CHĂM SÓC Y TẾIn ra

Có thể đi đến đâu để trợ giúp y tế?

Ở Ba Lan, bạn có thể đến các tổ chức sau đây để được chăm sóc sức khỏe, được gọi là cơ sở chăm sóc sức khỏe:

 

 •    bệnh viện
 •    phòng khám /trung tâm y tế / bệnh xá cho những người cần sự chăm sóc y tế cơ bản và chuyên khoa;
 •    phòng cấp cứu - trong trường hợp xảy ra tai nạn, chấn thương, sinh con, bệnh đột ngột hoặc đột ngột suy giảm sức khỏe đe dọa cho cuộc sống;
 •    phòng thí nghiệm chẩn đoán y tế - nghiên cứu và chẩn đoán phân tích dựa trên giấy giới thiệu của bác sĩ hoặc nha sĩ – giấy giới thiệu là gì?
 •    phòng làm hàm răng giả và chỉnh hình răng - cung cấp các dich vụ dựa trên giấy giới thiệu từ bác sĩ nha;
 •    cơ sở phục hồi chức năng - cung cấp các dịch vụ dựa trên giấy giới thiệu của bác sĩ.

Tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể là công cộng hoặc tư nhân.
Xin lưu ý rằng miễn phí khi có bảo hiểm y tế - bạn có thể sử dụng các dịch vụ của các bác sĩ và tổ chức y tế khi NFZ đã ký hợp đồng với họ. Theo quy định, tại các phòng khám hoặc bệnh viện có treo một tấm bảng với dòng chữ "Qũy  Y tế Quốc gia". Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bác sĩ hoặc cơ sở chăm sóc y tế mà NFZ  không ký hợp đồng, sẽ phải chịu tự trả chi phí điều trị, bất kể cho dù bạn có bảo hiểm hay không. Sử dụng dịch vụ y tế miễn phí của bác sĩ  hoặc bệnh viện mà Quỹ Y tế Quốc gia không ký hợp đồng, có thể chỉ được sử dụng trong trường hợp đột ngột nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe. Giúp cứu miễn phí của bác sĩ hoặc bệnh viện chỉ được thực hiện ở mức cần thiết.

Trường hợp đột gột khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp ngay kịp thời, mà không phải có giới thiệu và bệnh nhân có quyền cứu giúp từ y tá, nữ hộ sinh, bác sĩ hoặc bệnh viện mà NFZ không có hợp đồng .

Trong tình huống đe dọa tính mạng, hãy gọi xe cứu thương:

 

 •     gọi từ điện thoại bàn số - 999;
 •     gọi bằng điện thoại di động – thêm mã vùng (ví dụ 22 cho Vasava), và   999 hoặc số điện thoại báo động khẩn cấp - 112


Người nghe điện thoại cần cung cấp các thông tin sau:

 

 •    chính xác vị trí của sự kiện (địa chỉ, địa danh);
 •    lý do cho cuộc gọi;
 •    người cần giúp đỡ;
 •    người gọi xe cứu thương.

Trong trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân có thể đi đến bệnh viện, phòng cấp cứu, mà không cần giấy giới thiệu.

Các quyền lợi chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng

Người nước ngoài được quyền nhận trợ cấp chăm sóc y tế được tài trợ từ các quỹ công cộng (xem "Ai có thể hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng?") Có những lợi ích sau đây:

 •    lợi ích dịch vụ y tế, tức là tất cả các dịch vụ để bảo tồn, cứu, phục hồi và cải thiện sức khỏe,  liên quan đến:
 • khám và tư vấn,
 • điều trị,
 • phục hồi chức năng y tế,
 • chăm sóc người phụ nữ mang thai và trẻ em,
 • chẩn đoán,
 • chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và những người tàn tật,
 • khám sức khỏe định kỳ,
 • đưa ý kiến,quyết định ​​về tình trạng sức khỏe,
 • công việc kỹ thuật cho chân tay giả và chỉnh hình răng mặt, và
 • cung cấp dụng cụ chỉnh hình và các dụng cụ hỗ trợ.

 

 •    lợi ích y tế bằng hiện vật - thuốc, thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình và hỗ trợ quá trình điều trị.
 •    lợi ích y tế đi kèm, chẳng hạn như chỗ ở và ăn uống cả ngày tại cơ sở hay dịch vụ vận tải y tế.

Lợi ích dịch vụ chuyên khoa
Lợi ích y tế công cộng dịch vụ chuyên khoa được cung cấp trên cơ sở giấy giới thiệu của bác sĩ. Không cần phải có giấy giới thiệu như vậy đến các bác sĩ sau đây:

 

 • bác sĩ phụ khoa và bác sĩ sản khoa;
 • bác sĩ nha;
 • bác sĩ da liễu;
 • bác sĩ chữa bệnh chuyền qua đường sinh dục;
 • bác sĩ chuyên khoa ung thư;
 • Bac sĩ về mắt;
 • bác sĩ tâm thần;

  Giấy giới thiệu không cần những người sau đây:
 • bệnh nhân lao phổi;
 • bị nhiễm HIV;
 • người nghiện rượu, ma túy và các chất kích thích ở trong trung tâm điều trị.

Bệnh viện
Điều trị hoặc phục hồi chức năng tại bệnh viện là những người có giấy giới thiệu của bác sĩ. Giới thiệu đến bệnh viện cũng có thể cấp từ bác sĩ "riêng", không có hợp đồng với NFZ. Trong trường hợp không nhập được viện ngày hôm đó, bệnh nhân cần được nhập vào danh sách chờ đợi.

Không cần giấy giới thiệu được chấp nhận duy nhất trong tình huống khẩn cấp.

Điều trị răng
Đến bác sĩ nha không cần giấy giới thiệu. Bệnh nhân đến bác sĩ nha khi bị đau răng và được nhận chữa ngay trong ngày .

Thuốc
Một số loại thuốc mua được chỉ khi có đơn thuốc;kê đơn thuốc bởi những bác sĩ được ủy quyền. Thuốc trong đơn có thể được trả một phần (như vậy là rẻ hơn) hoặc toàn bộ .
Bệnh nhân trong bệnh viện và các cơ sở chữa bệnh khác, chăm sóc y tế cả ngày đêm và thuốc cần thiết được phát miễn phí.

Từ 01 Tháng 01 năm 2012, cùng một loại thuốc trong tất cả các hiệu thuốc có cùng một mức giá.
Lưu ý rằng bạn có thể mua loại thuốc tương đương rẻ hơn trong hiệu thuốc của một số loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn. Thông tin này có thể được biết trong hiệu thuốc.
 
Cần nhớ đơn thuốc phải được mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn, trong trường hợp thuốc kháng sinh, là 7 ngày.

Chọn một bác sĩ / y tá / hộ sinh

Bệnh nhân được hưởng những lợi ích của y tế công cộng (Xem "Ai có thể hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng?") Có quyền lựa chọn bác sĩ / y tá / hộ sinh chăm sóc sức khỏe.

Lựa chọn xác nhận này được gọi là. Tờ khai lựa chọn, bao gồm:


1) dữ liệu của bệnh nhân (họ,tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số dữ liệu cá nhân PESEL-nếu có, trường / trường đại học nếu là học sinh / sinh viên, địa chỉ, số điện thoại);
2) thông tin về sự lựa chọn một lần trong năm;
3) số thẻ bảo hiểm y tế cho người có bảo hiểm;
4) mã số của chi nhánh tỉnh NFZ: mỗi tỉnh có mã riêng mã tỉnh của bạn được biết tại phòng khám của bạn;
5) dữ liệu về bác sĩ / y tá / hộ sinh (họ, tên,trụ sở nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc,nơi cung cấp);
6) ngày lựa chọn;
7) Chữ ký của người khi báo;
8) Chữ ký của người nhận tờ khai báo lựa chọn.

 

Cần lưu ý : thay đổi lựa chọn trong một năm được 2 lần miễn phí, mỗi lần

sửa đổi tiếp theo phải trả lệ phí là 80 zł. Khoản phí này sẽ không phải trả nếu bệnh nhân thay

đổi nơi cư trú của mình, và những lý do khác không phụ thuộc vào ý muốn của bệnh nhân.

 

Bệnh nhân không có nghĩa vụ để lựa chọn bác sĩ, y tá và nữ hộ sinh trong cùng một phòng

khám.

Đăng ký tại phòng khám

Các điểm đăng ký khám bệnh, bệnh nhân có quyền được nhận thông tin về:

 

 •    những dịch vụ có sẵn tại cơ sở ,
 •    thời gian chờ đợi,
 •    hình thức và thời gian đăng ký đến bác sĩ,
 •    tài liệu và giấy giới thiệu cần thiết để được nhận khám,
 •    kết quả xét nghiệm cần thiết cho bác sĩ khám bệnh,
 •    nơi thực hiện các xét nghiệm mà bác sĩ yêu cầu
 •    (ví dụ, siêu âm, x-quang);
 •    nguyên tắc để truy cập hồ sơ y tế,
 •    tổ chức công việc của phòng khám.

 

Đăng ký khám bệnh có thể được thực hiện trực tiếp, qua điện thoại, thông qua một người thứ

ba, và nếu có thể có trong phòng khám, bằng đường điện tử.

Chú ý: có thể xẩy ra, người đăng ký bệnh nhân tại quầy lễ tân, từ chối đăng ký người nước ngoài, bởi giả định sai lầm rằng người nước ngoài không có quyền sử dụng dịch vụ y tế công cộng. Nên cần nhớ rằng, nếu bệnh nhân được bảo hiểm và có bằng chứng về bảo hiểm ,như vậy người tiếp nhận phải đăng ký bệnh nhân đến bác sĩ.

Trợ giúp y tế vào ban đêm và những ngày lễ

Từ 18:00 - 08:00 giờ và ngày nghỉ, ngàylễ trong trường hợp bị bệnh đột ngột hoặc bị suy giảm

đột ngột tình trạng sức khỏe và nếu chờ đợi phòng khám mở cửa có thể bất lợi ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, bệnh nhân có thể hưởng dụng từ phòng trực y tế. Không cần phải có giấy giới thiệu . Các bác sĩ đang trực ban có thể cứu giúp tại phòng khám,qua điện thoại hoặc tại nhà bệnh nhân.

 

                        Thông tin chi tiết của phòng khám trực ban gần nhất nhà,bạn có thể nhận được từ các phòng khám.
Thông tin về các hiệu thuốc trực ban gần nhất, được tang báo trong mỗi hiệu thuốc.

Điều trị bắt buộc

Những bệnh nhân bắt buộc phải nhập viện là:

 

 •    người bị bệnh lao trong giai đoạn đang phát bệnh và những người bị nghi ngờ bệnh có thể phát;
 •    những người bị bệnh và bị nghi ngờ bị mắc những bệnh sau:


a) bệnh yết hầu,
b) bệnh tả,
c) sốt thương hàn,
d) sốt ở bậc A, B, C,
e) sốt lên sưởi (bao gồm cả bệnh Brill-Zinsser),
f) bệnh dịch hạch,
g) cúm H7 và H5,
h) bệnh bại liệt lan rộng và tình trạng tê liệt cấp tính khác trạng thái bình thường, bao gồm hội chứng Guillain-Barré
i) bệnh đậu mùa,
j) hội chứng bại hô hấp (SARS),
k) bệnh thỏ- truyền nhiễm qua côn trùng ruồi,muỗi,
l) bệnh than- bệnh chuyền nhiễm từ bò ,ngựa,
m) bệnh điên dại,
n), viêm màng não và viêm tủy,
o) virus sốt xuất huyết, bao gồm cả bệnh sốt vàng da.

CHÚ Ý: Từ chối điều trị các bệnh này có thể dẫn đến việc từ chối cho phép cư trú có thời hạn. Thông tin thêm có sẵn ở đây

Facebook