bạn đang ở:
trang chủ GIÁO DỤC CÁC LOẠI TRƯỜNG HỌC TẠI BA LAN

CÁC LOẠI TRƯỜNG HỌC TẠI BA LANIn ra

Hệ thống giáo dục được hiện hành ở Ba Lan như thế nào?

Hệ thống giáo dục Ba Lan được chia thành các giai đoạn sau đây:

 •      mẫu giáo (đối với trẻ em từ 3-5/6 tuổi);
 •      trường tiểu học (sáu lớp học, cho trẻ em từ 6/7 tuổi - 11/12 tuổi);
 •      cấp hai (3 lớp học, trẻ em từ 12/13 - 15/16 tuổi);
 •      trung học (các loại trường khác nhau, học từ 3 đến 4 năm tùy thuộc vào loại trường học nào).

Ở mỗi giai đoạn có trường công cộng (điều hành, dạy học và duy trì là phần lớn từ các quỹ công cộng) và trường tư nhân (điều hành, dạy học bởi chủ sở hữu tư nhân, duy trì hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân). Hình thức thứ ba được gọi là trường công lập xã hộ, điều hành bởi hiệp hội của cha mẹ và duy trì là do hiệp hội đó. Nó khác với các trường tư nhân là các phụ huynh và / hoặc các cựu học sinh đã lập thành một hiệp hội, đồng là chủ sở hữu của nhà trường và họ quyết định mọi vấn đề của trường.

Học trong các trường công cộngkhông phải trả tiền học phí, học trường tư nhânxã hộiphải trả học phí (trừ các học sinh nằm trong chương trình học bổng, của một số trường tư nhân hoặc công cộng). Trẻ em học ở trường mẫu giáo công cộng trả một phần phí – mức độ trả phí khác nhau tùy thuộc vào vị trí, được đặt ra bởi chính quyền địa phương. Ngoại trừ một số lớp mẫu giáo nằm trong trường tiểu học, trẻ em ở năm cuối lớp mẫu giáo chuẩn bị vào học năm học tiếp theo của trường  (lớp vỡ lòng, "vỡ lòng") - trẻ em "vỡ lòng" học trong trường  là miễn phí - thông tin có sẵn ở đây

Mẫu giáo

Trường mẫu giáo công cộng cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (trong trường hợp đặc biệt có thể nhận trẻ em từ 2,5 tuổi). Trường làm nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục. Chăm sóc trẻ em trong thời gian cha mẹ làm việc, nhưng cũng tạo thuận lợi cho trẻ em phát triển về mặt xã hội (gặp gỡ hòa nhập cùng với các bạn trong nhóm) và trí tuệ (hoạt động học tập). Đối với trẻ em nước ngoài cũng là một cơ hội tuyệt vời để học ngôn ngữ Ba Lan.

Trường mẫu giáo công cộng được mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật đóng cửa.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định số giờ hàng ngày trẻ ở trường mẫu giáo là miễn phí (tối thiểu là 5 giờ mỗi ngày), và bao nhiêu giờ ở lại trong trường,cha mẹ phải đóng phí. Chính quyền địa phương cũng đặt ra một mức thu phí nhất định cho một giờ trong một năm học - giá phí có khác nhau giữa các thành phố (Warszawa lệ phí cho mỗi giờ thêm ​​2.81 zł.). Thường cha mẹ phải trả tiền ăn cho trẻ em mẫu giáo (ở Warszawa khoảng 8 zł./ngày cho ăn ba bữa). Hầu hết các trường, ngoài các chương trình hoạt động giáo dục do các giáo viên, còn cung cấp thêm một loạt các hoạt động  ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi của trẻ em (ví dụ : múa, điêu nặn nghệ thuật, tiếng Anh v.v). Nhưng tham gia trong những chương trình hoạt động thêm - ngoại khóa phải trả tiền.

Đến lớp mẫu giáo là bắt buộc đối với trẻ em khi hết 5 tuổi , giai đoạn cuối cùng của thời gian mẫu giáo phải được chuẩn bị để trẻ em bước vào trường học.

Đăng ký trẻ em đến trường mẫu giáo công cộng nói chung được bắt đầu từ tháng ba (năm học bắt đầu từ 01 tháng 9). Ưu tiên luôn luôn là trẻ em có hộ khẩu ở địa bàn của mình (thành phố, quận-huyện). Chính quyền địa phương có thể đưa ra các tiêu chuẩn bổ sung để nhận những trẻ em sống ở các địa bàn khác.

Trong nhiều thành phố lớn, đăng ký hồ sơ cho trẻ em vào học mẫu giáo đã sử dụng hệ thống điện tử, cho phép tạo ra danh sách những cơ sở mà phụ huynh muốn ghi tên cho con của mình vào học. ( gọi là lớp mẫu giáo lựa chọn nơi thứ nhất mà họ muốn cho con của mình vào học, và những lớp nơi khác tiếp theo, nếu vì thiếu chỗ không vào được lớp nơi thứ nhất).

 Trẻ em được chuyển vào lớp –nơi mà cha mẹ muốn đăng ký, chỉ có thể khi còn chống chỗ, thường bị thiếu.

Trẻ em nước ngoài được nhận vào các trường mẫu giáo công cộng theo các điều kiện tương tự như trẻ em Ba Lan - những tài liệu gì cần thiết để đăng ký cho con của mình vào lớp mẫu giáo?  Cha mẹ muốn quan tâm đăng ký cho con của mình vào lớp mẫu giáo nên tham khảo các tiêu chí quyết định chấp nhận được đặt ra bởi chính quyền địa phương. Để đạt được mục đích, tốt nhất nên liên lạc với lớp mẫu giáo được lựa chọn hoặc văn phòng phường-quận,thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền địa phương , nơi mà phụ huynh muốn cư trú ở Ba Lan.

Nếu không thể tìm thấy chỗ trong lớp mẫu giáo công cộng, vẫn có thể tìm được tại nhà trẻ tư nhân, chi phí sẽ cao hơn nhiều (thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây ), hoặc ủy thác chăm sóc trẻ em cho 1 thành viên gia đình hoặc hue 1 người giữ trẻ .

Lớp học vỡ lòng

Lớp học vỡ lòng, còn được gọi là lớp " số 0 ", dành cho trẻ em trong năm học tiếp theo sẽ bắt đầu vào học lớp một của trường tiểu học. Hệ thống giáo dục Ba Lan trong chương trình cải cách, một phần trong đó là hạ thấp tuổi để bắt đầu vào học từ 7 xuống 6 tuổi Tại thời điểm này, vẫn còn trẻ em bắt buộc đi học ở 7 tuổi. Đối với trẻ em từ 6 tuổi, cha mẹ tự quyết định cho con của họ sẽ đi học lớp một cùng với các bạn 7 tuổi, hay học lớp vỡ lòng- lớp " số 0 " . Chọn một trong hai hình thức này là bắt buộc (nghĩa là, trẻ em sáu tuổi chọn đi học lớp vỡ lòng , hoặc lớp một).

Lớp " số 0 ", tức là  lớp học để chuẩn bị cho trẻ em bắt đầu vào trường học, biết đọc biết viết và biết tính , có thể được tổ chức tại trường mẫu giáo, tiểu học.

Nguyên tắc chi phí cho đứa trẻ học trong lớp vỡ lòng phụ thuộc vào loại cơ sở, được tổ chức ở đâu. Ở mẫu giáo phải nộp một phần, tại trường học miễn phí. Trong cả hai loại hình cơ sở cha mẹ phải trả tiên ăn cho con mình .

Cả hai loại cơ sở đều phải chông nom chăm sóc trẻ em cho đến tận buổi chiều.

Hệ thống hiện nay có tính chất tạm thời. Kể từ năm học bắt đầu ngày 01 tháng 9 năm 2014, tất cả trẻ em sáu tuổi sẽ phải bắt đầu vào học lớp một.

Trường tiểu học

Trường tiểu học được quy hoạch phụ thuộc vào các vùng - khu, nghĩa là nhà trường phải nhận tất cả trẻ em cư trú trong khu vực của mình, cụ thể là trong khu vực (trong trường hợp ở một nơi nhỏ, thuộc trường có thể 1 khu vực hoặc mấy khu vực, ở thành phố lớn khu vực có thể chỉ là một vài đường phố ). Trẻ em cũng có thể theo yêu cầu của cha mẹ đến học ở trường khác khu vực (còn được gọi là "ngoại vi") - quyết định nhận vào học do hiệu trưởng của trường.

Những tài liệu gì cần thiết để đăng ký cho con của bạn vào trường học?

Chương trình tiểu học là 6 năm và được chia thành hai giai đoạn. Từ lớp I-III trẻ em được học cách hội nhập, không phân loại các môn rõ như toán , văn, v.v. Hầu hết các môn được giảng dạy bởi một giáo viên và cũng là giáo viên phụ trách lớp học. Chỉ có các môn chuyên (ngoại ngữ, thể dục thể thao, được gọi là WF, môn nghệ thuật) có thể được giảng dạy bởi giáo viên khác. Từ lớp I trong chương trình đã học ngoại ngữ và khoảng 80% số trường học tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Nga, chủ yếu ở khu vực biên giới. Học sinh sẽ phải tiếp tục học ngôn ngữ này ở cấp II , bên cạnh  tiếng Anh là bắt buộc đối với tất cả các trường cấp II. Nếu đứa trẻ học tiếng Anh từ lớp I, sau đó bắt đầu vào cấp II sẽ học thêm một ngoại ngữ khác .

Trẻ em từ lớp I-III được trông nom, chăm sóc miễn phí trong phòng sinh hoạt chung của trường, thường là từ 7g.00 đến 17g.00 hoặc 18g.00. Vào thời điểm đó, được tổ chức các hoạt động miễn phí và trả tiền, nhiều trường học, trong thời gian đó trẻ em cũng có thể làm bài tập về nhà được chăm sóc ,chỉ dẫn của giáo viên phụ trách.

Từ lớp IV-VI đã được chia thành các môn , giảng dạy bởi các giáo viên khác nhau, một trong số đó là giáo viên chủ nhiệm lớp, mà cụ thể chịu trách nhiệm về vấn đề giáo dục. Trong một số trường học, chương trình giảng dạy có thêm một ngoại ngữ thứ hai – ngôn ngữ nào tùy thuộc vào trường. Chủ yếu là tiếng Đức, ít hơn là tiếng Pháp ,Nga. Các ngôn ngữ khác là rất hiếm.
Trẻ em ở các lớp cao hơn chỉ trong trường hợp ngoại lệ có thể được chăm nom tại phòng sinh hoạt chung.
Tất cả các học sinh có thể ăn trưa tại căn tin của trường, tiền ăn trả trước hàng tháng (tiền ăn được trả lại khi vắng mặt, nhưng phải thông báo trước cho phòng hành chính nhà trường).

Trong thời gian học tiểu học, học sinh được viết bài thi kiểm tra thử nghiệm toàn quốc vào cuối lớp VI. Thường diễn ra vào tháng Tư, trên toàn Ba Lan cùng ngày và cùng một giờ. Trong một số trường, học sinh có tham gia thi kiểm tra thẩm quyền quốc gia, diễn ra vào cuối lớp III. Tuy nhiên, cuộc thi này là không bắt buộc, tự nguyện, và cha mẹ phải đồng ý tham gia của con mình. Tham gia thi thử nghiệm thẩm quyền của học sinh lớp III và thu được các kết quả không ảnh hưởng đến quá trình tiếp tục học tập của các em, chỉ mang tính chất thông tin .

Kiểm tra học sinh lớp VI

Kết quả kiểm tra của học sinh lớp VI, thực chất không có tác động đến việc học sinh kết thúc tiểu học hay không, mà được chú ý tới ở giai đoạn nhập học tiếp vào trường  cấp II.  Trên cơ sở kiểm tra đánh giá khả năng đọc, viết, lý luận, sử dụng các thông tin và sử dụng kiến ​​thức trong thực tế.

Tham gia thi kiểm tra là bắt buộc và đó là điều kiện để tốt nghiệp tiểu học. Đối với trẻ em không thể tham gia thi, bởi vì ví dụ tại thời điểm đó bị bệnh, sẽ tổ chức thi vào một ngày khác. Nếu vào ngày đó cũng không thể tham gia thi được, phải đúp lại lớp VI và tham dự kỳ thi trong năm tới.

Những học sinh được miễn nghĩa vụ tham gia thi kiểm tra thử nghiệm là những học sinh thắng giải của các cuộc thi các môn được tổ chức quy mô tỉnh hoặc trên thế nữa. Và chỉ được miễn thi các môn thắng giải. Các học sinh khác có thể được miễn cho các lý do sức khỏe hoặc vì điều kiện gì đó. Để có thể được miễn thi, hiệu trưởng của trường đề nghị tới giám đốc Ban Giám khảo khu vực (OKE). Theo một số chuyên gia, vì không đủ kiến ​​thức về tiếng Ba Lan , trẻ em nước ngoài khi mới đến Ba Lan là một yếu tố không phụ thuộc vào nó,  những với giải thích này những người khác đã không đồng ý. Trong từng trường hợp cụ thể như thế này quyết định là do OKE.

Trẻ em nước ngoài bắt đầu đi học tại trường học Ba Lan vào lớp VI , các em ở trong một tình huống đặc biệt khó khăn bởi vì cần phải tham gia và vượt qua kỳ thi kiểm tra thử nghiệm bằng tiếng Ba Lan như các bạn Ba Lan . Rất đáng tiếc, các em thường không đủ thời gian để làm chủ ngôn ngữ và chương trình giảng dạy có khác biệt. Vì thế các em không đạt được kết quả tốt  trong kỳ thi thử nghiệm .

Những khó khăn trên không thấy đối với trẻ em nước ngoài, mà các em đã học trong  trường học Ba Lan trong vài năm .

Thông tin chi tiết về thi kiểm tra của học sinh lớp 6 có thể tìm thấy trên trang Web. của Trung tâm Ban Giám Khảo tại WWW.cke.edu.pl

Học cấp II

Sau khi học xong tiểu học, tất cả trẻ em phải có nghĩa vụ học tiếp ba năm trong  trường cấpII. Mỗi học sinh đều được đảm bảo có chỗ học tại trường cấp II khu vực, nơi cư trú của học sinh. Các em cũng có thể xin vào học ở trường khu vực khác, nếu nơi đó còn chỗ. Mỗi trường tự thiết lập tiêu chuẩn nhận học sinh ngoài khu vực. Các yếu tố phổ biến nhất đưa vào tuyển chọn là: điểm trung bình cuối lớp VI, và đôi khi kết hợp cả lớp VI, vàV, kết quả thi kiểm tra thử nghiệm lớp VI và các thành tích khác (ví dụ như: tham gia vào các cuộc thi).

Trường cấp II thường là trường chuyên về ngoại ngữ hoặc các môn thể thao. Họ thường xuyên tự tổ chức những kỳ thi kỹ năng về ngoại ngữ hay khả năng thể thao cho các học sinh của trường. Những học sinh thắng giải trong những cuộc thi tổ chức bởi sở giáo dục tỉnh, được đảm bảo nhận vào trường cấp II có lựa chọn trên các điều khoản ưu đãi, không phụ thuộc bất kể các tiêu chí cụ thể nào của trường. Vì vậy, trước khi tham gia cuộc thi nên đọc các nội quy và chú ý đây có phải là Sở giáo dục tổ chức hay không.

Những tài liệu gì cần thiết để đăng ký trẻ nước ngoài vào học?

Để tìm hiểu các quy tắc nhập học vào một trường mà bạn đã chọn, bạn nên liên hệ trực tiếp với trường đó.

Thi cấp II

Học hết chương trình cấp II được kết thúc bằng một kỳ thi kiểm tra viết toàn quốc bao gồm 3 phần: môn văn hóa xã hội (các câu hỏi về ngôn ngữ Ba Lan, văn học Ba Lan, lịch sử và xã hội học), môn toán học và khoa học tự nhiên (câu hỏi về toán học, vật lý, hóa học, địa lý và sinh học) và môn ngoại ngữ (tự lựa chọn từ trong số các ngôn ngữ hiện đại: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Đức, Nga và Ý, và từ năm học 2012/2013 thêm tiếng Ukraine), nhưng ngôn ngữ có thể được lựa chọn chỉ khi học sinh đã được học nó trong trường là 1 môn học bắt buộc . Môn ngoại ngữ học sinh chỉ thi ở mức độ cơ bản hoặc mở rộng . Mức cơ bản là bắt buộc đối với tất cả các học sinh. Mức độ mở rộng là bắt buộc cho học sinh đã học ngôn ngữ đó ở trường tiểu học. Còn lại các học sinh khác cũng có thể tự nguyện chon tham dự thi trong các ngôn ngữ ở trình độ mở rộng.

Để tham dự kỳ thi, học sinh phải nộp cho Hiệu trưởng giấy đăng ký thi và chọn ngoại ngữ nào để thi. Giấy phải được nộp trước ngày 20 tháng 9 của năm học mà học sinh muốn tham dự kỳ thi. Học sinh chưa ở tuổi trưởng thành thì phụ huynh sẽ ký thay vào giấy đăng ký.

Mỗi một môn thi được thi vào một ngày. Môn văn học xã hội, toán học và khoa học tự nhiên sẽ thi trong 150 phút, và môn ngoại  ngữ - 60 phút ở mỗi mức. Đi thi là cần thiết để kết thúc cấp II, nhưng không có quy định số điểm tối thiểu để đỗ kỳ thi. Tuy nhiên, kết quả của nó sẽ được chú ý đến khi tuyển nhận vào các trường cao hơn.

Trong năm học 2011/2012 khi tham dự kỳ thi hết cấp II, học sinh nước ngoài đã sử dụng sự giúp đỡ tư vấn tâm lý, giảng dạy của trường liên quan đến những khó khăn thích ứng gây ra bởi học tập trước đó ở nước ngoài (ví dụ: phải học thêm ngôn ngữ Ba Lan - thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây - >), - dữa vào các ý kiến của hội đồng giáo dục nhà trường các em học sinh nước ngoài có thể sử dụng các phương tiện ưu tiên cần thiết dễ ràng hơn khi tham dự kỳ thi. Tận dụng điều kiện thuận lợi này, tùy thuộc vào nhu cầu của từng trường hợp:

 1.  gia hạn thêm thời gian làm bài thi:
 •    môn lịch sử và kiến thức hiểu biết xã hội, khoa học tự nhiên và ngoại  

     ngữ hiện đại ở cấp tiểu học - không quá 20 phút mỗi môn;

 •    ngôn ngữ Ba Lan, toán  không nhiều hơn 45 phút mỗi môn;
 •    ngôn ngữ hiện đại nước ngoài ở trình độ mở rộng - không quá 30 phút;

      2.  tham gia kỳ thi trong một phòng thi riêng biệt;

      3.  sử dụng  các quy định riêng, tiêu chí khác để đánh giá môn ngôn ngữ Ba Lan, nếu đó là cần thiết.


Nhóm học sinh có quyền với điều kiện thi đặc biệt và các thuận lợi cho họ được thông báo hàng năm do Giám đốc của Hội đồng Giám khảoTrung ương, trên cơ sở của pháp luật hiện hành.

Thông tin chi tiết về kỳ thi cấp II được đăng bằng tiếng Ba Lan trên trang Web. Hội đồng Giám khảoTrung ương  WWW.cke.edu.pl

Các trường trên cấp II

Các trường trên câpII  ở Ba Lan là trường mà học sinh bắt đầu vào học sau khi kết thúc cấp II. Có các loại trường như sau :

 •      ba năm trường trung học phổ thông (LO), kết thúc là thi bằng tốt nghiệp-tú tài;
 •      bốn năm trung cấp kỹ thuật (T) kết thúc bằng trung cấp kỹ thuật và thi bằng tốt nghiệp-tú tài ;
 •      3 năm trường học nghề (ZSZ), kết thúc có bằng chứng nhận ngành nghề lựa chọn, muốn thi có bằng tú tài phải tiếp tục học ở trường trung học nghề hoặc trung học kỹ thuật hoặc trong trường trung học phổ thông cho người lớn;


Đối với học sinh tốt nghiệp trung học và trung học kỹ thuật có thể học trong các trường cao đẳng , hoặc sau khi thi có bằng tú tài – học tiếp lên đại học.

Những  người không học hết trung học, kỹ thuật hoặc trường dạy nghề có cơ hội để học tiếp ở trường trung học dành cho người lớn, mà kết thúc có thể thi lấy bằng tú tài.

Các trường trên cấp II, tư xác định các tiêu chuẩn nhập học cho các học sinh. Để tìm hiểu các quy tắc nhập học, cần liên hệ trực tiếp với trường ( thông tin này có thể  tìm thấy trên các trang web. của trường).

Những tài liệu gì cần thiết để đăng ký cho học sinh vào trường học?

Thi tốt nghiệp trung học

Thi tốt nghiệp trung học là một kỳ thi  trên toàn quốc cho học sinh kết thúc trung học và trung học kỹ thuật, được thi trong tất cả các trường học ở Ba Lan cùng một lúc, thường vào tháng năm. Thi không phải là bắt buộc. Thi đỗ tốt nghiệp có bằng tú tài là điều kiện để tiếp tục vào học đại học.

Thi gồm hai phần: bắt buộc và bổ sung. Phần bắt buộc học sinh phải thi viết và thi miệng-nói của môn ngôn ngữ Ba Lan, lựa chọn ngôn ngữ nước ngoài, toán học và ngôn ngữ thiểu số, với điều kiện ngôn ngữ ấy được dạy trong trường.

Phần bổ sung học sinh có thể lựa chọn đến sáu môn, muốn thi. Học sinh cũng quyết định xem có nên đưa họ ở một mức độ cơ bản hoặc trình độ mở rộng.

Điều kiện để vượt qua kỳ thi là phải có được 30% số điểm có thể đạt được trong mỗi môm thi bắt buộc.

Chi tiết thông tin về thi tốt nghiệp có thể tìm thấy trên trang Web. WWW.cke.edu.pl của Trung tâm Giám Khảo, bằng tiếng Ba Lan.

Facebook