bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN Chi phí cho đại học

Chi phí cho đại họcIn ra

Chi phí – học phí cho học đại học

Tại Ba Lan, học đại học chính quy - các công dân Ba Lan học trong các trường đại học công cộng là miễn phí. Người nước ngoài học đại học chính quy tại các trường đại học nhà nước Ba Lan, trên các điều khoản được áp dụng giống như đối với công dân Ba Lan họ cũng được miễn phí. Các thông tin về người nước ngoài học đại học ở Ba Lan trên nguyên tắc áp dụng giống như cho các công dân Ba Lan có sẵn ở đây

Những nhóm sinh viên nước ngoài khác có thể học đại học tại Ba Lan nhưng phải trả học phí.

Danh sách mức học phí cho người nước ngoài tại Đại học tổng hợp Warszawa vào năm học 2014/2015 có sẵn ở đây


Tất cả sinh viên học tại các trường đại học tư nhân phải trả lệ phí.

Các nghành đắt nhất học đại học chính quy tại các trường tư nhân, tính bằng PLN cho mỗi học kỳ (năm học 2014/2015)

 • Nghệ thuật truyền thông - khoảng 5400
 • Kỹ thuật Nha Khoa – khoảng 4950
 • Vẽ tranh - khoảng 4415
 • Môi trường –khoảng 3600
 • Kiến trúc - khoảng 3400
 • Hội họa – khoảng 3290
 • Thiết kế mẫu mã - khoảng 3180

Các nghành rẻ nhất học đại học chính quy tại các trường tư nhân, tính bằng PLN cho mỗi học kỳ (năm học 2014/2015)

 • Lịch sử - 1760
 • Sư phạm - 1730
 • Máy, cấu tạo máy - 1600
 • Toán học - 1500
 • Ngôn ngữ Ba Lan - 1500
 • Thực hiện hình ảnh phim và chụp ảnh - 1340
 • Thần học - 1050

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật ra ngày 07 tháng 09 năm 1991 về hệ thống giáo dục (tạp chí luật 2004, số 256. muc  2572, với những sửa đổi)

Http :/ / isap.sejm.gov.pl / DetailsServlet id = WDU20042562572?

Bộ luật ra ngày 25 tháng 07 năm 2005 Luật về Giáo dục Đại học (tạp chí luật 2005,số 164. mục 1365, với những sửa đổi)

Http :/ / isap.sejm.gov.pl / DetailsServlet id = WDU20051641365?

Quy chế của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học ngày 12 tháng 10 năm 2006.Về việc nhập và học đại học và đào tạo của người nước ngoài và sự tham gia của họ trong công tác nghiên cứu và phát triển (tạp chí luật 2006,số 190 mục1406.) Http://isap.sejm gov.pl / DetailsServlet id = WDU20061901406

Quy chế của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc công nhận bằng cấp và trình độ nghệ thuật được cấp từ nước ngoài (tạp chí luật 2011, số 179, mục 1067 - 2011/10/01);

Quy chế của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học ngày 01 tháng 09 năm 2011 về việc công nhận văn bằng được cấp ở nước ngoài (tạp chí luật 2011, số 196, mục 1168 - 2011/10/01).

Bộ luật ra ngày 13 tháng 6 năm 2003 về người nước ngoài, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281175


Bộ luật ra ngày 20 Tháng 04 năm 2004. Về các tổ chức xúc tiến việc làm và các cơ quan thị trường lao động,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Quy định của Bộ trưởng Bộ Chính sách Lao động và Xã hội ngày 20 tháng 7 năm 2011,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111550919

 

Facebook