bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) Cho phép cư trú vì lý do nhân đạo và cho phép cư trú theo quy chế khoan dung

Cho phép cư trú vì lý do nhân đạo và cho phép cư trú theo quy chế khoan dungIn ra

Người nước ngoài , vì lý do quan trọng và chính đáng không thể trở về nước xuất xứ của mình, có thể nhận được tại Ba Lan sự đồng ý cho ở lại vì lý do nhân đạo, khoan dung .

Giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo và cư trú khoan dung , người nước ngoài có thể nhận được, nếu nghĩa vụ phải trở về nước của người nước ngoài :

 1. có thể được thực hiện đến quốc gia mà trong quốc gia đó:
  a). sẽ bị đe dọa cuộc sống, tự do và an toàn cá nhân, hoặc
  b). có thể bị tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo hoặc bị làm nhục hoặc trừng phạt, hoặc
  c). có thể bị bắt buộc phải làm việc, hoặc
  d). có thể bị tước quyền được xét xử công bằng hay bị trừng phạt mà không dựa trên cơ sở pháp lý.
  Ngoài ra, sự đồng ý cho cư trú vì lý do nhân đạo được cấp, nếu nghĩa vụ trở về nước của người nước ngoài:
 2. vi phạm quyền của cuộc sống gia đình mình hoặc cá nhân, hoặc
 3. vi phạm các quyền của trẻ em.

Ngoài ra, cho phép cư trú khoan dung được cấp, nếu nghĩa vụ trở về của người nước ngoài:

 1. là không khả thi vì những lý do ngoài sự kiểm soát của các cơ quan - tổ chức Ba Lan chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ trở về của người nước ngoài và ngay cả từ chính người nước ngoài, hoặc
 2. có thể được thực hiện đến quốc gia mà chuyển giao người nước ngoài là không thể chấp nhận trên cơ sở quyết định của tòa án hoặc quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về từ chối  chuyển giao người nước ngoài.

Trong quyết định cấp cho người nước ngoài giấy phép cư trú theo quy chế khoan dung được xác định nghĩa vụ của người nước ngoài phải trình diện tại thời điểm quy định đến thủ trưởng của chi nhánh Bộ đội biên phòng hoặc thủ trưởng của cơ cở Bộ đội biên phòng, như được ghi trong quyết định hoặc ở nơi cư trú của một người nước ngoài. Người nước ngoài nhớ cần phải thông báo cho Bộ đội biên phòng khi có sự thay đổi nơi cư trú.

Thu hồi giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo

Giấy phép cư trú vì lý do nhân đạo của người nước ngoài có thể bị lấy lại, tức là bị thu hồi khi:

 1. không còn nguyên nhân, là lý do cấp phép cư trú vì lý do nhân đạo, hoặc
 2. có căn cứ để từ chối sự đồng ý xuất hiện sau khi đã cấp hoặc
 3. người nước ngoài đã che giấu thông tin hoặc tài liệu, hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc tài liệu quan trọng cho sự đồng ý cấp phép, hoặc
 4. người nước ngoài đã vĩnh viễn rời khỏi Ba Lan, hoặc
 5. người nước ngoài đã trở về nước xuất xứ.

Thu hồi giấy phép đồng ý cư trú theo quy chế khoan dung

Đồng ý cho cư trú  theo quy chế khoan dung cho người nước ngoài có thể lấy lại, tức là bị thu hồi khi:

 1. chấm dứt- hết nguyên nhân cấp giấy phép, hoặc
 2. người nước ngoài đã rời khỏi Ba Lan, hoặc
 3. tiếp tục lưu trú của người nước ngoài có thể gây ra mối đe dọa cho quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn trật tự công cộng, hoặc
 4. người nước ngoài chốn chánh thi hành nghĩa vụ của mình như đã ghi trong quyết định cấp phép cho cư trú theo quy chế khoan dung .

 

Facebook