Jesteś na:
trang chủ CÁC CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC GIÚP NGƯỜI DI CƯ

CÁC CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC GIÚP NGƯỜI DI CƯdrukuj

Chú ý: Chúng tôi khuyến khích việc kiểm tra các địa chỉ liên lạc tại Văn phòng tỉnh Mazovian.
Có nhiều cơ quan hoạt động trên toàn quốc, nhưng trụ sở chính của họ nằm ở Vác-sa-va.

Facebook