số các chức danh được cấp ở nước ngoài có thể là được công nhận ở Ba Lan. Ví dụ, như một năm học thạc sĩ không được coi là chính thức học thạc sĩ vì thời gian học ngắn.

Lệ phí

Thủ trưởng đơn vị tổ chức (ví dụ, trường đại học hoặc khoa), Hội đồng thực hiện công nhận bằng, xác định mức lệ phí bao gồm khoản chi phí để hoàn thành và vượt qua các lớp học thêm và thi . Chi phí công nhận bằng tốt nghiệp phụ thuộc từng trường đại học khoản 2000 - 6000 zł. Lệ phí phải trả không phụ thuộc vào kết quả của các thủ tục công nhận bằng.

Trong trường hợp tài chính khó khăn, chủ tịch Hội đồng công nhận bằng có thể  giảm phí hoặc miễn phí hoàn toàn.

Miễn thủ tục công nhận bằng

Người có bằng tốt nghiệp được cấp ở nước ngoài xin nhập học hệ đại học thạc sĩ –hai năm hoặc sau đại học tại các trường đại học Ba Lan có thể được miễn thủ tục công nhận bằng bởi Hội đồng của đơn vị của trường đại học mà bạn muốn vào học. Với mục đích này, bạn phải làm đơn xin miễn các thủ tục công nhận. Đơn được gửi đến hội đồng khoa / hội đồng khao học của trường.

Đơn của bạn phải được kèm theo các tài liệu cần thiết khi bắt đầu thủ tục công nhận (thông tin về các tài liệu này, có sẵn ở trên).

Quyết định được miễn thủ tục công nhận bằng do Hội đồng có các đơn vị tổ chức của trường hoặc hội đồng của tổ chức khoa học thực hiện chương trình đại học, nơi mà người đề nghị miễn thủ tục muốn vào học .

 Vì vậy, để được miễn thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp phải nộp đơn xin miễn các thủ tục công nhận, cùng với các tài liệu đính kèm đã nêu ở trên và xác nhận rằng bằng tốt nghiệp cho quyền họ nhập học hệ thạc sĩ 2 năm / hoặc hệ tiến sĩ trong nước được cấp nó. Đơn này được nộp cho Hội đồng. Giấy chứng nhận này có thể được cấp bởi các cơ quan giáo dục hoặc cơ quan ngoại giao / lãnh sự quán thành viên các nước EU hoặc  thành viên các nước EFTA – các bên Hiệp định EOG hoặc lãnh sự quán Ba ​​Lan. Ngoài ra, Hội đồng có thể yêu cầu dịch giấy chứng nhận. Bản dịch có thể được xác nhận bởi phiên dịch tuyên thệ hoặc lãnh sự quán Ba Lan . Chi phí dịch tuyên thệ (cho 1125 dấu) từ 30 đến 60 zł.

Không cần thủ tục công nhận bằng cho những người học chương trình tiến sĩ, nếu họ có  bằng đại học:

 

  •      ban hành bởi tổ chức có thẩm quyền điều hành trong hệ thống giáo dục của nước thành viên EU, Thụy Sĩ hoặc các nước thành viên EFTA – các bên Hiệp định EOG;
  •      có quyền được nhập học chương trình tiến sĩ ở trong nước cấp bằng đó.

Công nhận bằng cấp của Ba Lan ở nước ngoài

Bằng cấp của Ba Lan được công nhận ở các nước khác, hoặc theo các thỏa thuận quốc tế, hoặc nếu trong quốc gia không ký kết thỏa thuận , trên cơ sở các quy định pháp luật tại nước đó.

Danh sách của các nước mà Ba Lan đã ký một thỏa thuận về công nhận giáo dục, có thể được tìm thấy ở đây -> www.buwiwm.edu.pl.

Đối với các nước khác còn lại mà Ba Lan đã không ký kết các thỏa thuận công nhận giáo dục, xin vui lòng liên hệ với ENIC / NARIC (National Academic Recognition Information Centres) ở các nước khác nhau, danh sách có thể được tìm thấy trên trang web của họ - http://www. ENIC naric.net /

Facebook