Jesteś na:
Strona główna Co to jest PESEL?

Co to jest PESEL?drukuj

Zbiór PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności w Polsce zawierający m. in.:

  • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie,
  • imiona i nazwiska rodowe rodziców;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • płeć;
  • obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa polskiego);
  • numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;
  • stan cywilny;
  • imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL i inne.

Numer PESEL jest numerem identyfikacyjnym osoby.

Facebook