bạn đang ở:
trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Mua bất động sản Chi phí định kỳ và duy trì

Chi phí định kỳ và duy trìIn ra

Phí dịch vụ cho quá trình sử dụng có thể được ước tính theo hai cách:

  • dựa vào kích thước của căn hộ - số tiền sẽ được trả giống như chủ sở hữu cũ trả , ví dụ, chi phí quản lý tòa nhà, quỹ  sửa chữa,
  • dựa vào số lượng người sống trong căn hộ  , ví dụ , chi phí xử lý chất thải , chi phí vận hành thang máy, nước nóng và lạnh ( nếu như trong nhà  không đồng hồ đo , và các chi phí trả thành một cục theo quy định).


Sở hữu bất động sản liên quan đến việc phải trả chi phí định kỳ, trong đó bao gồm :

  1. Trả tiền nhà ở  hàng tháng  (gọi là tiền nhà) , trong đó bao gồm lệ phí cho điều hành- hành chính tòa nhà và khu vực xung quanh tòa nhà , tạm ứng tiêu thụ nước nóng và lạnh, nước thải , phí điện, xử lý rác thải . Tiền nhà phụ thuộc vào kích thước của căn hộ và những người sống trong đó và thường là một vài trăm złoty một tháng,
  2.  chi phí cho điện, nước, khí  đốt và sưởi ấm - được thanh toán theo định kỳ
  3.  các phí khác như bảo vệ , quỹ sửa chữa , phương tiện truyền , internet,
  4.  thuế bất động sản  từng cá nhân - trả theo thời hạn đến 15 tháng 03, 15 tháng 05 , 15 tháng 09 và 15 tháng 10 của  một năm tính thuế . Mức thuế  tối đa thay đổi hàng năm và năm 2014 là 0,74 zł./ mỗi mét vuông diện tích sử dụng của căn hộ. Thuế này thường trả cùng tiền nhà hàng tháng  và được người quản lý của tòa nhà trả cho thành phố ,
  5.   lệ phí hàng năm từ việc thuê đất lâu năm : khi trên đất đó có xây dựng mà lô đất đó là đất thuê lâu năm. Đó là nhà ở, thì lệ phí của cả năm được trả hàng tháng với tiền nhà, và người quản lý phải nộp lệ phí này đến 31 tháng 03 mỗi năm cho thành phố .
Facebook