bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Thuê căn hộ / nhà Chấm dứt ( hết ) hợp đồng thuê

Chấm dứt ( hết ) hợp đồng thuêIn ra

Chấm dứt (thanh lý ) hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng  được ký kết có thời hạn cố định (ví dụ một năm) sẽ chấm dứt sau khi hết hạn hợp đồng . Hợp đồng có thể được chấm dứt (kết thúc), tốt nhất ghi bằng văn bản theo quy định thời hạn trong hợp đồng .

Hợp đồng vô thời hạn ( không thời hạn ) có thể được chấm dứt khi thông báo yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng , và nếu thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng không được ghi rõ , thì sẽ theo  thời gian thông báo mà luật đã quy định. Thời hạn theo luật quy định để chấm dứt hợp đồng thuê (cho hợp đồng vô thời hạn , thanh toán tiền thuê hàng tháng) là 3 tháng được tính vào cuối tháng mà tháng ấy có thông báo thôi hợp đồng. Trong những trường hợp khác :

  • nếu tiền thuê nhà trả trong thời gian dài hơn một tháng – người thuê có thể thông báo thôi hợp đồng muộn nhất trước ba tháng  khi kết thúc quý lịch,
  • nếu tiền thuê nhà trả ngắn hơn một tháng – báo trước ba ngày ,
  • khi thuê theo ngày – báo trước một ngày .


Thôi - chấm dứt hợp đồng có thể thực hiện do cả hai bên: người thuê nhà và chủ nhà . Chủ nhà có quyền chấm dứt hợp đồng  ngay lập tức nếu người thuê sử dụng nhà không phù hợp với mục đích , ví dụ : làm tiêu hủy, sử dụng nhà làm nơi kinh doanh, ở và ngủ tại nhà thuê là những người không có quyền. Chủ nhà có thể chấm dứt hợp đồng thuê mà không báo trước , nếu người thuê không trả tiền thuê nhà đúng thời hạn ít nhất là hai lần theo thời hạn quy định ( trong trường hợp trả tiền hàng tháng - là 2 tháng ) , chủ nhà cảnh báo cho người thuê chấm dứt hợp đồng bằng văn và đưa ra thời hạn thêm một tháng để trả tiền nợ còn lại .

Sau khi kết thúc hợp đồng thuê , người thuê có nghĩa vụ phải rời khỏi nhà trong tình trạng không tồi tệ hơn so với lúc bắt đầu của hợp đồng thuê .

Nghĩa vụ đăng ký hộ khẩu không phát sinh bất kỳ một quyền gì cho nước ngoài đối với bất động sản. Đăng ký chỉ đơn giản là một sự xác nhận thực chất , đó là nơi cư trú của một người cụ thể tại một nơi.

         Chú ý: Hãy biết rằng , chủ nhà đòi trả thêm chi phí để được đăng ký tạm trú  là không đúng với pháp luật Ba Lan.

Facebook