CÁC VĂN BẢNIn ra

Công dân của các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) cư trú ở Ba Lan trên cơ sở  giấy phép định cư (giấy phép định cư là gì?) và cho phép cư trú dài hạn trong cộng đồng Châu Âu (EU) (giấy phép cư trú dài hạn trong cộng đồng EU là gì?), họ không cần bất kỳ tài liệu bổ sung nào vẫn có thể nhận và làm việc.

Theo quy định, công dân ngoài EU cư trú tại Ba Lan trên cơ sở thị thực hoặc giấy phép cư trú có thời hạn họ có thể làm việc ở Ba Lan, với điều kiện là họ có giấy phép lao động

Công dân của bạch Nga, Gruzia, Mođava, Nga và Ukraina có thể làm việc ở Ba Lan mà không cần giấy phép lao động cho một khoảng thời gian không quá 6 tháng trong 12 tháng tiếp dựa trên sự chứng nhận có ý định ủy thác việc làm cho người nước ngoài 

Facebook