bạn đang ở:
trang chủ BUÔN BÁN NGƯỜI BUÔN BÁN NGƯỜI LÀ GÌ

BUÔN BÁN NGƯỜI LÀ GÌIn ra

Buôn bán người là việc tuyển dụng, vận chuyển, cung cấp, chuyển giao, chứa chấp hoặc nhận người bằng hành động:

  •    bạo lực hoặc đe dọa,
  •    bắt cóc,
  •    lừa dối,
  •    dẫn dắt vào sai lầm, lợi dụng khai thác sự nhầm lẫn  hoặc không có khả năng hiểu đúng cho hành động,
  •    lạm dụng sự phụ thuộc, lợi dụng tình huống xấu, trạng thái bất lực,
  •    thưởng hoặc nhận tài sản hoặc lợi thế cho cá nhân hoặc lời hứa của mình với người đang chăm sóc, giám sát người khác,

 

trong mục đích lợi dụng con người , ngay cả khi có sự đồng ý của họ, đặc biệt là làm mại dâm, chụp hình khiêu dâm hoặc các hình thức lạm dụng tình dục khác, bắt họ phải làm việc,làm dịch vụ  ăn xin, nô lệ hoặc các hình thức lợi dụng khác làm mất phẩm giá con người ( những trường hợp khác nào có thể được coi là nạn nhân của nạn buôn người ? ) hoặc lấy các tế bào, các mô hoặc các nội tạng  mà pháp luật không cho phép.


CHÚ Ý: Nếu hành vi của phạm ghi liên quan với trẻ em (người dưới 18 tuổi), thì đó là nạn buôn bán người, ngay cả khi không sử dụng các phương pháp hoặc các biện pháp nói trên.

Buôn bán người là tội phạm hình sự bị trừng phạt ở Ba Lan, từ 3 đến 15 năm tù giam.

               LƯU Ý!: Nạn nhân của nạn buôn người có quyền để được giúp đỡ không phụ thuộc vào quốc tịch hay tình trạng pháp lý.

Facebook