bạn đang ở:
trang chủ QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH VÀO BA LAN Các thủ tục khi đi qua Biên giới

Các thủ tục khi đi qua Biên giớiIn ra

Đi qua biên giới quốc gia chỉ có thể ở nơi được chỉ định, tức là tại điểm biên giới. Cả trong giao thông nhỏ biên giới /địa phương chỉ được vượt qua biên giới tại điểm biên giới quy định.

Khi đi qua biên giới, hãy nhớ rằng vào Ba Lan là vào biên giới của Liên minh Châu Âu (EU) và khu vực Schengen. Trong địa phận EU, người nước ngoài có thể được yêu cầu xuất trình chứng từ hợp lệ cho phép lưu trú và đi qua biên giới quốc gia bên ngoài điểm biên giới.

Các giấy tờ phải có khi đi qua biên giới

Vào Ba Lan người nước ngoài cần phải có:

  •      hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ


Chú ý: nếu trẻ em được ghi vào hoặc bổ sung ghi vào hộ chiếu của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể đi cùng dưới sự chăm sóc của chủ sở hữu hộ chiếu. Ghi trong mục "trẻ em" chỉ có thể thực hiện bởi cán bộ văn phòng hộ chiếu.

 

  •      thị thực hợp lệ (để biết thêm thông tin về thị thực có sẵn ở đây ->) hoặc tài liệu khác có giá trị, cho phép nhập cảnh và lưu trú (ví dụ, thẻ cư trú - thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây ->), nếu cần thiết.


Chú ý: Đối với công dân của EU và Na Uy, Iceland, Lichtenstein, Thụy Sĩ yêu cầu chỉ có một giấy thông hành hợp lệ hoặc tài liệu nhận dạng hợp lệ.

 

  •      trong trường hợp quá cảnh Ba Lan sang một nước khác, người nước ngoài phải có giấy phép nhập vào quốc gia khác hoặc nơi cư trú ở nước khác đó.

Kiểm soát qua biên giới bởi các sĩ quan mặc đồng phục của Bộ đội Biên phòng (SG). Trong trường hợp người kiểm tra không mặc đồng phục, du khách có quyền yêu cầu người đó cho xem thể công vụ .

Tại biên giới người nước ngoài có thể được hỏi về mục đích và điều kiện của thời gian ở Ba Lan.

Ngoài ra, người nước ngoài có thể được yêu cầu của SG trình:


Người nước ngoài không cần phải chứng minh các phương tiện sinh hoạt hoặc tài liệu chứng minh khả năng tài chính, khi đi qua biên giới được dựa trên:
 

  •      thỏa thuận quốc tế, miễn người nước ngoài có nghĩa vụ chứng minh tài chính  hoặc các cơ quan công quyền Ba Lan có nghĩa vụ để trang trải cho thời gian lưu trú của người nước ngoài;
  •      thị thực cho hồi hương;
  •       thị thực để thực hiện công việc;
  •      thị thực để được hưởng lợi từ bảo vệ tạm thời;
  •      thị thực để tham gia tố tụng về tị nạn;
  •      thẻ cư trú;
  •      thị thực cho mục đích sử dụng các quyền liên quan với thẻ Người Ba Lan.


Yêu cầu này không áp dụng đối với những người nhập cảnh để làm nhiệm vụ hỗ trợ
từ thiện, hoặc tham gia trong hoạt động cứu hộ.

Kiện vì hành vi của Biên phòng (SG)

Bộ đội biên phòng kiểm soát biên giới không được phân biệt đối xử đối với người trên cơ sở chủng tộc, giới tính hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo hoặc khuyết tật.

Có thể khiếu nại nếu sĩ quan biên phòng hành xử không đúng mực.

Đơn khiếu nại phải được gửi bằng văn bản. Đơn khiếu nại được xem xét thì phải cần có: tên người nộp đơn, địa chỉ chính xác, mô tả chính xác của sự kiện xảy ra và tên của sĩ quan SG. Khiếu nại không chứa tên và địa chỉ của người khiếu nại không được xem xét.

Khiếu nại về các hoạt động của SG có thể được gửi đến địa chỉ sau đây:

                  Trụ sở chính của SG
Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, hoặc:
E-mail: skargi.inik @ strazgraniczna.pl

Khiếu nại về các hoạt động của SG cũng có thể được gửi đến Văn Phòng Đại diện

Công dân:

Al. Sọlidalności  77 , 00-090 Warszawa, hoặc:
http://www.rpo.gov.pl/wniosek/~~V

Facebook