bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lýIn ra

  1. Tạp chí pháp luật năm 1920 số 31 , mục . 178  Bộ luật ra ngày 24 tháng 3 năm 1920 về việc mua lại bất động sản của người nước ngoài ->
  2. Tạp chí pháp luật năm 1994 số 85 , mục . 388 Bộ luật ra ngày 24 tháng 6 năm 1994 về quyền sở hữu nhà ->
  3. Quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 02 Tháng 06 năm 2012 về các thôngtin chi tiết và các loại tài liệu được yêu cầu để người nước ngoài xin cấp giấy phép mua bất động sản, Mục . 729 , Warsaw, ngày 28 tháng 06 năm 2012 ->
  4. Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 23 tháng 1 năm 2013, về vấn đề công bố thống nhất nội dung văn bản Quy chế của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc lệ phí công chứng tối đa , Mục . 237 , Warsaw, ngày 20 tháng 02 năm 2013 ->


Thêm nhiều thông tin có sẵn trên trang web của Bộ Nội vụ

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nhà ở được đăng ở đây -> Hỏi đáp Nhà ở


Facebook